Hoe kom ik van mijn arrogantie af?

Golden Health

Je vindt jezelf arrogant, of anderen hebben je op je arrogante houding en gedrag gewezen. Je bent in ieder geval op het punt gekomen dat je hebt erkend dat je je zelf arrogant vindt. Je wilt hoe dan ook graag van je arrogante houding en gedrag afkomen. In deze blog wordt je uitgelegd hoe je kunt afrekenen met je arrogante houding.

In dit artikel komen de volgende onderwerpen aan bod: 

 • Hoe kom ik van mijn arrogantie af? 
 • Wat is arrogantie? 
 • Wat is het verschil tussen arrogantie en zelfverzekerdheid? 
 • Hoe ga je om met hoogmoedige mensen? 
 • Hoe verander ik mijn arrogante houding en gedrag? 

Dus lees vooral verder… 

 

Wat is arrogantie?

Van arrogantie wordt gesproken als een persoon helemaal vol is van zichzelf. Ze zeggen weleens: ‘iemand loopt naast zijn schoenen. ‘ Zo’n type is dan in de volle overtuiging dat hij of zij de beste is, en ook alles beter weet. Ze lopen te koop met de eigen prestaties en scheppen daar ook onbegrensd over op. Ook zijn de meningen, gevoelens gedachten van anderen niet van belang. Een arrogant type is ook vaak zeer dominant aanwezig, en denkt dat de hele wereld om hem of haar draait. Ook arrogante mensen maken fouten, maar deze fouten worden dan vaak onder het tapijt geveegd, of een ander krijgt daarvan de schuld. Ze gaan ten koste van andere zeer ver, puur voor eigen gewin en succes. Kijkt op anderen neer als zijnde dat zij op een veel lager niveau zitten dan zij zelf. Hebben een zwak empathisch vermogen. Een arrogant persoon is over het algemeen dan ook geen prettig gezelschap.

Maar als iemand arrogant overkomt, dan hoeft dit nog niet te betekenen dat de persoon daadwerkelijk arrogant is. Misschien vind jij jezelf wel arrogant, of ben je hiervan op de hoogte gebracht door iemand die dichtbij je staat zoals je partner, een vriend of familielid. Arrogant overkomen is iets anders dan echt arrogant zijn. Daar worden vaak vergissingen in gemaakt.
Als iemand bijvoorbeeld geen oogcontact maakt met anderen, dan kan dit als arrogant gedrag worden opgemerkt. Maar het kan ook zijn dat de persoon geen oogcontact durft te maken. We hebben het dan niet over arrogantie, maar over verlegenheid, dan wel gebrek aan zelfvertrouwen.

 

Wat is het verschil tussen arrogantie en zelfverzekerdheid?

 

 

Ook is er een groot verschil in arrogantie en zelfverzekerdheid. Een zelfverzekerd persoon laat nog wel wat ruimte over voor de mening van anderen. Hij of zij respecteert deze meningen dan ook. Wel zal het zelfverzekerde type zich flink laten horen door te proberen zijn standpunten kenbaar te maken. Toch ligt het gevaar op de loer dat een zelfverzekerd type doorslaat naar arrogantie.
Met zelfverzekerd zijn is natuurlijk niets mis. Het is natuurlijk ontzettend goed dat je voor jezelf, maar ook voor je mening en belangen opkomt. Je hebt dan een gezond assertief vermogen. Een zelfverzekerd type leeft ook doelgericht. Juist door doelgericht te leven weet je wat je wilt, je hebt een goede zelfkennis en je bent bovenal ook veel gelukkiger dan een onzeker persoon. Tevens beschikt een zelfverzekerd persoon uiteraard over veel zelfvertrouwen en zelfkennis. Maar toch kan ook een bepaalde mate van onzekerheid en bescheidenheid een mens sieren. Als je op bepaalde momenten toch iets van onzekerheid laat zien, dan is dat volkomen menselijk. Als je kiest voor een KIA in plaats van een Jaguar, ook al heeft iemand de centen voor de Jaguar, dan kunnen mensen daar waardering voor opbrengen. De waardering voor de bescheidenheid. Maar eigenlijk komen we dan meer op het terrein van het ego.

Een zelfverzekerd persoon heeft een goede zelfkennis die nauwelijks overschat wordt omdat gemaakte fouten toegegeven worden. Een zelfverzekerd persoon werkt makkelijk nauw samen met anderen, en toont respect voor degene waarmee hij of zij samenwerkt.
Ook is het verschil in beiden op te merken vanuit de mate hoe iemand voor zichzelf opkomt. Een zelfverzekerd persoon zal zeker van zich afbijten. Het zelfverzekerde type zal dan ook zijn of haar standpunten duidelijk op tafel leggen. De persoon komt dan op een gezonde assertieve wijze voor zichzelf op. Een arrogant persoon doet dit anders. Het arrogante type duld geen tegenspraak. Wie hem of haar toch durft tegen te spreken, is de kans groot dat hij/zij met agressie te maken krijgt. Dit kan zowel verbaal, maar ook fysiek geweld zijn. Een arrogant persoon voelt zich snel aangevallen, en zal om de macht niet te verliezen direct in de tegenaanval gaan om de afwijkende mening van een ander  zo snel mogelijk elimineren.
Als je dan nog steeds blijft volharden, dan kun je rekenen op serieuze grote problemen. De arrogante persoon zal dit absoluut niet accepteren.

 

Waar komt arrogantie vandaan?

Hoe gek het ook klinkt ontstaat arrogantie juist vaak vanuit onzekerheid. Door een arrogante houding aan te nemen, kunnen onzekere mensen hun onzekerheid verbergen. Niet alleen om het arrogante gedrag te verdoezelen, maar ook dient het gedrag om zichzelf te bewijzen naar de eigen persoon. Onzekerheid geeft een naar gevoel. Niemand wil zich graag onzeker voelen en een geen zelfvertrouwen hebben. Door het arrogante gedrag wordt de persoon meer trots op zichzelf, het geloof in eigen  kunnen en zelfliefde neemt dan toe, daardoor gaan ze zich uiteindelijk beter voelen. Ook kunnen nare of zelfs traumatische gebeurtenissen in het verleden gezorgd hebben voor het arrogante gedrag.

 

Hoe ga je om met hoogmoedige mensen?

 

Het kan heel moeilijk zijn om je staande te houden bij een arrogant persoon. Een arrogant persoon is helemaal vol van zichzelf, en anderen zijn altijd van mindere waarde dan hij of zij zelf. Vaak worden anderen beledigd. Toch heb je het volste recht om op een assertieve manier te reageren op een arrogant persoon. Als iemand jou beledigd met heftige bewoordingen, dan kan het zijn dat je hierdoor boos wordt. Volkomen logisch, niemand hoeft zich te laten beledigen. Als jij beledigd wordt dan hoef je dit ook niet te accepteren. Het is ook helemaal niet goed om beledigend gedrag te tolereren. Als je dit structureel wel blijft doen, dan kan het kwetsende gedrag alleen maar toe gaan nemen tot treitergedrag aan toe. Belangrijk is dat je voor jezelf opkomt.

Wat kun je dan doen?

 • Kom op assertieve wijze voor jezelf op. Verwar assertiviteit niet met agressiviteit. Assertief gedrag wil zeggen: op respectvolle wijze voor jezelf  en je standpunten op durven komen zonder de ander te kwetsen of te beledigen.
 • Het kan zijn dat de arrogante persoon niet op de hoogte is van het feit dat hij of zij arrogant gedrag vertoond. Je mag de persoon hier gerust op attenderen, als je dit durft want arrogante personen laten zich niet gemakkelijk corrigeren

 

Hoe verander ik mijn arrogante houding en gedrag?

Je bent je bewust van je arrogante houding en gedrag. Dat is al positief, want dat betekent dat je je arrogante gedrag erkend hebt als een probleem waar je graag vanaf wilt. Zoals eerder aangegeven komt arrogant gedrag in de meeste gevallen voort uit het verbloemen van onzekerheid. Niemand wil graag onzeker overkomen laat staan onzeker zijn. Het arrogante gedrag werkt niet alleen als dekmantel maar ook om het onzekere gevoel te verminderen.

Wat kun je dan zelf doen om je arrogante gedrag te veranderen?

 • Toon respect voor anderen, maar ook de mening, de vaardigheden en talenten van anderen.  Een ander kan op een bepaald punt makkelijk een afwijkende mening hebben van de jouwe. In plaats van er tegen in te gaan, kan dit zelfs een verrijking bieden ten aanzien op het nemen van een bepaalde beslissing. Zie de voordelen van de afwijkende mening van de ander. Het kan meer mogelijkheden bieden op het maken van een beslissing.
 • Als er een beslissing moet worden genomen, doe dit dan niet in je eentje. Betrek anderen bij een bepaalde keuze, vraag hier dan ook gerust om en respecteer de opties van deze mensen. Samen kom je tot een weloverwogen beslissing. Een ander kan op een bepaald punt makkelijk een afwijkende mening hebben van de jouwe.

 

 

 

 •  Als je iets goeds gedaan hebt dan mag je hier gerust trots over zijn, maar overdrijf dit niet. Ga dan niet opscheppen over je prestaties, maar eer en waardeer de prestaties van anderen. Geef hen gerust een compliment voor hun werk. Door te complimenteren kun je A. je arrogantie sterk verminderen en misschien zelfs wel volledig laten verdwijnen, en B. bij andere mensen het zelfvertrouwen laten groeien. Complimenteren biedt dus twee grote voordelen, voor zowel jezelf, als voor de ander. Sla hier alleen niet in door, want dit gaan anderen mensen voelen.
 •  Empathie . Dit punt is niet zo makkelijk omdat niet iedereen gezegend is met deze menselijke gedragseigenschap. Maar als het je lukt en zet empathie op de juiste manier in, dan kan het zeker een grote meerwaarde bieden om minder (of zelfs helemaal niet) arrogant over te komen.  Probeer te begrijpen wat er in de ander omgaat en wat hij of zij denkt en voelt. Probeer dat te begrijpen en daar in mee te gaan. En al zit je er naast, dat maakt eigenlijk helemaal niets uit. Je hebt een goed bedoelde poging gedaan om de andere persoon te willen begrijpen.

 

Als dit zelfstandig niet lukt, dan is er nog de mogelijkheid dit onder begeleiding te doen. Neem dan gerust contact op met onze praktijk voor een gratis en persoonlijk advies op maat.

 

Tot slot

 

 

 

Tot zover deze blog dat gaat over hoe je van je arrogantie af kan komen. Arrogantie is een negatieve eigenschap die voor veel irritatie kan zorgen bij andere mensen. Het is dan ook volkomen logisch dat je wilt afrekenen met je arrogantie. Let er wel op dat met een gezonde dosis zelfvertrouwen en zelfverzekerdheid helemaal niks mis is. Sterker nog: het is juist belangrijk om zelfverzekerd te zijn en op je strepen te staan. Maar zoals uitgelegd weet je nu ook wat het verschil is tussen zelfverzekerdheid en arrogantie.

In deze blog kwamen de volgende onderwerpen aan bod: Hoe kom ik van mijn arrogantie af? Wat is arrogantie? Wat is het verschil tussen arrogantie en zelfverzekerdheid? Waar komt arrogantie vandaan? Hoe ga je om met hoogmoedige mensen en tot slot hoe verander ik mijn arrogante gedrag?
Als je van jezelf vindt dat je arrogant gedrag vertoont, dan kun je aan de slag gaan met de genoemde tips en adviezen. Lukt dit niet zelfstandig, neem dan voor een gratis en persoonlijk advies gerust contact op met de praktijk.  Veel succes ermee, en zorg goed voor jezelf…

 

 

 

Tekst: René E. Jansen
coach, therapeut, psycholoog
MindCure Coaching & Therapie

 

 

 

Copyright: MindCure C & T

 

 

Meer blog berichten

Ik heb overgangsklachten

Ik heb overgangsklachten

Overgangsproblemen kunnen je leven ernstig verzieken, zowel in mentale als in lichamelijke zin. Zo plotseling als de geslachtsrijpheid ontstaat, is...

Lees meer