Hoe kan ik beter omgaan met mijn boosheid en agressie?

Golden Health

Je hebt last van woedeuitbarstingen en agressief gedrag en je wilt daar graag vanaf, anders was je vast niet op deze website terechtgekomen. Je wilt graag een antwoord op je vraag: ‘Hoe kan ik beter omgaan met mijn boosheid en agressie?’ Dan ben je op de juiste plek terechtgekomen, want ik ga je alles vertellen wat je kan helpen beter om te gaan met je boosheid en/of agressie. Dus lees vooral verder…

 

Wat is de functie van boosheid?

Boosheid is zoals je zelf misschien wel weet een emotie. Het is ook een interessante emotie. Boosheid ontstaat namelijk vanuit een situatie waarbij je op een bepaalde manier gekwetst wordt, je wordt iets aangedaan, je wordt genegeerd, kortom: je voelt pijn. Niemand voelt graag pijn, tenzij je je natuurlijk voor de lol laat pijnigen. Maar van emotionele pijn wil ieder mens (en dier) zo gauw mogelijk af.
Boosheid is een bekende emotie. Het gevolg is dat we terecht komen in onze vechtmodus. Het lichaam maakt zich gereed om te vechten. Sommige mensen worden naar eigen zeggen ‘nooit’ boos, maar ieder levend wezen kan boos worden. Of je boos wordt of niet is afhankelijk van hoeveel onrecht en pijn jou wordt aangedaan. Wat wel zo is, dat de een meer kan verdragen dan de ander. Hierdoor gaat de een ook eerder over tot vechten, en zelfs tot geweld. Dit betreft dus het bekende ‘lontje’. Bij de een is die nu eenmaal korter dan bij de ander.
De functie van boosheid is dus om zo effectief mogelijk af te rekenen met het onrecht wat je aangedaan wordt. Je komt dan op voor jezelf, en daar is helemaal niets mis mee. Ieder levend organisme heeft het recht om voor zich zelf op te komen.

 

Wat is de oorzaak van agressief gedrag?

Maar waarom kan de een zich nu beter beheersen dan een ander? De oorzaak ligt in de hersenen. Ook de manier hoe deze zich ontwikkeld hebben speelt een rol. Ook andere factoren spelen hierin een rol zoals bijvoorbeeld: persoonlijkheid/karakter, de omgeving, de jeugd en traumatische ervaringen. Ook het gebruik van alcohol en drugsgebruik kunnen agressie opwekken. Verder zijn hormonen en genetische aanleg oorzaken waarom de ene persoon zijn woede wel kan beheersen, en de ander volledig uit zijn plaat gaat.
Ook kan het te maken hebben met opvoeding. Als bijvoorbeeld je vader vroeger thuis vreselijk tekeer ging tegen jou, je moeder, of je broertje/zusje, dan kun je dit interpreteren als ‘normaal’ gedrag. De manier zoals je opgevoed wordt, is de basis voor je toekomstige leven en gedrag. De kans bestaat dan dat je dit agressieve gedrag gaat zien als normaal gedrag, en dat je dit bij je eigen vrouw of man ook zal gebruiken.
Dit komt omdat je van huis uit hebt meegekregen dat je door het gebruik van agressie bepaalde zaken makkelijker geregeld kunt krijgen. Een goede opvoeding is dan belangrijk, omdat je dan wordt geleerd om dingen op fatsoenlijke en sociale wijze geregeld kan krijgen. Bij een onenigheid zul je dan eerder geneigd zijn om via een goed gesprek problemen op te lossen, dan direct agressie in te zetten om op die manier je standpunt(en) duidelijk te maken.

 

Wat zijn de gevolgen van boosheid en agressief karakter?

Boosheid of een agressief karakter kan ook nadelige gevolgen hebben voor je sociale contacten. Boosheid kan je toegankelijkheid naar andere mensen bemoeilijken, omdat mensen een negatieve indruk van je krijgen. Mensen voelen zich niet prettig bij een persoon die snel in woede uitbarst. Gevoelens van angst overheersen dan. De meeste mensen gaan zo’n persoon dan ook liever uit de weg.
Maar ook voor de agressieve persoon zelf is het geen gunstige situatie. Als het gaat om een ongecontroleerde woedeuitbarsting kan de persoon hierzelf mogelijk niets aan doen. Er kan dan sprake zijn van een psychische stoornis. Om op eigen kracht van deze psychische aandoening te ‘genezen’ is moeilijk. Ook kan het probleem zelfs verergeren wanneer de agressieve persoon met zichzelf in de knel komt. Hij weet niet meer wat hij met zichzelf aan moet, de ongecontroleerde woedeuitbarstingen leiden er dan toe dat mensen uit de buurt blijven, dit kan dan weer resulteren tot gevoelens van eenzaamheid, en zelfs tot depressies aan toe.
Mocht je in zo’n dergelijke situatie verkeren, dan doe je er hoe dan ook verstandig aan om professionele hulp in te schakelen. Uiteraard kan je ook contact met mij opnemen.

 

 

 

Hoe kan je je boosheid verminderen?

Om boosheid te verminderen is het van belang om voor jezelf goed na te gaan in welke mate en frequentie jouw boosheid voorkomt. Je zou dan kunnen kijken om welke situaties je precies geïrriteerd, boos of woedend wordt. Om je hiermee te helpen zou je jezelf dan de volgende vragen kunnen stellen:

  • Wanneer word ik boos?
  • Hoe vaak komen mijn woede-uitbarstingen voor?
  • Wat is de intensiteit van de boosheid?
  • Wanneer is mijn boosheid/woede terecht?
  • Hoe reageren anderen op mijn boosheid?
  • Hoelang duurt mijn boosheid of woedeaanval?
  • Ben ik echt zo gekwetst dat dit mijn woedeaanval rechtvaardigt?

Door jezelf deze vragen te stellen, kun je veel informatie vergaren. Door al deze gegevens in kaart te brengen, kun je op een bepaalde situatie waarin je boos zou kunnen worden alerter reageren.  Als jij bijvoorbeeld naar aanleiding van een bepaalde situatie boos wordt op iemand, dan kan het goed zijn dat je later spijt krijgt van je boosheid. Uiteraard geven spijt, schaamte en schuldgevoel op zich zelf al een heel naar gevoel, maar het geeft tevens aan dat jouw boosheid onnodig en nutteloos is geweest. Juist om dat nare spijt en schuldgevoel te voorkomen, kan je op deze manier alerter reageren op bepaalde situaties. Op die manier kun je de boosheid reduceren.
Maar goed, met een nuttige boosheid is op zich zelf niets mis. Als jij het gevoel hebt dat jou onrecht wordt aangedaan, heb je het volste recht om voor jezelf op te komen en hier dan boos over te mogen zijn. Maar als die boosheid zich frequent vertaald in agressie, dan is de kans groot dat het gaat om een nutteloze agressie. Zoals bijvoorbeeld bij huiselijk geweld vaak het geval is. Dan zou er sprake kunnen zijn van een psychische stoornis. Om dit te onderzoeken is het verstandig om professionele hulp in te schakelen.

 

Wat zijn de therapeutische mogelijkheden?

Als deze genoemde tip je niet kan helpen om je woedeaanvallen te verminderen. Je woedeaanvallen zijn dusdanig ongecontroleerd en heftig, dat je al om het minste of geringste volledig uit je plaat gaat. In dat geval moet er iets meer gebeuren. Uiteraard kun je je melden bij je huisarts, maar je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een psychologiepraktijk.

 

Psychologische hulp bij boosheid en agressief gedrag

Wat zijn de meest effectieve therapiemethoden?

 

Mindfulness

Voor ongecontroleerde boosheid en/of woedeaanvallen is mindfulness een zeer effectieve therapeutische training.
Mindfulness bestaat voor een groot deel uit meditatie. Daarnaast worden er uiteraard ook gesprekken gevoerd. Over het algemeen ervaren cliënten mindfulness als een rustgevende therapeutische training. Binnen mindfulness gaat het er om, hoe de cliënt de prikkels en gedachten van woede ervaart. Door te leren ‘mindful’ te worden, kan je vanuit deze staat van ‘zijn’ een gedachte die tot een ongeremde woede kan leiden, beter herkennen en op anticiperen. Op deze manier ben je in staat om woede opwekkende gedachten anders te interpreteren, in plaats van direct het gebruik van geweld in te zetten. Ook kun je door ‘mindful’ te leren worden beter je grenzen aanvoelen.

 

 

Cognitieve gedragstherapie

De cognitieve gedragstherapie is een veel toegepaste therapievorm. Het betreft een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie. Het cognitieve deel richt zich op de gedachten en herinneringen van de cliënt, en het gedragstherapeutische deel richt zich vanzelfsprekend op het gedrag. Cognitieve gedragstherapie stelt niet de gebeurtenissen centraal, maar meer de gedachten die voor dissonantie kunnen zorgen ten aanzien van het gedrag. Om dit wat eenvoudiger te vertalen: Veel gedachten zorgen voor een bepaald gedragspatroon. Door voornamelijk de negatieve gedachten anders te leren interpreteren, leer je op een andere objectievere en gunstigere manier te kijken naar de gewaarwording. Op deze manier kan er verandering worden bereikt in de negatieve gevoelens en sensaties, zodat het negatieve denken hierdoor zal verdwijnen.

 

Samenvattend

Tot slot hoop ik dat ik je op deze manier tot zover dit via een blog mogelijk is, heb kunnen helpen om je boosheid wat te temperen, en dat je er iets aan hebt gehad. Ik heb het achtereenvolgend gehad over: Hoe kan ik beter omgaan met mijn boosheid en agressie?, wat de functie is van boosheid, wat de oorzaak is van agressief gedrag, wat de gevolgen kunnen zijn van boosheid en een agressief karakter, hoe je je boosheid kan verminderen en ten slotte kwam de psychologische hulp met betrekking tot de meest effectieve therapiemethodes aanbod. Boosheid en vooral agressie kan een hoop narigheid veroorzaken, en dan vooral voor jezelf. Blijf er niet te lang mee rondlopen. Je kunt je melden bij je huisarts, deze zal je doorverwijzen naar de juiste psycholoog voor de juiste psychologische hulp. Ook kan je rechtstreeks contact opnemen met een psycholoog of counselor. Ook deze praktijk staat tot je beschikking. Neem in dat geval dan gerust contact op voor het maken van een gratis en vrijblijvend intakegesprek. Woont je wat verder weg? Geen probleem, via beeldbellen kunnen we ook jou helpen om je boosheidsklachten te temperen.

Dan rest me nog je te bedanken voor het lezen van mijn blog: ‘hoe kan ik beter omgaan met mijn boosheid en agressie?’ Op welke manier je je boosheid ook wilt verminderen, het blijft je eigen leven. Ondanks de goedbedoelde adviezen, bepaal je zelf wat je ermee doet, en hoe je het probleem oplost. Hoe je het ook gaat doen, zorg goed voor jezelf…

 

 

 

Tekst: René E. Jansen

coach, therapeut, psycholoog

MindCure Coaching & Therapie

 

 

Copyright: MindCure C & T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer blog berichten

Ik heb overgangsklachten

Ik heb overgangsklachten

Overgangsproblemen kunnen je leven ernstig verzieken, zowel in mentale als in lichamelijke zin. Zo plotseling als de geslachtsrijpheid ontstaat, is...

Lees meer