Hoe kom ik van mijn eetstoornis af?

Golden Health

U hebt op internet gezocht naar een antwoord op uw vraag ‘hoe kom ik van mijn eetstoornis af?’ Lees vooral verder, want ik ga u alles vertellen om u te helpen met uw eetstoornis.

 

Wat is nu precies een eetstoornis?

 

Mensen die lijden aan een eetstoornis hebben last van ongecontroleerde eetbuien, zoals bij Boulimia Nervosa het geval is. De oorzaak is in de meeste gevallen stress, maar ook erfelijkheid kan een belangrijke factor zijn. Het is een dwangmatige, oncontroleerbare psychische stoornis. Het tegenovergestelde is het geval bij Anorexia Nervosa. Iemand met Anorexia Nervosa vind zichzelf eigenlijk altijd te ‘dik’, terwijl de persoon in werkelijkheid vaak broodmager is. Anorexia wordt daarom ook weleens ‘magerzucht’ genoemd. Ook dit betreft een psychische stoornis. Ik bespreek eerst Boulimia Nervosa, daarna komt Anorexia Nervosa aan bod.

 

 

Boulimia Nervosa

 

Iemand die Boulimia Nervosa heeft, neemt tijdens een eetbui een zeer grote hoeveelheid voedsel tot zich, dat in geen enkel verband staat met een normale hoeveelheid voor deze persoon. Ook is er dan sprake van verlies aan controle. Je hebt jezelf niet meer in de hand, en kan er geen weerstand tegen bieden. Je bent dus volkomen dwangmatig aan het eten.
Dat heeft weer als gevolg dat de persoon zichzelf te dik vind. Hij maakt zich ernstig zorgen over zijn gezondheid, uiterlijk en fysieke gesteldheid. De reactie op deze disfunctionele gedachten hierop is dat er compenserend gedrag optreedt. Er wordt overgegeven, er wordt gebruik gemaakt van laxeermiddelen, extreem sporten of lijnen wordt ook toegepast.
Dit compenseren is op de eerste plaats erg ongezond. Maar ook lokt dit gedrag weer een nieuwe eetbui uit omdat het compenserende gedrag leidt tot een hongergevoel. Dit veroorzaakt dan weer een drang tot eten met een nieuwe eetbui als gevolg. Je bevindt je dan in een vicieuze cirkel.
Mensen met Boulimia Nervosa hebben over het algemeen een laag zelfbeeld. Het zelfvertrouwen is dan ook zeer laag, ook kan er sprake zijn van minderwaardigheidsgevoelens, omdat je er maar niet in slaagt om af te vallen. Dit staat dus weer in nauw verband met het gewicht van de persoon.

 

 

Gedachten die kunnen ontstaan zijn bijvoorbeeld:

 • gedachten van controleverlies
 • disfunctionele gedachten over lichaam en uiterlijk
 • lage zelfwaardering

Dit zorgen maken over het uiterlijk is dan een belangrijk aandachtspunt binnen de therapie. Uit onderzoek is gebleken dat wanneer hier geen of onvoldoende aandacht aan wordt besteedt, de kans op terugval dan aanzienlijk is.

 

 

De mogelijke gevolgen van Boulimia zijn:

 

 

 

Psychische gevolgen kunnen zijn:

 • Je komt in een vicieuze cirkel
 • laag zelfbeeld
 • emotionele gevoelens/uitlatingen
 • depressieve gevoelens, somberheid, eenzaamheid

 

Lichamelijke gevolgen kunnen zijn:

 • energie tekort
 • lichaam raakt van streek door het vele braken en lijnen
 • mogelijke slokdarmschade vanwege het vele braken
 • hoofdpijn
 • hartklachten
 • gebitsproblemen door het vele braken

 

                                                                                                                       

 

 

Hoe kun je Boulimia voorkomen?

 

Het voorkomen van Boulimia is niet zo eenvoudig. Het is niet zo dat je dagelijks een pilletje kan slikken om op die manier een eetstoornis te voorkomen.
Als een eetstoornis zich ontwikkeld, ben je je daar niet van bewust. Je komt er pas achter als het zover is. Een eetstoornis voorkomen is dan ook niet mogelijk.  Bij Boulimia is niet echt sprake van een hongergevoel, er ontstaat meer een drang om grote hoeveelheden eten naar binnen te werken. Die drang ontstaat niet uit een hongergevoel, maar uit een dwangmatige handeling. Het gaat om het eten, en niet om de honger te stillen.

 

 

Om u toch een aantal tips te geven:

 • Zorg voor afleiding: doe iets wat u leuk vind, ga knutselen, klussen, wandelen, fietsen of andere activiteiten. Maar kies dan voor activiteiten waar geen eten aan te pas komt.
 • Zorg dat u niet alleen bent. Meestal ontstaan de eetbuien als u alleen bent.
 • Eetbuiten ontstaan vanuit stress. Probeer dan te ontspannen. Doe bijvoorbeeld meditatieoefeningen. Of ga gewoon even slapen.

 

 

Anorexia Nervosa

 

Ook mensen met Anorexia Nervosa maken zich extreme zorgen over hun uiterlijk en het gewicht. Ondanks het (ernstig) ondergewicht die ze hebben, vinden ze zichzelf te dik, en handelen ze als iemand met extreem overgewicht. De angst om dikker te worden zorgt er dan voor dat de persoon extreem gaat lijnen of zelfs stopt met eten. Dit leidt dan weer tot gezondheidsproblemen en een laag zelfbeeld.
Hoewel mensen met Anorexia Nervosa heel vaak ondergewicht hebben, is dit niet altijd het geval. In sommige gevallen kan iemand een normaal gewicht hebben. De gedachten blijven hetzelfde, namelijk; zichzelf altijd te dik vinden. Maar in de meeste gevallen van Anorexia is er sprake van ondergewicht.
De overeenkomst van zowel Boulimia als Anorexia Nervosa, is ‘zichzelf niet goed genoeg vinden’. Boulimia en Anorexia komen veel vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. (90% is vrouw). Vanaf het 17e levensjaar kan de eetstoornis ontstaan. De oorzaak gaat gepaard met negatieve stress.

 

Zoals bijvoorbeeld:

 • Relatieproblemen met geestelijke en lichamelijke mishandeling, bijvoorbeeld dat de partner uitlatingen doet naar de vrouw dat ze te dik is.
 • Verlies van een dierbare
 • Perfectionisme
 • Verlies van je baan

Vaak kan een nare gebeurtenis dan de aanleiding zijn om de ziekte te ontwikkelen, maar ook erfelijkheid kan een rol spelen.

 

 

De mogelijke gevolgen van Anorexia zijn:

 

Psychische gevolgen kunnen zijn:

 • Laag zelfbeeld
 • Depressieve gevoelens/somberheid
 • Angst
 • Concentratieverlies

 

Lichamelijke gevolgen kunnen zijn:

 • Ondervoeding, bij ernstig ondervoeding zal het lichaam eerst op de vetreserves teren, en vervolgens het spierweefsel incl de hartspier! Dit heeft dan uiteindelijk de dood tot gevolg.
 • Menstruatieproblemen
 • Onvruchtbaarheid
 • Problemen aan het gebit door het vele braken
 • Slokdarm wordt aangetas door het vele braken
 • Koud gevoel
 • Haaruitval
 • Hoofdpijn
 • Vermoeidheid

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

Hoe kun je Anorexia voorkomen?

 

Anorexia is eigenlijk geen eetstoornis, maar meer een verstoorde kijk op het zelfbeeld.
Anorexiapatiënten vinden zichzelf te dik, terwijl ze vaak in werkelijkheid graatmager zijn. Deze disfunctionele kijk op het zelfbeeld ontstaat ineens. Het kan erfelijk bepaald zijn. Dat bijvoorbeeld iemand in de familie Anorexia had. Ook hebben Anorexiapatiënten vaak een perfectionistische karaktertrek.
Helaas kan ik u geen tips geven om Anorexia te voorkomen. Dit om de simpele reden dat deze niet bestaan. Soms worden er wel directieve oplossingen aangereikt om Anorexia te voorkomen, zoals bijvoorbeeld: probeer een positief zelfbeeld te ontwikkelen, wees niet te streng voor jezelf, accepteer jezelf hoe je bent, kijk naar het mooie van je lichaam enz. Dit had u vast zelf ook wel kunnen bedenken, en dan was u waarschijnlijk allang van deze psychische dwangaandoening verlost geweest.
Gedragsverandering ten aanzien van eetstoornissen kan alleen worden bereikt middels therapie. De belangrijkste therapievormen heb ik hieronder voor u opgesomd.

 

 

 

 

Psychologische hulp bij eetstoornissen

Ook al luidt de titel van deze blog: ‘hoe kom ik van mijn eetstoornis af?’ realistisch gezien kun je niet van een eetstoornis afkomen zonder professionele (psychologische) hulp. Daarom heb ik hieronder voor u de meest effectieve therapievormen opgesomd.

Wat zijn de therapeutische mogelijkheden om eetstoornissen te behandelen?

 

 

Cognitieve gedragstherapie

Om het antwoordt op de vraag ‘hoe kom ik van mijn eetstoornis af’ te concretiseren kan ik u zeggen dat voor zowel Boulimia als Anorexia cognitieve gedragstherapie het meest gebruikt wordt. Cognitieve gedragstherapie richt zich voornamelijk op de gedachten over het gewicht en uiterlijk. Hiermee probeert men te bereiken dat de cliënt zich op andere factoren richt ten opzichte van het uiterlijk, om op die manier het zelfbeeld te verbeteren. Deze behandeling wordt ook in combinatie met andere effectieve therapieën uitgevoerd.

 

 

Cue Exposure

Ondanks dat deze therapie nog vrij nieuw is, zijn de resultaten bij Boulimia-cliënten/patiënten veelbelovend. Ook hier wordt aandacht besteed aan de disfunctionele gedachten die zorgen voor de prikkel tot een eetbui. Zo wordt er onderzocht welke gedachte(n) de prikkel oproept die leiden tot de eetbui.
Deze therapie is zeer effectief gebleken.

 

 

Mindfulness

Een derde mogelijkheid is aandachtgerichte therapie ofwel mindfulness. Deze therapie leert u om op een andere manier te kijken naar het uiterlijk, maar op een manier dat u er gewoon mag zijn zoals u bent. Er wordt vanuit gegaan dat iedereen mag zijn zoals hij of zij is. U hebt geen enkele verantwoording af te leggen ten aanzien van het uiterlijk naar uzelf of naar de buitenwereld. U leert een gedachte te zien als een gedachte in plaats van absolute waarheden. Uiteraard is dit voor een Boulimia cliënt verstandelijk niet makkelijk te beredeneren, maar geen enkele therapie is makkelijk. Als het makkelijk zou zijn, dan zou u immers zelf het probleem wel op kunnen oplossen.
Wilt u meer informatie over de betreffende therapeutische behandelingen, dan kunt u uiteraard altijd contact met me opnemen.

 

 

Samenvattend

Tot slot hoop ik dat ik uw vraag ‘hoe kom ik van mijn eetstoornis af’ afdoende heb kunnen beantwoorden. Ik heb het gehad over: wat precies een eetstoornis is. Ik heb uitgelegd wat Boulimia Nervosa en Anorexia Nervosa precies is, en wat de verschillen zijn. Wat de mogelijke gevolgen zijn van beide eetstoornissen. Hoe u Boulimia en Anorexia kunt voorkomen (tot zover dat mogelijk is), en tot slot kwam de psychologische hulp met betrekking tot de meest effectieve therapeutische methodes om eetstoornissen te behandelen aan bod.
Mocht u naar aanleiding van de informatie nog vragen voor me hebben, schroom niet, en stel ze gerust. U kan dan gewoon contact met me opnemen.
Dan rest me nog u te bedanken voor het lezen van mijn blog. Mocht u behoefte hebben aan begeleiding, ook dan doet u er zeker verstandig aan om contact met me op te nemen. Tot zover wens ik u sterkte met uw eetstoornis en zorg vooral goed voor uzelf…

 

Tekst: René E. Jansen
coach,therapeut,psycholoog
MindCure Coaching & Therapie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer blog berichten

Ik vind het leven te saai

Ik vind het leven te saai

Je vind het leven te saai, dan kan dit een signaal zijn dat je niet tevreden bent over het leven, en dat je niet gelukkig bent op de manier hoe je...

Lees meer
Het leven zit me tegen

Het leven zit me tegen

Je kan er niet meer tegen Je hebt het gevoel dat niks lukt. Het is een brok ellende, en dit alles keer op keer op keer. Waar je ook aan begint, niks...

Lees meer