Hoe kan ik beter omgaan met mijn chronische pijn?

Golden Health

U bent op deze website terechtgekomen omdat u een antwoord zoekt op uw vraag ‘hoe kan ik beter omgaan met mijn chronische pijn?’ Ik kan me natuurlijk heel goed voorstellen dat wanneer het punt is gekomen dat u een antwoord op deze vraag gaat Googlen, dat er dan al sprake moet zijn van een ondraaglijke pijn. Ik ga er dan ook alles aan doen om u te helpen, door u een zo goed mogelijk antwoord te geven op uw vraag ‘hoe kan ik beter omgaan met mijn chronische pijn’? Een antwoord waar u iets mee kan. Ik raad u dan ook aan om verder te lezen.

 

 

Wat is chronische pijn?

 

De meeste mensen weten waarschijnlijk wel dat pijn er niet voor niks is. Het is een lichamelijk alarmsysteem dat er voor zorgt schade aan het lichaam te voorkomen. Als u zich verbrandt aan een hete pan, geeft dat onmiddellijk een zeer pijnlijk gevoel. Als dit gevoel er niet zou zijn, zou u onbewust en onbegrensd schade toebrengen aan het lichaam. Dit noemen we acute pijn. En zo zijn er heel veel voorbeelden van acute pijn. We maken het allemaal weleens mee.
De pijn wordt chronisch als er sprake is van langdurige pijn, die de normale genezingstermijn voor een bepaalde aandoening of operatieherstel overschrijdt. Als de pijn langer dan drie maanden aanhoudt is er sprake van chronische pijn. Ook is vaak de oorzaak van de pijn niet bekend.
De pijn kan uit uiteenlopende vormen bestaan.

zoals bijvoorbeeld:

 • doffe pijn
 • zeurderige pijn
 • stekende pijn

Wanneer er een duidelijke oorzaak aan de pijn in verband kan worden gebracht,

kan dat zijn:

 • blijvend letsel door een ongeluk
 • gewrichtspijn
 • beschadiging van een zenuw bijvoorbeeld door een operatie
 • uitgezaaide kanker

 

Pijngrens

 

Ook de intensiteit van de pijn kan variëren. Ook heeft de ene persoon een hogere pijngrens dan een ander persoon. De pijngrens is het punt waarbij een prikkel als pijnlijk wordt ervaren.
Als twee personen allebei een identieke prikkel ervaren, kan het zijn dat bij de ene persoon hier pijn door zal ervaren, en de ander zal hierdoor geen of mindere pijnlijke hinder ervaren.
Ook wordt beweerd dat vrouwen beter tegen pijn kunnen dan mannen. Hier is onderzoek naar gedaan, en uit dit onderzoek van de Queens Mary University in Londen is aangetoond dat vrouwen beter pijn kunnen verdragen dan mannen. Het heeft niet zo zeer te maken met dat vrouwen minder pijn voelen, maar de hersenen van vrouwen interpreteren de pijn op een andere manier.

 

 

De mogelijke gevolgen van chronische pijn

Het ontbreken van een uitzicht op verbetering kan moedeloos en wanhopig maken, en leiden tot somberheid en zelfs depressies. Deze kans wordt nog eens vergroot omdat je als pijnpatiënt steeds minder deelneemt aan het leven. De pijn belemmert een normale deelname aan het dagelijks leven, zoals kunnen werken, afspreken met vrienden, sporten enz. Chronische pijn is niet vanaf de buitenkant te zien en wordt heel persoonlijk beleefd. Immers: pijn is een subjectieve klacht. Die is niet zichtbaar en meetbaar. Dat de pijn zo onzichtbaar is, maakt dat patiënten met chronische pijn vaak op onbegrip stuiten vanuit de omgeving. Dit is de oorzaak dat patiënten zich vaak eenzaam en onbegrepen voelen.
De chronische pijn is natuurlijk een enorme aanslag op de kwaliteit van het leven. Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. De pijn straalt uit naar soms wel je hele lichaam. En je weet niet meer waar je het zoeken moet. De wanhoop is dan nabij. Ook het functioneren wordt steeds moeilijker. Slaapproblemen zijn aan de orde.
Hoe kun je beter omgaan met je chronische pijn? Dat is de vraag die u zich stelt, en waar u graag een antwoord op wilt hebben. Er zijn een aantal therapeutische mogelijkheden.

 

Een aantal belangrijke punten waar tijdens de therapie aandacht aan wordt besteedt zijn:

* Goed luisteren naar uw lichaam, en op die manier dingen doen die passen binnen de grenzen van uw mogelijkheden
* Het leren accepteren van de huidige situatie
* Door het denken aan de pijn dat dan de intensiteit van de pijn toeneemt
* Kijken naar ongebruikte mogelijkheden en kwaliteiten
* Het leren dat pijn maar een gedachte is

 

 

De psychische gevolgen van chronische pijn

Door de ontbrekende mogelijkheden tot verbetering en het vaak ontbreken aan doelen in het leven, is de kans groot dat er psychische klachten worden ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld:

 • wanhoop
 • onzekerheid
 • depressie
 • geen zelfvertrouwen
 • somberheid
 • prikkelbaar/slecht humeur
 • eenzaamheid

Ook het onderhouden van sociale contacten en zoals het dagelijkse werk uitvoeren kan voor grote problemen zorgen. Doordat mensen met chronische pijn door hun omgeving slecht begrepen worden, ontstaat er dan een gevoel van eenzaamheid. Door de uitzichtloze situatie kan er dan een depressie ontwikkeld worden.
Al eerder schreef ik een blog over hoe kom ik van mijn depressie af? en ik heb geen doel in mijn leven. Hierin geef ik tips hoe u een (aankomende) depressie kunt voorkomen en zelfs kunt verminderen.
Ik kan me natuurlijk goed voorstellen dat u zoiets heeft in de trant van: ‘Ik heb toch echt wel iets meer nodig, dan alleen kant en klare tips en goedbedoelde gratis adviezen.’ Als u zo denkt, dan begrijp ik dit uiteraard volkomen. Mocht u in deze situatie zitten, dan doet u er zeer verstandig aan om contact met me op nemen. Ik kan u dan op die manier beter helpen, en aanvoelen wat u nodig hebt.
Wat betreft de therapeutische mogelijkheden ten aanzien van concrete pijnbestrijding of vermindering ga ik het nu over hebben.

 

Psychologische hulp bij chronische pijn

Wat zijn de meest effectieve therapievormen?

Er zijn een aantal psychologische mogelijkheden die effectief blijken te zijn tegen vermindering van pijn. Duidelijk gezegd moet worden dat pijn nooit in zijn geheel weggenomen kan worden. Maar we kunnen er wel voor zorgen dat de pijn een stuk draaglijker wordt.

 

De meest effectieve therapieën zijn:

 • cognitieve Gedrags Therapie
 • oplossingsgerichte therapie
 • mindfulness

 

Cognitieve Gedragstherapie

Deze veel gebruikte therapie is zeer effectief voor chronische pijnbestrijding. Simpel gezegd komt het er op neer dat u leert negatieve gedachten die de pijn versterken, om te zetten in positieve gedachten. Hierdoor zal de intensiteit van de pijn sterk afnemen.

 

 

Oplossingsgerichte Therapie

Bij deze therapie wordt u geleerd om ook positiever te denken, maar dit wordt dan vooral bereikt door de aandacht te richten op mogelijkheden. We kijken dan naar wat er wel mogelijk is in plaats van de aandacht te leggen op wat niet mogelijk is. Door dit positieve denken kan de pijnintensiteit afnemen.

 

Aandachtgerichte Cognitieve Therapie

Aandachtgerichte (cognitieve) therapie, beter bekend als mindfulness, is een effectief therapeutisch middel. U leert dat alle gedachten die voorbij komen maar gedachten zijn. Op die manier kunt u met een milde aandacht leren deze gedachten te accepteren zoals ze komen en gaan. Zo kunt u ook getraind worden om de pijn te accepteren. Hoe meer aandacht u besteedt aan de pijn, hoe groter de intensiteit van de pijn zal zijn.

De genoemde therapievormen zijn niet volledig. Er zijn zeker nog meer effectieve therapeutische middelen die u kunnen helpen om de chronische pijn te verlichten. De genoemde therapievormen zijn ook in combinatie mogelijk.

 

 

Samenvattend

Tot slot hoop ik dat ik op deze manier uw vraag: ‘hoe kan ik beter omgaan met mijn chronische pijn?’ heb kunnen beantwoorden. In deze blog is aandacht besteed aan: ‘Hoe kan ik beter omgaan met mijn chronische pijn?’, wat chronische pijn precies is, ik heb het gehad over pijngrenzen, de mogelijke gevolgen van chronische pijn, de psychische gevolgen van chronische pijn, en tot slot kwam de psychologische hulp met betrekking tot de meest effectieve therapeutische mogelijkheden aan bod.
Mocht u in deze nare situatie zitten dat u door de pijn niet meer weet waar u het zoeken moet, dan doet u er verstandig aan om psychische hulp te zoeken.  Ook kunt u lotgenoten zoeken op internet, dit geeft vaak ook steun en kunnen de klachten wat draaglijker maken.
Dan rest me nog u te bedanken voor het lezen van mijn blog over: ‘hoe kan ik beter omgaan met mijn chronische pijn?’ Mocht u vragen hebben, of heeft u behoefte aan begeleiding, dan kunt u uiteraard contact met me opnemen. Ik wens u veel sterkte, en zorg goed voor uzelf…

 

 

Tekst: René E. Jansen
coach,therapeut,psycholoog
MindCure Coaching & Therapie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer blog berichten

Ik vind het leven te saai

Ik vind het leven te saai

Je vind het leven te saai, dan kan dit een signaal zijn dat je niet tevreden bent over het leven, en dat je niet gelukkig bent op de manier hoe je...

Lees meer
Het leven zit me tegen

Het leven zit me tegen

Je kan er niet meer tegen Je hebt het gevoel dat niks lukt. Het is een brok ellende, en dit alles keer op keer op keer. Waar je ook aan begint, niks...

Lees meer