Hoe kan ik beter omgaan met mijn chronische pijn?

Golden Health

Wat is chronische pijn?

De meeste mensen weten waarschijnlijk wel dat pijn er niet voor niks is. Het is een lichamelijk alarmsysteem dat er voor zorgt schade aan het lichaam te voorkomen. Als je je verbrand aan een hete pan, geeft dat onmiddellijk een zeer pijnlijk gevoel. Als dit gevoel er niet zou zijn, zou je onbewust en onbegrensd schade toebrengen aan het lichaam. Dit noemen we acute pijn. En zo zijn er heel veel voorbeelden van acute pijn. We maken het allemaal weleens mee.
De pijn wordt chronisch als er sprake is van langdurige pijn, die de normale genezingstermijn voor een bepaalde aandoening of operatieherstel overschrijdt. Als de pijn langer dan drie maanden aanhoudt is er sprake van chronische pijn. Ook is vaak de oorzaak van de pijn niet bekend.
De pijn kan uit uiteenlopende vormen bestaan.

zoals bijvoorbeeld

 • doffe pijn
 • zeurderige pijn
 • stekende pijn

Wanneer er een duidelijke oorzaak aan de pijn in verband kan worden gebracht.

kan dat zijn:

 • blijvend letsel door een ongeluk
 • gewrichtspijn
 • beschadiging van een zenuw bijvoorbeeld door een operatie
 • uitgezaaide kanker

 

Pijngrens

Ook de intensiteit van de pijn kan variëren. Ook heeft de ene persoon een hogere pijngrens dan een ander persoon. De pijngrens is het punt waarbij een prikkel als pijnlijk wordt ervaren.
Als twee personen allebei een identieke prikkel ervaren, kan het zijn dat bij de ene persoon hier pijn door zal ervaren, en de ander zal hierdoor geen of mindere pijnlijke hinder ervaren.
Ook wordt beweerd dat vrouwen beter tegen pijn kunnen dan mannen. Hier is onderzoek naar gedaan, en uit dit onderzoek van de Queens Mary University in Londen is aangetoond dat vrouwen beter pijn kunnen verdragen dan mannen. Het heeft niet zo zeer te maken met dat vrouwen minder pijn voelen, maar de hersenen van vrouwen interpreteren de pijn op een andere manier.

 

 

De mogelijke gevolgen van chronische pijn

Het ontbreken van een uitzicht op verbetering kan moedeloos en wanhopig maken, en leiden tot somberheid en zelfs depressies. Deze kans wordt nog eens vergroot omdat je als pijnpatiënt steeds minder deelneemt aan het leven. De pijn belemmert een normale deelname aan het dagelijks leven, zoals kunnen werken, afspreken met vrienden, sporten enz. Chronische pijn is niet vanaf de buitenkant te zien en wordt heel persoonlijk beleefd. Immers: pijn is een subjectieve klacht. Die is niet zichtbaar en meetbaar. Dat de pijn zo onzichtbaar is, maakt dat patiënten met chronische pijn vaak op onbegrip stuiten vanuit de omgeving. Dit is de oorzaak dat patiënten zich vaak eenzaam en onbegrepen voelen.
De chronische pijn is natuurlijk een enorme aanslag op de kwaliteit van het leven. Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. De pijn straalt uit naar soms wel je hele lichaam. En je weet niet meer waar je het zoeken moet. De wanhoop is dan nabij. Ook het functioneren wordt steeds moeilijker. Slaapproblemen zijn aan de orde.
Hoe kun je beter omgaan met je chronische pijn? Dat is de vraag die je je stelt, en waar je graag een antwoord op wilt hebben. Er zijn een aantal therapeutische mogelijkheden.

 

Een aantal belangrijke punten waar tijdens de therapie aandacht aan wordt besteed zijn:

 • Goed luisteren naar je lichaam, en op die manier dingen doen die passen binnen de grenzen van je mogelijkheden
 • Het leren accepteren van je huidige situatie
 • Door het denken aan de pijn dat dan de intensiteit van de pijn zal toenemen
 • Kijken naar ongebruikte mogelijkheden en kwaliteiten
 • Het leren dat pijn maar een gedachte is

De psychische gevolgen van chronische pijn

Door de ontbrekende mogelijkheden tot verbetering en het vaak ontbreken aan doelen in het leven, is de kans groot dat er psychische klachten worden ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld:

Ook het onderhouden van sociale contacten en zoals het dagelijkse werk uitvoeren kan voor grote problemen zorgen. Doordat mensen met chronische pijn door hun omgeving slecht begrepen worden, ontstaat er dan een gevoel van eenzaamheid. Door de uitzichtloze situatie kan er dan een depressie ontwikkeld worden.

Ik kan me natuurlijk goed voorstellen dat je zoiets hebt in de trant van: ‘Ik heb toch echt wel iets meer nodig, dan alleen kant en klare tips en goedbedoelde gratis adviezen.’ Als je zo denkt, dan begrijp ik dit uiteraard volkomen. Mocht je in deze situatie zitten, dan doe je er zeer verstandig aan om contact met me op te nemen. Ik kan je dan op die manier beter helpen, en aanvoelen wat je nodig hebt.
Wat betreft de therapeutische mogelijkheden ten aanzien van concrete pijnbestrijding of vermindering ga ik het nu over hebben.

 

 

 

Psychologische hulp bij chronische pijn

Wat zijn de meest effectieve therapievormen?

Er zijn een aantal psychologische mogelijkheden die effectief blijken te zijn tegen vermindering van pijn. Duidelijk gezegd moet worden dat pijn nooit in zijn geheel weggenomen kan worden. Maar we kunnen er wel voor zorgen dat de pijn een stuk draaglijker wordt.

 

De meest effectieve therapieën zijn:

 • cognitieve gedragstherapie
 • oplossingsgerichte therapie
 • mindfulness

 

Cognitieve Gedragstherapie

Deze veel gebruikte therapie is zeer effectief voor chronische pijnbestrijding. Simpel gezegd komt het er op neer dat je wordt leert negatieve gedachten die de pijn versterken, om te zetten in positieve gedachten. Hierdoor zal de intensiteit van de pijn sterk afnemen.

 

Oplossingsgerichte Therapie

Bij deze therapie wordt u geleerd om ook positiever te denken, maar dit wordt dan vooral bereikt door de aandacht te richten op mogelijkheden. We kijken dan naar wat er wel mogelijk is in plaats van de aandacht te leggen op wat niet mogelijk is. Door dit positieve denken kan de pijnintensiteit afnemen.

 

Mindfulness

Mindfulness is een effectief therapeutisch middel. Je leert dat alle gedachten die voorbij komen maar gedachten zijn. Op die manier kan je met een milde aandacht leren deze gedachten te accepteren zoals ze komen en gaan. Zo kan je ook getraind worden om de pijn te accepteren. Hoe meer aandacht je besteedt aan de pijn, hoe groter de intensiteit van de pijn zal zijn.

De genoemde therapievormen zijn niet volledig. Er zijn zeker nog meer effectieve therapeutische middelen die je kunnen helpen om de chronische pijn te verlichten. De genoemde therapievormen zijn ook in combinatie mogelijk.

 

 

 

Samenvattend

Tot slot hoop ik dat ik op deze manier je vraag: ‘hoe kan ik beter omgaan met mijn chronische pijn?’ heb kunnen beantwoorden. In deze blog is aandacht besteed aan: ‘Hoe kan ik beter omgaan met mijn chronische pijn?’, wat chronische pijn precies is, ik heb het gehad over pijngrenzen, de mogelijke gevolgen van chronische pijn, de psychische gevolgen van chronische pijn, en tot slot kwam de psychologische hulp met betrekking tot de meest effectieve therapeutische mogelijkheden aan bod.
Mocht je in deze nare situatie zitten dat je door de pijn niet meer weet waar je het zoeken moet, dan doe je er verstandig aan om hulp te zoeken.  Ook kan je lotgenoten zoeken op internet, dit geeft vaak ook steun en kunnen de klachten wat draaglijker maken.
Dan rest me nog je te bedanken voor het lezen van mijn blog over: ‘hoe kan ik beter omgaan met mijn chronische pijn?’ Mocht je vragen hebben, of heb je behoefte aan begeleiding, dan kan je uiteraard contact met me opnemen. Ik wens je veel sterkte, en zorg goed voor jezelf…

 

 

Iedere week wordt op deze website een nieuw blog gepubliceerd. We doen niet aan nieuwsbrieven. Wil je je toch aanmelden voor een soort van kennisgeving dan kan dat. Via het contactformulier kun je je aanmelden en we sturen iedere week het nieuwste blog naar je toe. 

 

 

Tekst:  René E. Jansen

coach, therapeut, psycholoog

MindCure Coaching & Therapie

 

 

Copyright: MindCure C & T

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer blog berichten

Ik heb overgangsklachten

Ik heb overgangsklachten

Overgangsproblemen kunnen je leven ernstig verzieken, zowel in mentale als in lichamelijke zin. Zo plotseling als de geslachtsrijpheid ontstaat, is...

Lees meer