Praktijk voor Laagdrempelige Psychologische Hulpverlening

Welkom op de website van MindCure Counselling & Coaching
Meer informatieTijdelijk GRATIS hulp

Oplossingsgerichte begeleiding

Bij MindCure Counselling & Coaching staat u er niet alleen voor!

U zit al geruime tijd met een probleem, waar u maar niet uit kan komen. Dit probleem is zwaar en ondragelijk. Het levert u veel negatieve stress en slapeloze nachten, en misschien zelfs lichamelijke klachten op. U heeft van alles geprobeerd, maar u komt geen stap verder. Kortom: u zit niet lekker in uw vel! Misschien heeft u financiële problemen, of problemen op het werk, misschien voelt u zich ongelukkig in uw relatie. Er kunnen heel veel situaties zijn waar mensen ernstige stress door ervaren. 

U heeft advies gevraagd aan anderen, en vaak op dwingende wijze wordt u een ‘advies op maat’ aangemeten. Maar heeft dit advies u verder geholpen? Belangrijk is dat u in zo’n geval zelf tot inzicht komt. Door dit inzicht kunt u zelf op antwoorden komen op vragen waar u al zolang een antwoord naar zoekt. 

Niet alleen vindt u een antwoord op uw onbeantwoorde vragen, u ziet ineens ook oplossingen in het vooruitzicht. En oplossingen zijn mogelijkheden! Vaak zijn het mogelijkheden die nog niet benut zijn, maar die wel degelijk efficiënt kunnen zijn.


De Drempel

Natuurlijk is er de drempel. De drempel om de stap te zetten om tot actie over te gaan om een hulpverlener te benaderen. Die drempel kan soms behoorlijk hoog zijn. Het gevoel van schaamte, verlies van eigenwaarde/trots, het gevoel van de macht over je eigen leven te verliezen enz. Dit zijn hele normale menselijke gevoelens. Counselling is er juist op gericht om u weer manager te laten worden over uw eigen leven. Hoe dit precies werkt, leg ik u in de volgende alinea’s uit.

 

De Begeleiding

De eerste gesprekken richten we op het verkrijgen van inzicht, waarbij u zich bewust kunt worden van minder effectief gedrag met de eventuele gevolgen. Ik begeleid u in het proces om het probleem of situatie van een hele andere kant te belichten. Psychosociale problematiek zijn alledaagse levensproblemen, zoals bijvoorbeeld:  problemen op het werk, op school,  problemen in uw relatie.  Het doel van counselling is dat u leert om efficiënter met de omstandigheden om te gaan, en dat u met de  geleerde kennis en vaardigheden, uw zelf gestelde doelen zult bereiken.

 

Kortdurend

Counselling helpt u om de balans in  uzelf terug te brengen, waardoor uw klachten zullen afnemen. Counselling richt zich primair op het ‘hier en nu’ en in mindere mate op het verleden. Wat is er nodig om u weer prettiger en gelukkiger te laten voelen en hoe kunnen we dit bereiken? Het grote voordeel van counselling is dat de begeleiding van korte duur is, en het u mogelijkheden biedt om snel mee aan de slag te kunnen. Ook bij het ten uitvoer brengen van deze mogelijkheden wordt u volledig begeleid. Op het moment dat u zelf het gevoel krijgt, het roer weer zelfstandig te kunnen overnemen, laat ik u pas los. Onder het kopje ‘overige informatie’ ga ik dieper in op de methodiek van deze inzichtgevende vorm van psychologische hulpverlening.

 

Psychosociaal

Zijn uw stressklachten van psychosociale aard (het gevolg van alledaagse levensproblematiek)? Dan kunt u met deze laagdrempelige, therapeutische begeleiding uitstekend geholpen worden!  Counselling en coaching is een specialisatie op het gebied van de wat lichtere psychosociale problematiek en richt zich uitsluitend op de gezonde mens waarvan tijdelijk het richtingsgevoel geblokkeerd is. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een psycholoog waar het werkgebied de ernstigere psychische klachten betreft, zoals bijvoorbeeld: gedrag en persoonlijkheidsstoornissen, zware trauma’s, autisme enz.   

Ik heb geen wachtlijst, U kunt  binnen een week tot twee weken op gratis en vrijblijvend intakegesprek. Voor meer informatie omtrent het intakegesprek, verwijs ik u naar het kopje ‘overige informatie’

MindCure Counselling & Coaching is o.a. geschikt voor:

R

burnout of preventie burnout

R

pesten

R

rouwverwerking

R

stress/slaapproblemen

R

angst

R

eenzaamheid

R

relatieproblematiek

R

overgangsklachten

R

onzekerheid/ laag zelfbeeld

R

fobieën

Gevoelens die kunnen ontstaan zijn: 

Ik voel me gekwetst/ik voel me gekleineerd…

Ik voel me gekwetst, of ik voel me gekleineerd, zijn gevoelens die ontstaan als er bijvoorbeeld iets naars over u wordt gezegd, of bijvoorbeeld over uw uiterlijk wordt gezegd. Als uw ‘geliefde’ kwetsend gedrag vertoond. In een grote groep mensen, bijvoorbeeld op een verjaardagfeestje wordt u te schande gezet. Ook uw dierbaren kunnen beledigd worden. U kunt genegeerd worden door een groep. U wordt gepasseerd. Er kunnen dingen worden gezegd over gebeurtenissen uit uw leven die erg gevoelig liggen.


Ik zit niet lekker in mijn vel…

Ik zit niet lekker in mijn vel. Soms weet je precies waar het door komt, maar soms weet je dat ook helemaal niet. Het is een onaangenaam gevoel. Eigenlijk kunnen we stellen dat dit een voorbode zou kunnen zijn voor een depressie. Zit u niet lekker in uw vel, en deze klachten heeft u al langere tijd, kunt u er het beste over praten. Zeker in gevallen als u niet weet wat de oorzaak is.


Ik voel me alleen, of ik voel me eenzaam… 

Ik voel me alleen, of ik voel me eenzaam zijn gevoelens die spreken voor zich. Helaas zijn er veel mensen die zich eenzaam voelen. Er is niemand waar je op kan terugvallen. Verjaardagen, kerstdagen of oud & nieuw, moeten alleen worden doorgekomen. Ook kunt u zich eenzaam voelen in uw relatie.Mocht u zich in deze buitengewoon nare situatie bevinden, neemt u contact met ons op. 


Ik voel me opgejaagd…

Ik voel me opgejaagd. Deze klachten kunnen optreden als bijvoorbeeld de werkdruk te hoog wordt. Als u door iets of iemand onder druk wordt gezet om iets uit te voeren.


Ik heb er geen zin meer in…

Ik heb er geen zin meer in. Dit is een uitspraak die iemand bewust of onbewust uitspreekt, op momenten als u bijvoorbeeld geen doelen meer hebt om voor te leven. Ook als u teveel tegenslagen moet incasseren. Alles wat u doet mislukt. Als u eenzaam bent en weinig tot geen sociale contacten hebt.


Ik voel me depressief…

Het gevoel van ‘ik voel me depressief’, kan allerlei oorzaken hebben. Hierboven zijn al een aantal oorzaken genoemd die verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor een depressie. Oorzaken van depressie kunnen zijn:  eenzaamheid, overgangsverschijnselen, pesten, werkloosheid, ouderen met pensioen. Feitelijk zijn het vaak uitzichtloze situaties waarin weinig tot geen doelen voor ogen zijn.

Voor al deze symptomen geldt: Heeft u deze klachten? Zeker als u deze klachten al langere tijd heeft, is het aan te bevelen om hier direct mee aan de slag te gaan. Zeker in gevallen als u niet bewust bent wat precies de oorzaak is. Er mee rond blijven lopen kunnen de klachten doen verergeren.  Ook lichamelijke problemen liggen dan op de loer. Laat het niet zo ver komen. Maak een afspraak voor een gratis en vrijblijvend intakegesprek, en we gaan samen kijken hoe we u weer wat meer richting kunnen geven in uw leven…