Ondersteuning Werknemers en Studenten

Voorkom onnodig ziekteverzuim

Het voorkomen van onnodig verzuim

Wat is bedrijfscounselling?

 

Bedrijfscounselling is een vorm van persoonlijke begeleiding bij het ontwikkelen van ongebruikte mogelijkheden, en het meer stimuleren van het vermogen tot zelfraadzaamheid.
Er zijn zeer veel redenen op te noemen waarom mensen in situaties of gebeurtenissen van hun leven niet lekker in hun vel zitten, dit kunnen zijn privéproblemen, maar ook problemen in de omgang met collega’s, in het bijzonder als er ook intimidatie of pestgedrag bij komt kijken. Dit heeft slechte invloed op het presteren van de werknemer.

Werknemers weten vaak niet zo goed hoe ze hier mee om moeten gaan. Spanningen thuis of op de werkvloer zijn dan meer regel dan uitzondering. Hier te lang mee rond blijven lopen kan de klachten zelfs verergeren. Dit kan ook lichamelijke klachten tot gevolg hebben. De werknemer zit dan ziek thuis.

Counselling hoeft niet noodzakerlijkerwijs gestart te worden als er sprake is van een ziektegeval. Counselling kan ook als preventiemiddel gestart worden voordat werknemers zich ziek melden. Een bedrijfscounsellor helpt de werknemer in het verhelderen van zijn probleem of klacht. Het is van belang dat de werknemer duidelijkheid krijgt van zijn eigen situatie, en hoe hij of zij hier efficiënter mee om kan leren gaan. Counselling betreft een begeleiding d.m.v. gesprekstherapie. Daarnaast zal de werknemer worden gecoacht om zijn of haar inzichten tot mogelijkheden te laten komen. Het verschil tussen beiden is dat een coach meer een begeleider is bij het behalen van de doelstellingen, en een counsellor gaat meer de diepte in. Het betreft een therapeutische begeleiding. Een counsellor heeft zowel therapeutische als ook coachende kwaliteiten, om de nieuwe inzichten om te kunnen zetten in een plan van aanpak.

In veel bedrijven is er weliswaar een vertrouwenspersoon aangesteld, maar deze bereikt niet wat men er van had gehoopt. Het personeel ziet deze persoon al gauw als een collega.

 

Veel voorkomende problemen zijn:

  • Problemen op het werk
  • Slachtoffer zijn van pestgedrag
  • Relatieproblemen
  • Gezins/familieproblemen
  • Burnout of tegen een burnout aanzitten
  • Het niet kunnen verwerken van een verlies.
  • Financiële problemen
  • Traumatische ervaringen

Het gevaar is dat als de werknemer deze problemen onbesproken laat, er een moment kan gaan komen dat de werknemer zich ziek meldt. Vaak blijft de werknemer een korte periode thuis en probeert het dan weer.
Maar als er geen aandacht wordt geschonken waarvoor hij of zij thuis is geweest, dan is de kans groot dat de werknemer terecht komt in een situatie waarbij hij of zij zich wederom ziek meldt.

Wat kan ik voor uw bedrijf betekenen?

Ik kan voor uw bedrijf de persoon zijn die periodiek het gesprek aan zal gaan met de werknemers. Mijn taak als bedrijfscounsellor is het opsporen van psychische knelpunten. En deze om te vormen in het juiste perspectief. Het probleem vervolgens uitdiepen en aanpakken.
Uiteindelijk zal er een situatie ontstaan, waarin uw werknemer zich begrepen voelt. Er wordt naar hem of haar geluisterd. Zowel de werknemer als de werkgever zullen hier mee geholpen zijn.
Het functioneren van de werknemer gaat erop vooruit omdat er aandacht is geschonken aan zijn of haar probleem of klacht. De werknemer voelt zich begrepen en zit weer beter in zijn vel.

Het resultaat hiervan is dat de werknemer minder zal verzuimen. Wat kostenbesparend is. Maar er wordt ook gewerkt aan het welzijn en de gezondheid van de werknemer. U als werkgever bent tevreden, de werknemer is tevreden.

Het ziekteverzuim zal teruglopen. Bij werknemers die bijvoorbeeld tegen een burnout lopen kan op die manier tijdig worden ingegrepen. Een burnout wat heel makkelijk een jaar ziekteverzuim tot gevolg kan hebben, kan zo tijdig worden voorkomen. Deze preventieve begeleiding heeft dan ook een enorme kostenbesparende werking tot gevolg.

 

Kort samengevat:

Mijn taken bestaan uit het vaststellen van eventuele psychische knelpunten, deze op te sporen en uit te diepen. Om op die manier tijdig in te kunnen grijpen om erger te voorkomen. De werknemer voelt zich begrepen, en krijgt het gevoel dat er oprechte aandacht is voor zijn probleem of klacht. Hierdoor kan een hoop ziekteleed en verzuim worden voorkomen.

Denkt u hier gerust eens over na. Mocht u naar aanleiding van deze informatie, meer mondelinge toelichting willen, uiteraard is dit mogelijk. We kunnen dan een afspraak inplannen, om uw vragen te beantwoorden. Dit gesprek zal volledig gratis en vrijblijvend zijn.

 

Wat is schoolcounselling?

 

Schoolcounselling is een vorm van persoonlijke begeleiding bij het ontwikkelen van ongebruikte mogelijkheden, en het meer stimuleren van het vermogen tot zelfraadzaamheid.

Er zijn zeer veel redenen op te noemen waarom mensen in situaties of gebeurtenissen van hun leven niet lekker in hun vel zitten, dit kunnen zijn privéproblemen, maar ook problemen in de omgang met collega’s, of leerlingen in het bijzonder als er ook intimidatie of pestgedrag bij komt kijken, te hoge werkdruk, met een burn-out als gevolg. Dit heeft slechte invloed op het presteren van de leerkracht en leerling.

Een schoolcounsellor is een vertrouwenspersoon waar leerkrachten en leerlingen/studenten terecht kunnen voor (psychische) problemen. Vaak is het zo dat leerkrachten en leerlingen/studenten vaak uit schaamte niet op eigen initiatief een schoolcounsellor bezoeken. Dan is het verstandig om bij sterke signalen tot actie over te gaan. Ook zal ik me als schoolcounsellor geregeld onder het personeel en scholieren begeven, om op die manier knelpunten op te kunnen sporen.

 

Veel voorkomende problemen zijn:

* Leerproblemen
* Slachtoffer zijn van pestgedrag
* Gezins/familieproblemen
* Het niet kunnen verwerken van een verlies
* Seksuele relaties tussen leerkrachten en  leerlingen
* Traumatische ervaringen

 

Wat kan ik voor de school betekenen?

Ik ben de vertrouwenspersoon waar leerkrachten en scholieren vertrouwelijk aan kunnen geven wat hen dwars zit. Mijn taak als schoolcounsellor is het opsporen van psychische knelpunten. En deze om te vormen in het juiste perspectief. Het probleem vervolgens uitdiepen en aanpakken.

 

Uiteindelijk zal er een situatie ontstaan, waarin de leerkracht of scholier zich begrepen voelt. Er wordt naar hem of haar geluisterd. Zowel de leerkracht als de schoolleiding zullen hier mee geholpen zijn.
Het functioneren van de leerkracht en leerling gaat erop vooruit omdat er aandacht is geschonken aan zijn of haar probleem of klacht. De persoon voelt zich begrepen en zit weer beter in zijn vel.

Kort samengevat:

Mijn taken bestaan uit het vaststellen van eventuele psychische knelpunten, deze op te sporen en uit te diepen. Om op die manier tijdig in te kunnen grijpen om erger te voorkomen.

Denkt u hier gerust eens over na. Mocht u naar aanleiding van deze informatie, meer mondelinge toelichting willen, uiteraard is dit mogelijk. We kunnen dan een afspraak inplannen, om uw vragen te beantwoorden. Dit gesprek zal volledig gratis en vrijblijvend zijn.

Jimmy Lim