Hoe kom ik van mijn eetstoornis af?

Golden Health

Je hebt op internet gezocht naar een antwoord op je vraag ‘hoe kom ik van mijn eetstoornis af?’ Lees vooral verder, want ik ga je alles vertellen om je te helpen met je eetstoornis.

 

Wat is nu precies een eetstoornis?

 

Mensen die lijden aan een eetstoornis hebben last van ongecontroleerde eetbuien zoals bij Boulimia Nervosa het geval is. De oorzaak is in de meeste gevallen stress, maar ook erfelijkheid kan een belangrijke factor zijn. Het is een dwangmatige, oncontroleerbare psychische stoornis. Het tegenovergestelde is het geval bij Anorexia Nervosa. Iemand met Anorexia Nervosa vind zichzelf eigenlijk altijd te ‘dik’, terwijl de persoon in werkelijkheid vaak broodmager is. Anorexia wordt daarom ook weleens ‘magerzucht’ genoemd. Ook dit betreft een psychische stoornis. Ik bespreek eerst Boulimia Nervosa, daarna komt Anorexia Nervosa aan bod.

 

Boulimia Nervos

Iemand die Boulimia Nervosa heeft, neemt tijdens een eetbui een zeer grote hoeveelheid voedsel tot zich, dat in geen enkel verband staat met een normale hoeveelheid voor deze persoon. Ook is er dan sprake van verlies aan controle. Je hebt jezelf niet meer in de hand, en kan er geen weerstand tegen bieden. Je bent dus volkomen dwangmatig aan het eten.
Dat heeft weer als gevolg dat de persoon zichzelf te dik vind. Hij maakt zich ernstig zorgen over zijn gezondheid, uiterlijk en fysieke gesteldheid. De reactie op deze disfunctionele gedachten hierop is dat er compenserend gedrag optreedt. Er wordt overgegeven, er wordt gebruik gemaakt van laxeermiddelen, extreem sporten of lijnen wordt ook toegepast.
Dit compenseren is op de eerste plaats erg ongezond. Maar ook lokt dit gedrag weer een nieuwe eetbui uit omdat het compenserende gedrag leidt tot een hongergevoel. Dit veroorzaakt dan weer een drang tot eten met een nieuwe eetbui als gevolg. Je bevindt je dan in een vicieuze cirkel.
Mensen met Boulimia Nervosa hebben over het algemeen een laag zelfbeeld. Het zelfvertrouwen is dan ook zeer laag, ook kan er sprake zijn van minderwaardigheidsgevoelens, omdat je er maar niet in slaagt om af te vallen. Dit staat dus weer in nauw verband met het gewicht van de persoon.

 

Gedachten die kunnen ontstaan zijn bijvoorbeeld:

 • gedachten van controleverlies
 • disfunctionele gedachten over lichaam en uiterlijk
 • lage zelfwaardering

Dit zorgen maken over het uiterlijk is dan een belangrijk aandachtspunt binnen de therapie. Uit onderzoek is gebleken dat wanneer hier geen of onvoldoende aandacht aan wordt besteedt, de kans op terugval dan aanzienlijk is.

 

 

De mogelijke gevolgen van Boulimia zijn:

 

 

Psychische gevolgen kunnen zijn:

 

Lichamelijke gevolgen kunnen zijn:

 • energie tekort
 • lichaam raakt van streek door het vele braken en lijnen
 • mogelijke slokdarmschade vanwege het vele braken
 • hoofdpijn
 • hartklachten
 • gebitsproblemen door het vele braken

 

                                                                                                                       

Hoe kun je Boulimia voorkomen?

Het voorkomen van Boulimia is niet zo eenvoudig. Het is niet zo dat je dagelijks een pilletje kan slikken om op die manier een eetstoornis te voorkomen.
Als een eetstoornis zich ontwikkeld, ben je je daar niet van bewust. Je komt er pas achter als het zover is. Een eetstoornis voorkomen is dan ook niet mogelijk.  Bij Boulimia is niet echt sprake van een hongergevoel, er ontstaat meer een drang om grote hoeveelheden eten naar binnen te werken. Die drang ontstaat niet uit een hongergevoel, maar uit een dwangmatige handeling. Het gaat om het eten, en niet om de honger te stillen.

 

 

Om je toch een aantal tips te geven:

 • Zorg voor afleiding: doe iets wat je leuk vindt, ga knutselen, klussen, wandelen, fietsen of andere activiteiten. Maar kies dan voor activiteiten waar geen eten aan te pas komt.
 • Zorg dat je niet alleen bent. Meestal ontstaan de eetbuien als je alleen bent.
 • Eetbuiten ontstaan vanuit stress. Probeer dan te ontspannen. Doe bijvoorbeeld meditatieoefeningen. Of ga gewoon even slapen.

 

 

 

Anorexia Nervosa

Ook mensen met Anorexia Nervosa maken zich extreme zorgen over hun uiterlijk en het gewicht. Ondanks het (ernstig) ondergewicht die ze hebben, vinden ze zichzelf te dik, en handelen ze als iemand met extreem overgewicht. De angst om dikker te worden zorgt er dan voor dat de persoon extreem gaat lijnen of zelfs stopt met eten. Dit leidt dan weer tot gezondheidsproblemen en een laag zelfbeeld.
Hoewel mensen met Anorexia Nervosa heel vaak ondergewicht hebben, is dit niet altijd het geval. In sommige gevallen kan iemand een normaal gewicht hebben. De gedachten blijven hetzelfde, namelijk; zichzelf altijd te dik vinden. Maar in de meeste gevallen van Anorexia is er sprake van ondergewicht.
De overeenkomst van zowel Boulimia als Anorexia Nervosa, is ‘zichzelf niet goed genoeg vinden’. Boulimia en Anorexia komen veel vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. (90% is vrouw). Vanaf het 17e levensjaar kan de eetstoornis ontstaan. De oorzaak gaat gepaard met negatieve stress.

 

Zoals bijvoorbeeld:

 • Relatieproblemen met geestelijke en lichamelijke mishandeling, bijvoorbeeld dat de partner uitlatingen doet naar de vrouw dat ze te dik is.
 • Verlies van een dierbare
 • Perfectionisme
 • Verlies van je baan

Vaak kan een nare gebeurtenis dan de aanleiding zijn om de ziekte te ontwikkelen, maar ook erfelijkheid kan een rol spelen.

 

De mogelijke gevolgen van Anorexia zijn:

 

Psychische gevolgen kunnen zijn:

 

Lichamelijke gevolgen kunnen zijn:

 • Ondervoeding, bij ernstig ondervoeding zal het lichaam eerst op de vetreserves teren, en vervolgens het spierweefsel inclusief de hartspier! Dit heeft dan uiteindelijk de dood tot gevolg.
 • Menstruatieproblemen
 • Onvruchtbaarheid
 • Problemen aan het gebit door het vele braken
 • Slokdarm wordt aangetast door het vele braken
 • Koud gevoel
 • Haaruitval
 • Hoofdpijn
 • Vermoeidheid

 

                                                                                                                   

Hoe kun je Anorexia voorkomen?

 

 

 

 

Anorexia is eigenlijk geen eetstoornis, maar meer een verstoorde kijk op het zelfbeeld.
Anorexiapatiënten vinden zichzelf te dik, terwijl ze vaak in werkelijkheid graatmager zijn. Deze disfunctionele kijk op het zelfbeeld ontstaat ineens. Het kan erfelijk bepaald zijn. Dat bijvoorbeeld iemand in de familie Anorexia had. Ook hebben Anorexiapatiënten vaak een perfectionistische karaktertrek.
Helaas kan ik je geen tips geven om Anorexia te voorkomen. Dit om de simpele reden dat deze niet bestaan. Soms worden er wel directieve oplossingen aangereikt om Anorexia te voorkomen, zoals bijvoorbeeld: probeer een positief zelfbeeld te ontwikkelen, wees niet te streng voor jezelf, accepteer jezelf hoe je bent, kijk naar het mooie van je lichaam enz. Dit had je vast zelf ook wel kunnen bedenken, en dan was je waarschijnlijk allang van deze psychische dwangaandoening verlost geweest.
Gedragsverandering ten aanzien van eetstoornissen kan alleen worden bereikt middels therapie. De belangrijkste therapievormen heb ik hieronder voor u opgesomd.

 

Psychologische hulp bij eetstoornissen

Ook al luidt de titel van deze blog: ‘hoe kom ik van mijn eetstoornis af?’ realistisch gezien kun je niet van een eetstoornis afkomen zonder professionele (psychologische) hulp. Daarom heb ik hieronder voor je de meest effectieve therapievormen opgesomd.

Wat zijn de therapeutische mogelijkheden om eetstoornissen te behandelen?

Cognitieve gedragstherapie

Om het antwoordt op de vraag ‘hoe kom ik van mijn eetstoornis af’ te concretiseren kan ik je zeggen dat voor zowel Boulimia als Anorexia cognitieve gedragstherapie het meest gebruikt wordt. Cognitieve gedragstherapie richt zich voornamelijk op de gedachten over het gewicht en uiterlijk. Hiermee probeert men te bereiken dat de cliënt zich op andere factoren richt ten opzichte van het uiterlijk, om op die manier het zelfbeeld te verbeteren. Deze behandeling wordt ook in combinatie met andere effectieve therapieën uitgevoerd.

 

Cue Exposure

Ondanks dat deze therapie nog vrij nieuw is, zijn de resultaten bij Boulimia-cliënten/patiënten veelbelovend. Ook hier wordt aandacht besteed aan de disfunctionele gedachten die zorgen voor de prikkel tot een eetbui. Zo wordt er onderzocht welke gedachte(n) de prikkel oproept die leiden tot de eetbui.
Deze therapie is zeer effectief gebleken.

 

Mindfulness

Een derde mogelijkheid is mindfulness. Deze therapie leert je om op een andere manier te kijken naar het uiterlijk, maar op een manier dat je er gewoon mag zijn zoals je bent. Er wordt vanuit gegaan dat iedereen mag zijn zoals hij of zij is. Je hebt geen enkele verantwoording af te leggen ten aanzien van het uiterlijk naar jezelf of naar de buitenwereld. Je leert een gedachte te zien als een gedachte in plaats van absolute waarheden. Uiteraard is dit voor een Boulimia cliënt verstandelijk niet makkelijk te beredeneren, maar geen enkele therapie is makkelijk. Als het makkelijk zou zijn, dan zou je immers zelf het probleem wel op kunnen lossen.
Wil je meer informatie over de betreffende therapeutische behandelingen, dan kun je uiteraard altijd contact met me opnemen.

 

 

Samenvattend

Tot slot hoop ik dat ik je vraag ‘hoe kom ik van mijn eetstoornis af’ afdoende heb kunnen beantwoorden. Ik heb het gehad over: wat precies een eetstoornis is. Ik heb uitgelegd wat Boulimia Nervosa en Anorexia Nervosa precies is, en wat de verschillen zijn. Wat de mogelijke gevolgen zijn van beide eetstoornissen. Hoe je Boulimia en Anorexia kan voorkomen (tot zover dat mogelijk is), en tot slot kwam de psychologische hulp met betrekking tot de meest effectieve therapeutische methodes om eetstoornissen te behandelen aan bod.
Mocht je naar aanleiding van de informatie nog vragen voor me hebben, schroom niet, en stel ze gerust. Je kan dan gewoon contact met me opnemen.
Dan rest me nog je te bedanken voor het lezen van mijn blog. Mocht je behoefte hebben aan begeleiding, ook dan doe je er zeker verstandig aan om contact met me op te nemen. Tot zover wens ik je sterkte met je eetstoornis en zorg vooral goed voor uzelf…

 

Iedere week wordt op deze website een nieuw blog gepubliceerd. We doen niet aan nieuwsbrieven. Wil je je toch aanmelden voor een soort van kennisgeving dan kan dat. Via het contactformulier kun je je aanmelden en we sturen iedere week het nieuwste blog naar je toe. 

 

 

 

Tekst: René E. Jansen

coach, therapeut, psycholoog

MindCure Coaching & Therapie

 

 

Copyright: MindCure C & T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer blog berichten

Ik heb overgangsklachten

Ik heb overgangsklachten

Overgangsproblemen kunnen je leven ernstig verzieken, zowel in mentale als in lichamelijke zin. Zo plotseling als de geslachtsrijpheid ontstaat, is...

Lees meer