Mijn naam is

René Jansen

Psychologie heeft altijd al mijn interesse gewekt. Het begrijpen van het gedrag, maar ook de bereidheid hebben om mensen in psychische nood te willen helpen. Het beschikken over empathisch vermogen, om jezelf in een ander te kunnen verplaatsen. Deze persoon te willen begrijpen. Dit is de basis en een vereiste om in een beroep als psychologisch hulpverlener actief te kunnen zijn.

 

Over mezelf

Counsellor en Coach

Ik ben de counsellor en coach in deze praktijk. Ik help mensen met psychosociale stressproblematiek. Mijn visie is een persoonlijke op maat gerichte aanpak, omdat ieder mens een uniek persoon is. Op deze manier kan ik actief inspelen op de situaties, behoeftes en gedachten van de persoon.
Als counsellor werk ik vanuit de humanistische psychologie. Dat betekent dat de mens gezond is, maar door een ingrijpende gebeurtenis de balans tijdelijk verstoord is geraakt.
We werken dit samen uit via inzichtgevende gesprekken met eventueel wat huiswerkopdrachten. Op deze manier wordt u bewust gemaakt wat er gaande is, wat er precies speelt, hoe het komt dat dit tot een negatieve vicieuze cirkel kan leiden, en hoe u hier anders mee om kan leren gaan.

 
Opleidingen

Ik ben HBO gediplomeerd counsellor. Sinds 2013 ben ik actief als counsellor, en in 2016 heb ik na 4 jaar studie mijn diploma stress-counselling behaald. Als aanvulling heb ik opleidingen, trainingen en cursussen gevolgd, zoals cognitieve gedragstherapie. Studeren houdt in dit vak echter nooit op, en momenteel ben ik de studie Mindfulness op hbo-niveau aan het volgen, om u deze prettige therapievorm binnenkort ook aan te kunnen bieden.

 

 
Huisbezoekservice

Van oorsprong kom ik uit Bergen op Zoom, maar woon al geruime tijd in Rucphen. Wat voorlopig de vestigingsplaats is van de praktijk. Uiteraard hoeft u niet helemaal naar Rucphen te rijden. Deze praktijk is namelijk gespecialiseerd in ambulante counselling en coachingsservice. Dit doe ik binnen heel West-Brabant.  

 

 

 

 

 

 

 

Mijn werkstijl

Als mens ben ik rustig, beheerst, oprecht, betrokken, humoristisch, creatief, luchtig. Deze karaktereigenschappen gebruik ik veelvuldig in mijn sessies. Hierdoor ervaren de cliënten de sessies als prettig en professioneel. Van essentieel belang is dat de oorzaak van de stressklachten moet worden aangepakt i.p.v. enkel de symptomen proberen te bestrijden. Dit betekent dat het probleem of problemen bij de wortel moet worden aangepakt. Dit doe ik niet alleen, dit doen we samen. De therapeutische gesprekken kunt u dan ook zien als een samenwerkingsverband. 

 

Confrontatie

Ben ik confronterend? In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn om de confrontatie toe te passen om u op deze manier situaties of gevoelens inzichtelijk te maken. Uiteraard doe ik dit op gepaste momenten. Dit moment kies ik puur op gevoel. 

 

 

 

 

 

Probleemmanagement

Het is vooral de oplossingsgerichtheid. Het ontdekken van (ongebruikte) mogelijkheden en de niet aansturende (non-directieve) werkwijze van deze vorm van begeleiding wat me erin aanspreekt. Het is een vorm van probleemmanagement, om de macht weer terug te krijgen over je eigen leven. In de reguliere hulpverlening (GGZ) worden problemen vaak gemedicaliseerd, of wordt een etiket opgeplakt, waardoor de stressklachten al gauw als een ziekte worden beschouwd. Levensproblemen horen nu eenmaal bij het leven. De counsellor respecteert de keuze van de cliënt, echter zal hij indien de noodzaak zich aandient, met de cliënt een bepaalde beslissing ter sprake brengen , maar de cliënt blijft binnen counselling altijd regisseur over haar/zijn eigen leven.

 

Bedrijfscounselling

Counselling is niet alleen geschikt voor mensen die door (een) nare gebeurtenis(sen) in een stress-situatie zijn beland, het is ook een uitstekend preventiemiddel om bijvoorbeeld een burn-out te voorkomen. In het bedrijfsleven heeft deze psychosociale begeleiding zijn waarde al veelvuldig bewezen om zodoende het ziekteverzuim terug te dringen (bedrijfscounselling). Steeds meer bedrijven zien de waarde van counselling in om het personeel te ondersteunen en te stimuleren. Voor meer informatie over bedrijfscounselling, verwijs ik u naar het kopje ‘bedrijfscounselling’

 

Bijscholing

Zoals in veel hulpverlenende beroepen is het voor de counsellor ook een plicht om zich jaarlijks bij te scholen, om hiermee de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van counselling (en andere therapievormen) bij te kunnen houden. Vanzelfsprekend voldoe ik aan deze plicht.

Het is mooi om te zien hoe een cliënt na een aantal sessies weer helemaal opbloeit. Daar doe je het uiteindelijk ook voor. En ik weet dan: ‘dit is mijn passie, en je hebt de juiste keuzes gemaakt’. Ik hoop dat ik u ook mag helpen om de juiste keuzes te maken…

Jimmy Lim