MindCure Counselling & Coaching

Hoe kom ik van mijn depressie af?

Golden Health

Om uw vraag ‘hoe kom ik van mijn depressie af’, of ‘hoe kom ik uit mijn depressie?’ goed te kunnen beantwoorden moet u natuurlijk eerst weten hoe een depressie ontstaat. Het woord ‘depressie’ is feitelijk een verzamelnaam van verschillende aandoeningen en/of stoornissen.
Mensen met depressieve gevoelens, hebben een disfunctionele kijk op hun omgeving. Disfunctioneel betekent eigenlijk niks meer dan dat het niet goed functioneert. Mensen met een depressie kijken naar de wereld op een manier die niet gunstig is voor het individu. Dit uit zich dan ook meestal in structurele negatieve gedachten en gevoelens.

 

 

Curatief & Preventief

Het is natuurlijk weinig waarschijnlijk dat u op internet naar informatie over depressies gaat zoeken als u niks mankeert. Met andere woorden, u zoekt pas naar informatie als het kwaad al is geschied. Dat is vrij logisch.Tenzij u natuurlijk via een andere weg op mijn website terecht bent gekomen, en dat u uit belangstelling mijn blogs wilt lezen. Hoe dan ook, ik raad u zeker aan om verder te lezen, want ik geef u in deze blog zowel informatie om een actieve depressie te bestrijden, als om een depressie in de toekomst te voorkomen.

 

 

Waar je je aandacht op richt groeit

Misschien heeft u die uitspraak weleens voorbij zien komen. Maar het is wel waar. Daar waar u uw aandacht op focust, geeft u de kans om te laten toenemen. Als u de hele dag alleen maar aan positieve dingen denkt, bijvoorbeeld aan:

 • een bbq met familie of vrienden
 • een gezellig feestje
 • een vakantie

zorgt dit voor een prettig gevoel. Andersom werkt het ook zo, als je de hele dag alleen maar negatief denkt, bijvoorbeeld:

 • de wereld is tegen mij
 • ik ben een mislukkeling
 • niemand vind mij leuk
 • ik zal nooit gelukkig worden
 • waarom ben ik hier nog?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Dan zul je steeds meer van deze negatieve gedachten gaan krijgen. Het werkt als een domino-effect, de ene negatieve gedachte voedt de andere. Zonder dat je er van bewust bent, is de kans groot dat je regelrecht op een depressie afstormt. Het journaal heeft bijvoorbeeld meestal maar weinig goeds te melden. Het nieuws is zelden positief. Hierdoor maken veel mensen zich dag en nacht zorgen. Een voorbeeld hiervan is de Corona-problematiek. Dit zorgen maken levert geen enkele oplossing op, en het draagt alleen maar bij aan negatieve gedachten. Ik wil u nu natuurlijk niet ontmoedigen om naar het nieuws en social media te kijken. Ik wil u er alleen op wijzen dat het nieuws voor mensen die al depressief zijn, niet bevorderlijk is om van hun depressie te genezen. Dus om nog even op uw vraag terug te komen: ‘Hoe kom ik van mijn depressie af’ is het belangrijk om te beginnen de negatieve gedachten te minimaliseren. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe u dit kunt bereiken, kom ik nog op terug.

 

                                                                                                                     

Ontslag

Dan hebben we nog de ellende van het ontslag. Stelt u zich eens voor, u raakt uw baan kwijt. Uw inkomen gaat voor een groot deel achteruit, de sociale waarde van uw baan valt weg. U gaat zich vervelen, uw zelfvertrouwen gaat onderuit. Kortom: U bent niet meer uzelf… U bent niet meer uzelf??? Is dat waar? Bent u echt niet meer uzelf zonder werk? Wie heeft dat bedacht? U bent niet uw werk, u bent ook niet getrouwd met uw werk. u bent uzelf ook zonder werk. U mag zijn wie u bent in welke omstandigheden dan ook. De meeste mensen hebben dan de neiging om alleen de aandacht te focussen op de negatieve aspecten van werkloos zijn. Maar omdat u werkloos bent, opent dat ook weer deuren voor nieuwe mogelijkheden en nieuwe uitdagingen zoals ze dat tegenwoordig noemen. Door juist alleen maar aan die negatieve aspecten te blijven denken van het werkloos zijn, ontstaat er heel gemakkelijk een depressie.
En als u eenmaal in die depressie zit, dan is het niet zo makkelijk om eruit te komen. Het is dus veel beter een depressie zien te voorkomen.

 

 

Belangrijke activiteiten om depressies te voorkomen zijn:

 • Het onderhouden of creëren van sociale contacten
 • gerichte doelen stellen
 • goed en gezond eten & drinken
 • bewegen zoals bijvoorbeeld wandelen of fietsen in de natuur

 

Het gekke is dat wanneer je in een depressie zit het lichaam niet mee wil in deze acties. Het voelt alsof je lichaam tegen je zegt: ‘ik heb rust nodig ik ben moe, laat me met rust’. Door hier in mee te gaan hou je de depressie in stand, of nemen de depressieve gevoelens in intensiteit zelfs toe. Het is dus zeer belangrijk om juist niet mee te gaan met deze gevoelens, maar aandacht te besteden aan het hierboven genoemde.

 

 

Doelen vormen

Niet alleen negatieve gedachten zorgen voor een depressie. Ook ben je vatbaarder voor een depressie als je geen doelen hebt om voor te leven. Je mist zodoende een bepaalde richting.
Doelen zijn belangrijk om een richting op te gaan. Als je een doel hebt om naar toe te leven zorgt dat voor een bepaalde focus. De focus is dan gericht op het behalen van het doel.
Daarnaast is niet het bereiken van het doel het belangrijkste, het is juist de weg naar het doel toe dat voor positieve gedachten en gevoelens zorgt. Zolang je maar onderweg bent om het doel te bereiken heb je een bepaalde focus. Juist die focus geeft je dat positieve gevoel. Als je dan uiteindelijk het doel behaald hebt ontstaat er een gevoel van geluk. Het is een prettig gevoel, want je hebt immers je langgekoesterde doel en wens bereikt. Maar helaas is dit geluk slechts van korte duur. Al gauw raak je gewend aan de nieuwe situatie, en een nieuw doel ontbreekt. Je hebt immers je doel bereikt. Belangrijk is dan dat je weer een nieuw doel formuleert, zodat je weer een bepaalde richting op kunt. Je hebt dan weer iets om je pijlen op te richten. Dus nogmaals: de weg naar het doel toe is veel waardevoller dan het daadwerkelijk behalen van het doel.
Mensen zonder doelen zijn dan ook vatbaarder voor een depressie. Feitelijk dobber je dan maar wat doelloos rond in je bootje op de grote oceaan des levens.

Ik kan me natuurlijk goed voorstellen dat u nu bij uzelf denkt: ‘Ja maar jij hebt makkelijk praten, hoe kom ik zo gauw aan een nieuw doel?’  Dat is inderdaad vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Binnen mijn praktijk worden mensen namelijk getraind en gecoacht om deze nieuwe doelen te ontdekken. U wordt begeleid om op zelfstandige basis de voor u geschikte en haalbare doelen helder te krijgen. Mocht u meer informatie willen ten aanzien van dit onderwerp, ik heb namelijk een speciaal blog geschreven ‘hoe kom ik aan een doel in mijn leven?‘ om u uitleg te geven over het belang van doelen in uw leven, maar ook de hoge psychologische waarde is die het implementeren van doelen in uw leven kunnen opleveren, Als u het moeilijk vind om zelfstandig tot geschikte doelen te komen, dan doet u er verstandig aan om contact met me op te nemen, zodat ik u kan begeleiden om uw (ongebruikte) kwaliteiten en sterke punten naar boven te halen.

 

 

Psychologische hulp voor depressies

Sommige mensen zijn in staat om zonder behandeling zelfstandig uit hun depressie te komen. In zo’n geval gaat het dan meestal om de wat lichtere depressies. Desondanks hebben de meeste mensen wel psychologische hulp nodig om uit hun depressie te komen. Het zou natuurlijk ook wel erg naïef zijn om te veronderstellen dat deze goedbedoelde kant en klare ‘doe-het-zelf’ tips u wel ‘eventjes’ van uw depressieve klachten af zullen helpen. Als het allemaal zo gemakkelijk was om van uw psychische problemen af te komen, dan zouden sommige psychische aandoeningen niet eens meer bestaan. Dan zouden zelfs psychologische hulpverleners overbodig zijn. Daar hoef je geen universitaire studie voor gevolgd te hebben om dit te begrijpen.
Psychologen en therapeuten zijn daarentegen niet voor niets soms wel een jaar bezig om hun cliënt of patiënt weer terug op het spoor te krijgen, en hen beter in hun vel te laten komen.
Ieder mens is uniek en reageert op zijn eigen manier op psychologische moeilijkheden.
Om die reden is het in de meeste gevallen natuurlijk veel verstandiger om psychologische hulp in te schakelen. Dit om ten eerste erger te voorkomen, en ten tweede u te helpen het balans weer terug te brengen. Hieronder heb ik de meest effectieve therapievormen voor u opgesomd.

 

                                                                                                                             

 

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een veel toegepaste therapievorm voor het behandelen van depressies. Het betreft een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie. Het cognitieve deel richt zich op de gedachten en herinneringen van de cliënt, en het gedragstherapeutische deel richt zich vanzelfsprekend op het gedrag. Cognitieve gedragstherapie stelt niet de gebeurtenissen centraal, maar meer de gedachten die voor cognitieve dissonantie kunnen zorgen ten aanzien van het gedrag. Om dit wat eenvoudiger te vertalen:  Alle gedachten zorgen voor een bepaald gedragspatroon. Door voornamelijk de negatieve gedachten anders te leren interpreteren, leer je op een andere objectievere en gunstigere manier te kijken naar de gewaarwording. Op deze manier kan er verandering worden bereikt in de negatieve gevoelens en sensaties, zodat het negatieve denken hierdoor sterk zal verminderen.

 

Terugval

Mensen die lijden aan depressies worden meestal behandeld met cognitieve gedragstherapie. Dit is vaak de beste manier om mensen te ‘genezen’. Deze mensen kunnen dan weer leven alsof er nooit iets aan de hand is geweest. Maar ondanks dat men geen signalen meer vertonen van depressiviteit, zijn ze toch meer vatbaar om weer depressief te worden. De weg van negatief denken zijn bij mensen die al vaker depressief zijn geweest veel gemakkelijker te activeren dan bij cliënten die nooit met een depressie te maken hebben gehad. Mensen die al eens depressief zijn geweest, hebben nog veel negatieve gedachten in hun geheugen zitten uit het verleden. Een kleine stemmingsverandering kan dan al leiden tot een grote verandering in negatief denken. Iedereen heeft weleens een minder positieve gedachten. Daar is niks mis mee. Maar bij de meeste mensen zetten deze gedachten niet aan tot een grote hoeveelheid sterk geladen negatieve gedachten.
Daarnaast spelen de negatieve gedachten een rol in hoeverre de persoon de dagelijkse situaties op zich zelf betrekt. Middels cognitieve gedragstherapie worden cliënten geleerd om op een functionele manier te denken. De disfunctionele gedachten worden op die manier omgezet in functionele gedachten.

 

Antidepressiva

Om van uw depressie af te komen en om vooral terugval te voorkomen kunt u natuurlijk gebruik maken van medicatie. Ook dat is een mogelijkheid. Heel veel mensen gebruiken antidepressiva. Mijn taak is dan ook niet om u te weerhouden van deze middelen. Dat mag ik niet, en dat wil ik ook niet. Als u zich prettiger voelt bij deze medicatie, en als u het gevoel hebt dat het werkt dan zou ik de laatste zijn die u er vanaf wilt houden. Ik wil u er echter wel op wijzen dat ieder medicijn, dus ook antidepressiva een behoorlijke belasting vormt voor het lichaam. Voornamelijk de lever en de nieren moeten flink aan de bak om de gifstoffen af te breken. Het is bekend dat met het vorderen van de leeftijd de werking van de nierfuncties achteruit gaan. Dit heeft als gevolg dat bijwerkingen ook eerder kunnen optreden en heftiger kunnen zijn. Daarnaast kunnen sommige medicijnen, zeker als ze langdurig gebruikt worden verslavend zijn. Ik wil u niet bang maken, maar u er alleen op attenderen dat medicijnen schadelijk kunnen zijn voor uw lichaam.
Komt u liever op een gezondere manier blijvend van uw depressie af, dan is mindfulness based cognitive therapy een effectieve therapiemethodiek. Uiteraard kan dit ook in combinatie met medicatie.

 

 

MBCT Mindfulness

Om u te leren een depressie te herkennen, is de MBCT Mindfulnesstherapie ontwikkelt, MBCT staat voor mindfulness based cognitive therapy, of in het Nederlands aandachtgerichte cognitieve therapie. Het is een combinatie tussen mindfulnesstechnieken en cognitieve gedragstherapie. Allereerst wordt u geleerd om mindful te worden. Vanuit deze staat van zijn kunt u gemakkelijk een depressie aan voelen komen, zodat u hierop kunt handelen.
U zit hier nu op de juiste site, want in deze praktijk worden mensen behandeld om terugval van depressies te voorkomen.
Mindfulness based cognitive therapy  kan een nieuwe depressie voorkomen doordat u uw bewust wordt van het negatieve denken. In uw hoofd passeren dagelijks een hoop indrukken en gedachten de revue. Een gedachte uit het verleden prikkelt weer een andere gedachte, die weer de volgende activeert enzovoort. Dit gaat volledig automatisch. Daar heb je geen invloed op. Als deze gedachten negatief zijn beïnvloeden ze het humeur. Voor veel mensen die te maken hebben gehad met een depressie, kan een kleine verandering in humeur een enorme vermeerdering teweegbrengen in negatieve gedachten en gevoelens. Als het besef komt van deze negatieve gedachten en gevoelens is het al te laat. De negatieve spiraal waar je in terecht bent gekomen is moeilijk uit te geraken.

Met MBCT mindfulness wordt het verschijnsel terugval van depressies voorkomen. MBCT mindfulness is ook voor andere aandoeningen of problemen geschikt zoals: gegeneraliseerde angststoornissen, eetstoornis, trauma’s en fobieën en chronische pijn.

 

 

Samenvattend

Tot slot hoop ik dat ik u het antwoord op uw vraag: ‘hoe kom ik van mijn depressie af’ of ‘hoe kom ik uit mijn depressie’ op deze manier naar tevredenheid heb kunnen geven. Ik heb u uitgelegd wat een depressie is, hoe een depressie kan ontstaan, dat u een depressie beter kunt voorkomen dan het te genezen is. En vooral hoe je een depressie kunt voorkomen o.a. door doelgericht te leven. Meer informatie hierover kunt u vinden in mijn blog ‘ik heb geen doel in mijn leven‘. Als de depressie eenmaal een feit is, en volgens de DSM-5 classificatie officieel is gediagnosticeerd, dan is pscyologische hulp aan te raden. In dat geval kan cognitieve gedragstherapie zeer effectief zijn om van de depressie te genezen. Helaas ligt dan het gevaar van terugval van de depressie op de loer. Om dit verschijnsel te voorkomen wordt er massaal gebruik gemaakt van anti-depressieve middelen. Helaas heeft dit vooral op de lange termijn nogal wat nadelige effecten op het lichaam. Daarom is mindfulness based cognitive therapy (mbct) ontwikkeld. Een therapie waarbij je geleerd wordt om een aankomende depressie te herkennen. Heeft u behoefte aan deze hulp en wilt u hier meer over weten, of als iets in de informatie niet geheel duidelijk is. Schroom niet. Neem gerust contact met me op. Ik zal mijn best doen om al uw vragen te beantwoorden. Ook als u wilt reageren op deze blog, bent u uiteraard van harte welkom.

Dan rest me nog u te bedanken voor het lezen van mijn blog en u een laatste advies mee te geven, namelijk deze; mocht het zo zijn dat u daadwerkelijk in een serieuze depressie verkeerd. Het helpt u echt niet om er mee rond te blijven lopen! Hiermee verergert u vaak de depressie alleen maar. U doet er dan verstandig aan om psychische hulp in te schakelen. Mocht u hier zelf niet aan uitkomen, neem dan gerust contact met me op. Ik kan u verder helpen. Het is uw eigen leven, u bent de enige die weet wat u voelt. Wat u beslissing dan ook is, zorg goed voor uzelf…

Tekst:        René E. Jansen 
       coach, therapeut, psycholoog
       MindCure Coaching & Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                          Counsellor, Coach, Therapeut, Psycholoog                                                                                                                                                                                                                                               MindCure Coaching & Therapie

Meer blog berichten

Ik vind het leven te saai

Ik vind het leven te saai

Je vind het leven te saai, dan kan dit een signaal zijn dat je niet tevreden bent over het leven, en dat je niet gelukkig bent op de manier hoe je...

Lees meer
Het leven zit me tegen

Het leven zit me tegen

Je kan er niet meer tegen Je hebt het gevoel dat niks lukt. Het is een brok ellende, en dit alles keer op keer op keer. Waar je ook aan begint, niks...

Lees meer