Hoe verbeter ik mijn sociale vaardigheden?

Golden Health

Hoe word ik socialer?

Je wilt een antwoord op je vraag: ‘Hoe verbeter ik mijn sociale vaardigheden’ of ‘Hoe word ik socialer?’ Bij een gebrek aan sociale vaardigheden is de oorzaak in veel gevallen te vinden in onzekerheid. De oorsprong is echter niet altijd hier te vinden. De oorzaak kan ook te vinden zijn in bijvoorbeeld een lage sociale intelligentie.

 

Wat is dat eigenlijk sociale intelligentie?

Sociale intelligentie is het verstandig handelen binnen menselijke relaties. Het bestaat uit twee belangrijke hoofdterreinen, sociaal bewustzijn en sociale vaardigheid. Sociaal bewustzijn heeft betrekking op wat we van anderen voelen, dit is vooral bij non-verbale communicatie van toepassing. De sociale vaardigheden hebben dan weer betrekking op wat we met die sociale vaardigheden doen. Iemand met een hoge sociale intelligentie, heeft kennis en inzicht van behoeften en interesses van een ander.

 

Emotionele intelligentie

Sociale en emotionele intelligentie wordt vaak op één hoop gegooid. Er zijn toch verschillen. De emotionele intelligentie geeft aan hoe je met je eigen emoties en de emoties van anderen om kunt gaan. Empathie is ook een belangrijk aspect binnen de emotionele intelligentie. Empathie is het herkennen en identificeren van de gevoelens van anderen. Je in kunnen leven in de situatie van een ander, de emoties te begrijpen, en dit dan in woorden terug kunnen geven. Ook non-verbale emoties kan iemand met een hoge emotionele intelligentie vertalen in signalen. Het zal niet verbazingwekkend zijn dat therapeuten over deze onmisbare eigenschappen moeten beschikken om goed samen te kunnen werken met hun cliënt.
Daarnaast weet iemand met een hoge emotionele intelligentie hoe hij moet omgaan met zijn eigen emoties. Deze mensen beschikken over een hoge eigenkennis. Mensen met een hoge emotionele intelligentie zijn bijvoorbeeld stressbestendiger. Ze voelen hun lichaam beter aan, en lopen zodoende dan ook minder kans op een burn-out of depressie.

 

 

Wat is eigenlijk sociaal zijn?

Iemand met een sociaal karakter houdt op de eerste plaats rekening met zijn medemens. Een sociaal persoon vindt het vervelend als andere mensen (bijvoorbeeld buren) last van hem ervaren. Een sociaal persoon zal dan ook nooit zijn stereo op vol volume zetten zoals een asociaal persoon dit wel zou doen. Een sociaal persoon weet dat de buren hier geluidshinder door zullen ervaren. Ook zal hij niet met een motorkettingzaag de bomen in zijn tuin gaan snoeien. Hij zou dan bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een elektrische kettingzaag, om hiermee zijn buren zo min mogelijk geluidsoverlast te bezorgen.

Wat zou er gebeuren als een persoon met een sociaal karakter toch een enorme herrie of stank zou produceren? Hij voelt zich er erg ongemakkelijk bij. Emoties als: verlegenheid, schaamte, schuldgevoel, onzekerheid en gebrek aan zelfvertrouwen kunnen dan ontstaan. Omdat ieder mens zich prettig wil voelen, is het voor een sociaal persoon niet wenselijk om gedrag te vertonen waar anderen last van hebben. Verreweg de meeste mensen hebben behoefte aan sociale contacten. Dit gaat echter niet altijd op. Er zijn ook mensen, die in hun eentje perfect gelukkig kunnen zijn.

Zij hebben niet per se een ander nodig om zichzelf te zijn. Doordat ze prima alleen kunnen zijn, wil dat natuurlijk niet zeggen dat deze mensen niet sociaal zijn. Het is dus een misvatting dat sociale mensen uitsluitend sociaal zijn omdat ze niet zonder andere mensen kunnen. Het wil ook niet zeggen dat mensen die zich prima met zichzelf kunnen vermaken, als een soort kluizenaar leven, en het niet prettig vinden om in gezelschap van mensen te verkeren. Ook deze mensen vinden het meestal ook prettig om in gezelschap van anderen te verkeren. In tegenstelling tot anderen die bijvoorbeeld absoluut niet alleen kunnen zijn. Bij deze mensen ontstaan er al gauw gevoelens van eenzaamheid.
Sociaal zijn is dat je je bekommert om, en het respect op kunt brengen voor je medemens.

 

Hoe kun je leren om socialer te worden?

Voor het grootste gedeelte zit het echt in je karakter. Je bent sociaal of je bent het niet. Ook opvoeding speelt een rol in het sociale vermogen, maar doorgaans is de sociale intelligentie aangeboren.
Toch zijn er wel wat mogelijkheden om je sociale vermogen te vergroten.

1. Toon belangstelling in je gesprekspartner  Laat het woordje ‘ik’ zoveel mogelijk achterwege. Het woordje ‘ik’ komt erg egocentrisch over. Er zijn natuurlijk uitzonderingen bijvoorbeeld als je zegt van: ‘Maar dan help ik je toch even.’ Dan is het anders, want dan ligt het accent meer op de ander. Ook al interesseert het je geen fluit wat de ander te vertellen heeft, stel belangstellende vragen en laat je gesprekspartner voelen dat je oprecht geïnteresseerd bent in zijn verhaal.

 

 

2. Toon begrip en medeleven  Ook empathie is belangrijk. Je gesprekspartner krijgt dan het gevoel dat je oprecht betrokken bent bij zijn gevoelens, probleem of verhaal. Ga na of je hem goed begrepen hebt. Als dat niet het geval is, vraag dan door tot je zijn boodschap wel begrepen hebt.

3. Lichaamstaal  Via lichaamstaal komt een boodschap vaak sneller en duidelijker over dan via 1000 woorden. Gebruik dit effectieve communicatiemiddel dan ook. Met een vertrekking van het gezicht, een mondbeweging, oogcontact of een lichaamshouding kun je veel boodschappen effectief overbrengen en ontvangen.

4. Wees vriendelijk  Dit is vrij voor de hand liggend. Maar toch mag dit aspect niet ontbreken. Je kunt nog zo belangstellend en empathisch overkomen, als jij op ongeïnteresseerde toon de genoemde tips in gebruik gaat nemen, maar vervolgens ook nog vergeet er een zekere vriendelijkheid aan toe te voegen, dan schiet je alsnog je doel voorbij. Dus spreek op vriendelijke toon, en gebruik je gelaatstrekken als hulpmiddel. Glimlach, kijk vriendelijk enz

 

5. Complimenteren  Ieder mens vindt het fijn om een complimentje te krijgen. Een leidinggevende die zijn medewerker zo af en toe niet complimenteert (zoals dit helaas bij de meeste leidinggevenden gebeurd), beschikt niet over een hoog empathisch vermogen. Echter een complimentje ontvangen, zeker door een hoger geplaatst persoon, geeft een hoog psychologisch effect. Je zelfvertrouwen schiet als een gek omhoog en voor de sociale verstandshouding tussen werknemer en leidinggevende werkt het zeer bevorderlijk. Ook is de werknemer eerder bereidt om extra werk te doen, bijvoorbeeld overwerken. Het mes snijdt dan aan twee kanten. En zo werkt dit bij alle sociale contacten. Complimenteren geeft een flinke boost in de verstandshouding in alle relaties.

 

Hulp om socialer te worden                                                                                                                                                                                                         

Als je echt ontevreden bent over je sociale vaardigheden dan kan er een achterliggende oorzaak aan ten grondslag liggen. Bijvoorbeeld: onzekerheid, of mogelijk zit de oorzaak dieper in het verleden verscholen.
Maar als je nu beter wilt leren communiceren, meer interesse wilt opbrengen naar je medemens, Je vind jezelf behoorlijk narrig en onvriendelijk, dan zou coaching een goede manier zijn om te zorgen dat je wat socialer wordt.
In dat geval kun je bij MindCure C & T een gratis en vrijblijvend intakegesprek aanvragen. Dit is ook online mogelijk, op die manier kunnen we heel Nederland (en Vlaanderen) van dienst zijn. We gaan dan kijken, wat er zoal speelt. Waar heb je een tekort aan? Wat moet er gebeuren om je zelfvertrouwen positief te veranderen? Neem dan gerust contact op met de praktijk.

 

 

 

Samenvattend

Tot slot hoop ik dat je op deze manier wat heb kunnen uitleggen, wat betreft het ‘socialer worden.’ Ik heb het gehad over: hoe je je sociale vaardigheden kunt verbeteren, wat sociale intelligentie precies is, wat emotionele intelligentie precies is, wat sociaal zijn is, tips om socialer te worden en de hulp om socialer te leren worden.
Dan rest me nog je te bedanken voor het lezen van mijn blog ‘hoe verbeter ik mijn sociale vaardigheden’ of ‘hoe word ik socialer?’. Mocht je niet tevreden zijn over je sociale vaardigheden, als je hier last van hebt doordat je het gevoel hebt dat mensen de omgang met jou niet prettig vinden, dan doe je er verstandig aan om contact op te nemen. We brengen je problemen in kaart, waar loop je precies tegenaan, en we gaan dan aan de slag om je te leren om sociaal vaardiger te worden. Waar je ook woont je staat er nooit alleen voor, want via beeldbellen kunnen we heel Nederland (en Vlaanderen) begeleiding bieden. Hoe je jouw ongewenste situatie wilt oplossen is aan jou. Hoe je er ook voor kiest om te gaan met het probleem, zorg goed voor jezelf…

 

 

 

Tekst: René E. Jansen

coach, therapeut, psycholoog

MindCure Coaching & Therapie

 

 

Copyright: MindCure C & T

Meer blog berichten

Ik heb overgangsklachten

Ik heb overgangsklachten

Overgangsproblemen kunnen je leven ernstig verzieken, zowel in mentale als in lichamelijke zin. Zo plotseling als de geslachtsrijpheid ontstaat, is...

Lees meer