Hoe kan ik beter omgaan met vitiligo?

Golden Health

7 tips om beter om te gaan met vitiligo

Omdat er te weinig aandacht wordt besteed aan de psychische problemen ten gevolge van chronische huidaandoeningen. De problemen die huidaandoeningen op psychosociaal vlak veroorzaken worden dan ook onderschat. Huidproblemen zorgen niet alleen voor veel irritatie als pijn en jeuk, ook kampen veel huidpatiënten met klachten als: somberheid, eenzaamheidgevoelens tot aan depressies aan toe.
Met name op het sociale vlak als werk, sport en sociale contacten leiden huidaandoeningen tot veel psychisch leed. In deze blog wordt aandacht besteed aan het psychosociaal en psychologisch disfunctioneren als gevolg van huidziekten. Het doel van dit artikel is bedoeld om mensen met vitiligo te helpen beter om te gaan met de huidziekte. Het advies is dan ook, ga er voor zitten en lees de blog tot het einde.

 

De Vitiligoshop is een webshop speciaal voor mensen met deze huidziekte. Onderaan in het blog staan nog meer advertenties van camouflage en zelfbruiningsproducten afgebeeld. Uiteraard zijn deze afbeeldingen aanklikbaar. MindCure C & T heeft geen enkel financieel belang bij een eventuele aankoop. Het publiceren van deze mooie producten heeft puur als doel om jou te helpen de vlekken wat minder zichtbaar of onzichtbaar te maken. 

 

In deze blog komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wat is vitiligo?
 • Hoe ontstaat vitiligo?
 • Is vitiligo een auto-immuunziekte?
 • Kan je zomaar vitiligo krijgen?/ Wat lokt vitiligo uit?
 • Wat zijn de psychosociale en psychologische gevolgen van vitiligo?
 • Kinderen met vitiligo
 • Stress
 • Hoe kan ik beter omgaan met mijn vitiligo?
 • Hoe kom ik van vitiligo af?
 • Welke medicatie en behandelingen zijn er om vitiligo te behandelen?
 • Kan vitiligo verdwijnen?
 • Camouflage en zelfbruiningsproducten om de vitiligo minder zichtbaar of onzichtbaar te maken
 • Worden vitiligoproducten vergoed?

Lees dus vooral verder…

 

Wat is vitiligo?

Zoals gezegd is Vitiligo een huidziekte waarbij er witte plekken ontstaan op het lichaam. Deze witte plekken kunnen op diversen plekken op het lichaam ontstaan. Hoe komt dat? Dat komt omdat de pigmentcellen (melanocyten) door officieel nog onbekende redenen kapot gaan. Ze gaan niet alleen kapot, ze verdwijnen ook. Op een vitiligoplek van de huid zijn dan ook geen pigmentcellen meer aanwezig. Hier kom ik later in deze blog uitgebreider op terug.

 

Op welke plekken van het lichaam kan vitiligo ontstaan?

zoals:

 

 

 

 • gezicht met name rond de ogen en voorhoofd
 • handen
 • voeten
 • vingers
 • tenen
 • schaamstreek
 • het haar

Op de huid komt vitiligo het meeste voor, maar omdat pigmentcellen niet alleen in de huid aanwezig zijn maar ook in het haar, kan het haar ook wit worden. Vitiligo kan door meerdere oorzaken ontstaan. Een belangrijke uitlokker van vitiligo is stress.  Door langdurige blootstelling aan stress kan vitiligo opgewekt worden. Andersom geldt dit ook: Vitiligo kan juist stress weer uitlokken. Dat betekent dat wanneer je als vitiligopatiënt te maken krijgt met psychosociale en/of psychologische problemen, de vitiligo kan verergeren. Je zit dan in een vicieus cirkeltje.

 

Hoe ontstaat Vitiligo?

Vitiligo ontstaat dus doordat de pigmentcellen in huid en haar melanocyten genoemd kapot gaan. Ze worden door onbekende redenen onherstelbaar vernietigt. Ze worden niet alleen vernietigt, ze zijn dan ook compleet verdwenen. Uit microscopisch onderzoek is gebleken dat in een vitiligohuid de pigmentcellen volledig ontbreken. De oorzaak hiervan is officieel nog onbekend. Er is en wordt veel onderzoek gedaan naar de oorzaak van vitiligo en men heeft een aantal theorieën gevonden waar de oorzaak te vinden zou kunnen zijn.

 

Is Vitiligo een auto-immuunziekte?

Er zijn vijf theorieën gevonden waar vitiligo door veroorzaakt zou kunnen worden.

Welke theorieën zijn dat?

 • auto-immuunziekte
 • de melanocyten – celvernietigingstheorie
 • de genetische theorie
 • de neurogene theorie
 • de convergentie theorie

 

Auto-immuunziekte

 

 

Bij een auto-immuunziekte hebben we te maken met een afweerstoornis. Normaal gesproken is het afweersysteem gericht om het lichaam te beschermen tegen virussen of bacteriën die het lichaam willen binnendringen. Ons afweersysteem zorgt er voor dat virussen en bacteriën worden uitgeschakeld. In de theorie van een auto-immuunziekte valt het afweersysteem juist lichaamseigen cellen aan, vernietigd ze en ruimt ze op. Ook in het geval van pigmentcellen de melanocyten, die door ons afweersysteem aangevallen en opgeruimd worden. Dit heeft als gevolg dat er geen nieuw pigment kan worden aangemaakt, en de huid of haar wit zal worden.

 

De melanocyten – celvernietigingstheorie

Bij de melanocyten – celvernietigingstheorie worden net als bij de auto – immuunziekte de pigmentcellen vernield. Het verschil zit hem in de manier waarop. Bij de melanocyten – celvernietigingstheorie zijn het de stoffen die nodig zijn voor de vorming van melanine, hierdoor ontstaat schade aan de pigmentcellen. In een normale situatie bestaat er dan een beschermingsmechanisme die ervoor zorgt dat de stoffen onschadelijk worden gemaakt, maar bij mensen met vitiligo is juist dit beschermingsmechanisme defect.

De genetische theorie

Bij deze theorie wordt er vanuit gegaan dat vitiligo erfelijk is bepaald. Deze theorie is gebaseerd op het feit dat vitiligo bij familieleden van een vitiligopatiënt vaak voorkomt.

 

De neurogene theorie

Bij deze theorie denkt men dat er een afwijking is ontstaan in het functioneren van het zenuwstelsel. Volgens sommige wetenschappers scheiden zenuwstelsels bepaalde schadelijke stoffen uit die de vorming van melanine negatief beïnvloeden. Hierover zijn niet alle wetenschappers het over eens temeer de uitscheiding en aanwezigheid van dergelijke stoffen nooit wetenschappelijk is bewezen.

 

De convergentie – theorie

Bij deze theorie worden alle genoemde theorieën voor aannemelijk gehouden. Hierin wordt er vanuit gegaan dat bovengenoemde theorieën of wel in combinatie (synergetisch) dan wel los van elkaar tot hetzelfde resultaat kunnen komen. Namelijk: de vernietiging van pigmentcellen.

 

Kan je zomaar vitiligo krijgen?

Om de vraag anders te formuleren:

Wat lokt vitiligo uit?

 

 

 

Er zijn een aantal dingen waardoor de kans op het krijgen van vitiligo vergroot wordt.

Om een aantal te benoemen:

 • stress
 • zonnebrand
 • zwangerschap
 • wondjes op de huid
 • sommige ziekten

Kinderen met vitiligo

Bij vitiligo speelt de levensfase ook een belangrijke rol. Het is een groot verschil als een kind van 8 jaar met vitiligo te maken krijgt of als het gaat om een persoon van 83. Kinderen zijn kwetsbaar.  Een kind zit nog volop in de ontwikkelingsfase en is de wereld nog aan het verkennen/ontdekken. Vitiligo kan deze ontwikkeling in hoge mate verstoren.

Psychosociale problemen kunnen dan heel makkelijk ontstaan.

Een kind met vitiligo op school dient dan goed in de gaten gehouden te worden. Laat hem/haar zeker niet aan zijn/haar lot over, maar vraag zo nu en dan hoe het hem/haar vergaat. Op deze manier ben je alert, en kun je eventuele psychologische problemen zo veel mogelijk voorkomen.

 

Stress

 

Hoewel een groot deel van de vitiligopatiënten de huidziekte heeft geaccepteerd, zijn er nog veel patiënten die de huidaandoening niet kunnen accepteren.

Wat zijn de psychologische gevolgen van vitiligo?

 

 

Deze klachten kunnen weer leiden tot sociale problemen zoals:

Signalering en bespreekbaar maken van deze psychische problemen is dan een belangrijke eerste stap. Een rol die in beginsel is weggelegd voor huisartsen en dermatologen. Het is belangrijk om hier serieus mee om te gaan. Bij een vermoeden van psychologische problemen door de huisarts of dermatoloog zijn er speciale vragenlijsten beschikbaar. Door het inzetten van deze vragenlijsten kan er inzicht worden verkregen in welke mate een patiënt in het dagelijkse leven hinder ondervindt van zijn/haar huidaandoening. Op deze manier kan er in een vroeg stadium al actie worden ondernomen.

 

Vitiligo on the hand with white background

 

Hoe kan ik beter omgaan met mijn vitiligo?

 

 

Dan zijn hier de zeven tips hoe je beter om kan gaan met vitiligo:

 • Probeer te accepteren dat je vitiligo hebt. Onderzoek voor jezelf wat acceptatie in de weg staat (hier is in de meeste gevallen wel een therapeut voor nodig)
 • Probeer jezelf te zijn, jij mag zijn wie je bent en vitiligo hoort nu eenmaal bij je
 • Onthoud dat jij niet je vitiligo bent, jij hebt vitiligo. Dat is een wezenlijk verschil
 • Krop je gevoelens nooit op, praat er met iemand over die je vertrouwt. Op veel scholen is tegenwoordig een vertrouwenspersoon beschikbaar. Maak daar gebruik van.
 • Er zijn speciale praatgroepen voor mensen met vitiligo. Neem eens contact op met een organisatie. Het geeft veel steun en je  kan er op die manier achter komen hoe lotgenoten met hun huidziekte omgaan.
 • Praat eens met je huisarts of dermatoloog, wellicht zijn er mogelijkheden om lichttherapie in te zetten
 • Probeer eens camouflage of zelfbruiningsproducten. Sommigen zijn van zeer goede kwaliteit met een uitstekend resultaat. Puur bedoeld om jouw schaamte weg te nemen. Onderstaand een aantal camouflage en zelfbruiningsproducten van de VitiligoShop.

 

Als het echt gaat om een hardnekkig psychosociaal of psychologisch probleem dan is het helaas niet mogelijk om het via kant en klare tips op te lossen. Het advies is dan ook om toch contact op te nemen met onze praktijk voor een gratis persoonlijk advies of neem contact op met je huisarts of een psycholoog bij jou in de buurt.

 

 

Hoe kom ik van vitiligo af?

Tot op heden zijn er nog geen medicijnen of behandelingen uitgevonden die vitiligo volledig kunnen genezen. Vitiligo heeft een chronisch karakter. Wel zijn er behandelingen die voor een (groot) deel voor repigmentatie kunnen zorgen.

Welke medicatie en behandelingen zijn er om vitiligo te behandelen?

 

 

 

 

 • Lichttherapie:
  Bij deze behandeling wordt er gebruik gemaakt van het kleine deel van het zonlicht namelijk uvb licht. Zonlicht bestaat uit 95% uva en 5 % uvb licht. Bij lichttherapie wordt er gebruik gemaakt van het uvb licht wat kunstmatig door lampen wordt opgewekt. Dit is ook het licht waardoor je in de zon zonder zonnebrand makkelijk kan verbranden. Om verbranding te voorkomen wordt de behandeling zeer nauwkeurig uitgevoerd. Dat betekent dat de behandelingstijd begint met een paar seconden, bijvoorbeeld 20 seconden. Per iedere lichtbehandeling wordt de tijd verder uitgebreid met enkele seconden. De therapie zelf duurt van enkele maanden tot een jaar. Het verloop hiervan is afhankelijk van het bereikte resultaat. Het is wel belangrijk om er zo vroeg mogelijk mee te starten,  omdat bij beginnende vitiligo het effect en het resultaat groter is dan bij vitiligo die al langer aanwezig is.
  Met deze lichttherapie zijn zeer goede resultaten behaald. Het doel van deze therapie is het bereiken van repigmentatie. Het eindresultaat van deze behandeling is in het gunstigste geval dat de vitiligoplekken minder aanwezig zijn. Het nadeel van deze lichttherapie is dat de vitiligo ook weer terug kan keren en zelfs verergerd worden. Dit is een risico die je goed dient in te calculeren. Als de lichttherapie een goed resultaat heeft bereikt, dan wordt de therapie gestopt. Omdat de vitiligoplekken ook weer terug kunnen komen kan herhaling van de lichttherapie een optie zijn. Tot nu toe is lichttherapie nog steeds de meest effectieve behandeling gebleken. De lichttherapie is zowel in het ziekenhuis/kliniek als thuis mogelijk.
 • Lasertherapie
  Lasertherapie heeft in grote lijnen hetzelfde principe als lichttherapie, namelijk via uvb licht. Deze methode is echter wat meer gericht voor de behandeling van kleine vitiligo plekken. Er zijn 20 tot 60 behandelingen noodzakelijk om te kunnen beoordelen of er repigmentatie is bereikt.
 • Corticosteroïden
  Bij beginnende vitiligo kan een behandeling met corticosteroïdencrème ook succesvol zijn. De behandeling is dan vooral gericht om uitbreiding van vitiligo te voorkomen. Corticosteroïde crème wordt ook vaak in combinatie ingezet met lichttherapie.
  Het middel mag niet te lang worden gebruikt, omdat dit schadelijk is voor de huid. De huid zou er zelfs dunner van kunnen worden. Daarom mag het corticosteroïden niet langer worden gebruikt dan maximaal drie maanden.

 

 

 

 

 • Tacrolimuszalf
  Deze zalf is officieel ontwikkeld voor de behandeling van atopisch eczeem. Onderzoek heeft aangewezen dat de tacrolimuszalf ook zeer goede resultaten behaald bij de behandeling van vitiligoplekken.
 • Pigmenttransplantatie
  Pigmenttransplantatie is een methode waarbij er gedeelten van gepigmenteerde huid worden getransplanteerd naar de vitiligohuid. Een belangrijke voorwaarde voor deze behandeling is dat de vitiligo stabiel is gebleven, en dat de patiënt niet jonger mag zijn dan 12 jaar. Deze methode wordt uitgevoerd tijdens een dagopname in het ziekenhuis. Na de behandeling kun je vrijwel direct weer naar huis.
 • Depigmentatietherapie (omgekeerde therapie)
  Wanneer de vitiligo zich zover heeft uitgebreid dat er veel meer ongepigmenteerde dan gepigmenteerde huid is ontstaan, dan kan de dermatoloog depigmentatietherapie voorstellen. De overgebleven gepigmenteerde huid wordt dan net als de vitiligohuid met een speciaal middel ook bleek gemaakt, waardoor er een egale bleke huid ontstaat. Hiervoor zijn meerdere methodes. Er kan worden gekozen voor een speciale bleek crème in combinatie met een pigment laser.

Er zijn weliswaar mogelijkheden ter behandeling van vitiligo, maar om de huidziekte volledig te genezen bestaan er tot op heden helaas nog geen mogelijkheden voor.

Er wordt wel veel onderzoek gedaan naar mogelijke nieuwe behandelingsmethodieken. Dus wie weet hebben de onderzoekers over een aantal jaar wel een methode uitgevonden die vitiligo volledig kan genezen.

 

Kan vitiligo verdwijnen?

Omdat vitiligo een chronisch verloop heeft, gaat vitiligo niet meer weg. Hoewel ik weleens gelezen heb dat bij sommige mensen spontane verbetering is opgetreden. Helaas behoort niet iedereen tot deze mazzelaars.
Maar gelukkig zijn er ook nog andere methodes om de witte vlekken (voor een groot deel) minder zichtbaar te maken.

Zoals:

Camouflage

Natuurlijk mag iedereen zichzelf zijn, met of zonder witte vlekken. Maar als je je voor je witte vlekken echt schaamt en blijft schamen, dan zijn er gelukkig goede oplossingen voor.

Of je een vrouw bent of een man, we weten allemaal wel wat make-up is. Dat behoeft verder geen uitleg. Je kan natuurlijk naar een make-up winkel of drogist rijden en daar een doosje make-up kopen. Het zal zeker de witte vlekken camoufleren. Over het hoe lang en hoe vaak hangt meestal van de kwaliteit en de prijs af. Maar aannemelijk is wel dat het aanbrengen van de make-up herhaalt dient te worden. Maar make-up is een optie.
Maar wist je dat er ook speciale middelen zijn uitgevonden en op de markt gebracht om vitiligo langdurig te camoufleren? Dit overigens met uitstekende resultaten. Met deze producten is het zelfs mogelijk om te zwemmen, te douchen en te sporten. Dit laatste natuurlijk benoemd in verband met betrekking tot transpiratie. Je kan er dus van alles mee doen.

Er zijn producten op de markt die zeer goed kunnen helpen jouw vitiligovlekken te verbergen. De vitiligoshop heeft producten van zeer hoog niveau en kwaliteit. in deze blog zijn er al een aantal via een advertentie vertoond. Klik er eens op, kijk eens rond op de webshop van de Vitiligoshop. Er zijn heel veel mogelijkheden die aansluiten op jouw vitiligo, en die jou kunnen helpen om de witte pigmentloze vlekken te verbergen of minder zichtbaar te maken. De producten genezen uiteraard de vitiligo niet, maar zijn bedoeld om jouw schaamtegevoel weg te nemen.

 

Onderstaand een camouflageproduct Coverderm van de VitiligoShop

 

Zelfbruinende crèmes

Dan zijn er ook zelfbruinende crèmes verkrijgbaar. Deze crèmes geven de huid op een kunstmatige wijze een bruine kleur. Het voordeel van zelfbruinende crèmes ten opzichte van camouflage make-up is dat je met zelfbruinende crèmes kan gaan zwemmen, douchen en zweten zonder de bruine kleur aan te tasten of te verwijderen.

Belangrijk: Voordat je over wilt gaan op een bepaald product is het advies om voorafgaand aan het gebruik van camouflageproducten of zelfbruinende middelen  eerst advies in te winnen bij de Vitiligoshop, een huidtherapeut of een medisch schoonheidsspecialiste. Zij kunnen je helpen met het bepalen van de kleur, de hoeveelheid, de manier van aanbrengen enz.

 

Onderstaand een zelfbruiningsproduct van Marc Inbane en een nieuw product VitiPro van de VitiligoShop:

 

 

 

 

 

Worden vitiligoproducten vergoed?

Bij een medische aandoening wat vitiligo is, kunnen camouflagemiddelen in de meeste gevallen worden vergoed. Dit geldt helaas (nog) niet voor zelfbruinende middelen.

 

Tot slot

Ik hoop dat ik je met deze informatie met betrekking tot vitiligo een eind in de goede richting heb kunnen helpen. Vitiligo is een huidziekte waar serieuze psychosociale en zelfs psychologische problemen door kunnen ontstaan. Gelukkig zijn er ook veel mensen die de huidziekte geaccepteerd hebben, met of zonder camouflage of zelfbruiningsproducten.
Vitiligo is een zinloze huidaandoening wat bij wel meer ziektes het geval is. Het is een fout van moeder natuur en het biedt geen enkel voordeel voor het lichaam. Sterker nog: het geeft alleen maar nadelen, immers pigment is juist bedoeld om de huid te beschermen tegen de zon.

Ik dank je voor het lezen van deze blog. Ik heb het gehad over: hoe omgaan met vitiligo? Wat is vitiligo? Hoe ontstaat Vitiligo? Kan je zomaar vitiligo krijgen? Wat lokt vitiligo uit? Wat zijn de psychosociale en psychologische gevolgen van vitiligo? Stress. Hoe kom ik van vitiligo af? En tot slot: ‘kan vitiligo verdwijnen? Als je door je vitiligo te maken hebt gekregen met psychosociale of psychologische klachten, blijf er dan niet mee rondlopen! Neem in dat geval gerust contact op met onze praktijk voor een gratis en persoonlijk advies. Ook als je wat verder woont kunnen we je helpen via de onlineservice. Maar uiteraard kun je ook contact opnemen met je huisarts. Het advies is, hoe dan ook, doe er in ieder geval iets aan. Onthoud altijd: je bent goed genoeg zoals je bent. Je mag zijn wie je bent en veel mensen hebben wel iets waar ze niet tevreden over zijn of zich voor schamen.  Zorg goed voor jezelf…

 

Tekst: René E. Jansen

coach, therapeut, psycholoog

MindCure Coaching & Therapie

 

 

 

 

Copyright: MindCure C & T

 

Meer blog berichten

Ik heb overgangsklachten

Ik heb overgangsklachten

Overgangsproblemen kunnen je leven ernstig verzieken, zowel in mentale als in lichamelijke zin. Zo plotseling als de geslachtsrijpheid ontstaat, is...

Lees meer