Ondersteuning Werknemers en Studenten

Voorkom onnodig ziekteverzuim

Het voorkomen van onnodig verzuim

Psychologische zorg voor bedrijven

 

Er zijn zeer veel redenen op te noemen waarom mensen in situaties of gebeurtenissen van hun leven niet lekker in hun vel zitten, dit kunnen zijn privéproblemen, maar ook problemen in de omgang met collega’s, in het bijzonder als er ook intimidatie of pestgedrag bij komt kijken. Dit heeft slechte invloed op het presteren van de werknemer.

Werknemers weten vaak niet zo goed hoe ze hier mee om moeten gaan. Spanningen thuis of op de werkvloer zijn dan meer regel dan uitzondering. Hier te lang mee rond blijven lopen kan de klachten zelfs verergeren. Dit kan ook lichamelijke klachten tot gevolg hebben. De werknemer zit dan ziek thuis.

De ondersteuning hoeft niet noodzakelijkerwijs gestart te worden als er sprake is van een ziektegeval. De psychologische zorg kan ook als preventiemiddel gestart worden voordat werknemers zich ziek melden. Een bedrijfscoach of psycholoog, helpt de werknemer in het verhelderen van zijn probleem of klacht. Het is van belang dat de werknemer duidelijkheid krijgt van zijn eigen situatie, en hoe hij of zij hier efficiënter mee om kan leren gaan. Daarnaast zal de werknemer worden gecoacht om zijn of haar inzichten tot mogelijkheden te laten komen.

In veel bedrijven is er weliswaar een vertrouwenspersoon aangesteld, maar deze bereikt niet wat men er van had gehoopt. Het personeel ziet deze persoon al gauw als een collega.

 

Veel voorkomende problemen zijn:

 • Problemen op het werk
 • Slachtoffer zijn van pestgedrag
 • Relatieproblemen
 • Gezin/familieproblemen
 • Burn-out of tegen een burn-out aanzitten
 • Het niet kunnen verwerken van een verlies.
 • Financiële problemen
 • Traumatische ervaringen

Het gevaar is dat als de werknemer deze problemen onbesproken laat, er een moment kan gaan komen dat de werknemer zich ziek meldt. Vaak blijft de werknemer een korte periode thuis en probeert het dan weer.
Maar als er geen aandacht wordt geschonken waarvoor hij of zij thuis is geweest, dan is de kans groot dat de werknemer terecht komt in een situatie waarbij hij of zij zich wederom ziekmeldt. Van oorsprong ben ik ook afkomstig uit de industrie. Ik ben jaren actief geweest binnen de metaal en commercie als lasser en later als commercieel medewerker buitendienst. Ik weet dus als geen ander wat er kan spelen op de werkvloer, en op welke problemen werknemers kunnen stuiten. Uiteraard heeft mijn ervaring een zeer groot voordeel, omdat ik op die manier een werknemer veel beter kan begrijpen dan een psycholoog of therapeut die deze ervaring niet heeft.

Wat kan ik voor uw bedrijf betekenen?

Ik kan voor uw bedrijf de persoon zijn die periodiek het gesprek aan zal gaan met de werknemers. Mijn taak als bedrijfscoach/psycholoog, is het opsporen van psychische knelpunten. En deze om te vormen in het juiste perspectief. Het probleem vervolgens uitdiepen en aanpakken.
Uiteindelijk zal er een situatie ontstaan, waarin uw werknemer zich begrepen voelt. Er wordt naar hem of haar geluisterd. Zowel de werknemer als de werkgever zullen hier mee geholpen zijn.
Het functioneren van de werknemer gaat erop vooruit omdat er aandacht is geschonken aan zijn of haar probleem of klacht. De werknemer voelt zich begrepen en zit weer beter in zijn vel.

Het resultaat hiervan is dat de werknemer minder zal verzuimen. Wat kostenbesparend is. Maar er wordt ook gewerkt aan het welzijn en de gezondheid van de werknemer. U als werkgever bent tevreden, de werknemer is tevreden.

Het ziekteverzuim zal teruglopen. Bij werknemers die bijvoorbeeld tegen een burn-out aanlopen kan op die manier tijdig worden ingegrepen. Een burn-out wat heel makkelijk een jaar ziekteverzuim tot gevolg kan hebben, kan zo tijdig worden voorkomen. Deze preventieve begeleiding heeft dan ook een enorme kostenbesparende werking tot gevolg.

 

Kort samengevat:

Mijn taken bestaan uit het vaststellen van eventuele psychische knelpunten, deze op te sporen en uit te diepen. Om op die manier tijdig in te kunnen grijpen om erger te voorkomen. De werknemer voelt zich begrepen, en krijgt het gevoel dat er oprechte aandacht is voor zijn probleem of klacht. Hierdoor kan een hoop ziekteleed en verzuim worden voorkomen.

Als dit uw interesse heeft gewekt, dan is er een mogelijkheid om dit alles persoonlijk toe te lichten. Neem in dat geval gerust contact op met de praktijk. 

 

Psychologische zorg voor scholen

Er zijn zeer veel redenen op te noemen waarom mensen in situaties of gebeurtenissen van hun leven niet lekker in hun vel zitten, dit kunnen zijn privéproblemen, maar ook problemen in de omgang met collega’s, of leerlingen in het bijzonder als er ook intimidatie of pestgedrag bij komt kijken, te hoge werkdruk, met een burn-out als gevolg. Dit heeft slechte invloed op het presteren van de leerkracht en leerling.

Een schoolcoach of psycholoog ook wel schoolcounselor genoemd, is een vertrouwenspersoon waar leerkrachten en leerlingen/studenten terecht kunnen voor (psychische) problemen. Vaak is het zo dat leerkrachten en leerlingen/studenten vaak uit schaamte niet op eigen initiatief een schoolcounselor bezoeken. Dan is het verstandig om bij sterke signalen tot actie over te gaan. Ook zal ik me als schoolcounselor geregeld onder het personeel en scholieren begeven, om op die manier knelpunten op te kunnen sporen.

 

Veel voorkomende problemen zijn:

 

 • Leerproblemen
 • Slachtoffer zijn van pestgedrag
 • Gezin/familieproblemen
 • Het niet kunnen verwerken van een verlies
 • Seksuele relaties tussen leerkrachten en leerlingen
 • Traumatische ervaringen

 

Wat kan ik voor de school betekenen?

Ik ben de vertrouwenspersoon waar leerkrachten en scholieren vertrouwelijk aan kunnen geven wat hen dwars zit. Mijn taak als schoolcounselor is het opsporen van psychische knelpunten. En deze om te vormen in het juiste perspectief. Het probleem vervolgens uitdiepen en aanpakken.

 

Uiteindelijk zal er een situatie ontstaan, waarin de leerkracht of scholier zich begrepen voelt. Er wordt naar hem of haar geluisterd. Zowel de leerkracht als de schoolleiding zullen hier mee geholpen zijn.
Het functioneren van de leerkracht en leerling gaat erop vooruit omdat er aandacht is geschonken aan zijn of haar probleem of klacht. De persoon voelt zich begrepen en zit weer beter in zijn vel.

Kort samengevat:

Mijn taken bestaan uit het vaststellen van eventuele psychische knelpunten, deze op te sporen en uit te diepen. Om op die manier tijdig in te kunnen grijpen om erger te voorkomen.

Is uw interesse gewekt? Dan bestaat de mogelijkheid om dit alles persoonlijk toe te lichten. Neem in dat geval gerust contact op met de praktijk. Al uw vragen zullen dan beantwoord worden.