Hoe word ik verdraagzamer?

Golden Health

Voor degene die het blog zoeken: ‘hoe kan ik beter omgaan met vitiligo?’ Kunnen op deze link klikken/drukken: 7 tips om beter om te gaan met vitiligo.  Excuus voor het ongemak.

 

Door je deze vraag te stellen ben je al zover dat je je bewust bent van je onverdraagzaamheid. Je bent dus niet tevreden over de manier hoe je je gedraagt naar een ander, en hoe je overkomt. Waarom je verdraagzamer zou willen worden, kan een aantal redenen hebben. Een belangrijke mogelijke oorzaak is dat jouw onverdraagzaamheid al geleid heeft tot één of meerdere conflicten. Dit heeft jou tot besef gebracht, dat jouw karakter en houding de omgang met jou bemoeilijkt.
Dit zou dan een oorzaak kunnen zijn waarom jij meer toleranter wil worden. In deze blog ga ik hier nog veel dieper op in. Ik ga jouw vraag: ‘hoe word ik verdraagzamer?’ zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Dus lees vooral verder…

 

Wat is verdraagzaamheid?

Letterlijk betekent verdraagzaamheid: veel van anderen verdragen. Andere woorden voor dezelfde betekenis zijn bijvoorbeeld: flexibel, gewillig, gedwee, goedig, meegaand, soepel, toegevend, tolerant. De betekenis is dan: dat je veel van mensen accepteert. Ook als het gaat om minder positieve dingen. Je gunt andere mensen het geluk, succes en liefde. Verdraagzame mensen kunnen wanneer zij in het nadeel gebracht zijn door een ander hier veel gemakkelijker mee omgaan. Je kan bijvoorbeeld woest worden omdat de fout van een ander jou een hoop schade heeft toegebracht.
Als een ander een fout maakt, dan accepteert een verdraagzaam persoon deze onvoorwaardelijk. Een fout is immers niet met opzet gemaakt.
Ook als het gaat om de mening van een ander, kan een verdraagzaam persoon begrip en respect opbrengen voor zijn denkwijze, ook al is deze niet in overeenstemming met de eigen overtuigingen. Het is dan dus mogelijk dat de verdraagzame persoon het niet eens is met deze overtuiging. Er zal dan op respectvolle wijze aangegeven worden dat hij/zij het niet eens is met zijn of haar mening. Hij of zij laat de ander dan wel in zijn/haar waarde.

 

 

Wat is onverdraagzaamheid?

Een onverdraagzaam persoon zou met dezelfde mening van de ander direct op resolute wijze korte metten maken. Er is geen enkele marge om enig begrip op te kunnen brengen voor de denkwijze van de ander. Een onverdraagzaam persoon heeft geen respect en begrip voor de mening van een ander, er is dan maar één juiste mogelijkheid en dat is de zijne/hare. Het is voor een onverdraagzaam persoon moeilijk te begrijpen dat andere mensen er ook een andere filosofie en denkwijze op na kunnen houden. Alles wat afwijkt van hun eigen manier van denken is onacceptabel. Het kan zelfs zover gaan dat ook al heeft het individu van een bepaald onderwerp totaal geen kaas gegeten, dan nog blijft de persoon op dominante wijze zijn standpunten doordrammen. Zelfs argumenten van deskundigen op een bepaald onderwerp en/of vakgebied, die dan uiteraard verreweg overtuigender zijn dan de argumenten die de onverdraagzame persoon aandraagt, zullen zonder pardon mee worden afgerekend.
Wanneer iemand onverdraagzaam is, dan kun je dat bemerken aan de manier hoe de persoon reageert op de mening van een ander, die dan haaks staat op de eigen mening. Er is maar één mogelijkheid. Andere mogelijkheden en opties zijn uitgesloten. Tegenspraak wordt niet getolereerd.

 

Gebrek aan empathie

Omdat alleen de eigen mening en overtuigingen van belang zijn, en men ook niet luistert naar de standpunten van anderen, kent een onverdraagzaam persoon ook geen empathie. Hij of zij zit vast in het eigen wereldje. Heeft geen besef wat betreft de emoties en gedachten van een ander. Kan zich niet inleven of verplaatsen in een ander. Wat een ander doormaakt of voelt, daar is geen interesse voor.

 

Te verdraagzaam

Het is natuurlijk heel mooi als je meer zou kunnen verdragen van een ander. Maar zo is het ook mogelijk om te verdraagzaam te zijn. Immers assertief zijn is ook een belangrijke karaktereigenschap. Als je je continu over je heen laat lopen, dan nemen mensen op een gegeven moment een loopje met je. Er moet dus duidelijk een grenslijn worden aangegeven. Als de buurman non-stop al twee maanden achtereen aan het timmeren en boren is met een hoop herrie, dan zou het zomaar kunnen dat je daar op een gegeven moment wel een keer klaar mee bent. Je mag er dan gerust iets van zeggen. Je kan dat natuurlijk met de botte bijl doen via het inzetten van woede en agressie. Dit is echter ook mogelijk om (in eerste instantie) op vriendelijke wijze aan te geven dat je veel hinder ervaart van de herrie. Hoe het probleem uiteindelijk opgelost kan worden, is dan nog maar de vraag, want het werk zal toch uitgevoerd moeten worden.
Maar wat ik aan probeer te geven, is dat te tolerant zijn ook niet de beste manier is. Het is geven en nemen.

 

 

 

 

Zwart wit

Het is een misvatting dat er alleen maar verdraagzame en onverdraagzame mensen bestaan. Het is zwart of het is wit. Zo zit het niet. Ieder mens is uniek, en dus anders. Dat betekent ook dat ieders grens op een ander niveau ligt. De ene persoon heeft meer verdraagzaamheid in zich dan een ander, maar we hebben allemaal een zekere mate van verdraagzaamheid en onverdraagzaamheid. Omdat je op het internet op zoek bent gegaan naar informatie om te proberen jou wat verdraagzamer te maken, geeft dat al aan dat jij van jezelf vindt dat je te weinig verdraagzaam bent. Maar dat je 100% onverdraagzaam bent. In theorie zou het kunnen, maar dat zou dan betekenen dat we dan komen in zeer dictatoriale sferen.

Zulke mensen worden ook geboren, maar de kans is vrij klein dat iemand echt 100% intolerant geboren wordt zonder enige vorm van tolerantie. De meeste mensen hebben wel iets van verdraagzaamheid in zich, en dus ook een zekere mate van onverdraagzaamheid. Tevens is de mate van onverdraagzaamheid afhankelijk van je stemming. Je hebt weleens van die dagen dat je een pestdag hebt, en niets gaat goed en alles zit tegen. Je hebt uren in de file gestaan, of je krijgt de mededeling dat je gezakt bent voor je examen. In dit soort dergelijke situaties en omstandigheden zal ieder mens een stuk minder coulant zijn.

 

Hoe kun je onverdraagzaamheid herkennen?

Onverdraagzaamheid is te herkennen door te onderzoeken op welke momenten de onverdraagzaamheid ontstaat. Hoe reageert de persoon op bepaalde uitspraken en afwijkende meningen van anderen ten opzichte van de eigen mening? Op welke manier reageert de persoon? Zal de persoon op beheerste wijze zijn mening aangeven, of gaat hij of zij meteen uit zijn plaat en begint te schreeuwen en te schelden?
De vraag die dan gesteld kan worden: waarom reageert het individu op zo’n oncontroleerbare agressieve manier? Dit valt dus te onderzoeken. Mogelijk is er meer aan de hand.

 

Waarom ben ik zo snel geïrriteerd?

Waarom kan de een zich beter beheersen dan een ander? De oorzaak ligt in de hersenen. Ook de manier hoe deze zich ontwikkeld hebben speelt een rol. Tevens spelen andere factoren hierin een rol zoals bijvoorbeeld: persoonlijkheid/karakter, de omgeving, de jeugd en traumatische ervaringen. Ook het gebruik van alcohol en drugsgebruik kunnen agressie opwekken. Verder zijn hormonen en genetische aanleg oorzaken waarom de ene persoon toleranter is, en de ander in no-time gaat flippen. Voor dit artikel wijkt dit onderwerp te ver af, omdat deze blog gaat over: ‘hoe word ik verdraagzamer?’ en niet om bijvoorbeeld: ‘hoe word ik minder snel boos?’ Maar als het echt gaat om een oncontroleerbare boosheid en agressie , dan verwijs ik je naar mijn blog: ‘hoe kan ik beter omgaan met mijn boosheid en agressie?’

 

 

Wat zijn de gevolgen van onverdraagzaamheid?

Als de intolerantie in de persoonlijke context wordt genomen, dan kunnen anderen de intolerante persoon gaan ervaren als bijvoorbeeld:

 

  • moeilijk in de omgang
  • geen prettig gezelschap
  • onuitstaanbaar
  • dominant/heerserig
  • niet flexibel

De gevoelens die door deze ervaringen bij mensen kunnen ontstaan zijn dan weer:

Het moge duidelijk zijn dat iemand die dergelijke emoties bij een persoon opwekt, deze zich logischerwijs niet bepaald op zijn gemak zal voelen. Het logische gevolg hiervan is dan, dat het onverdraagzame individu zo veel mogelijk vermeden zal worden. Als dus niemand nog iets met zo’n persoon te maken wil hebben, dan bestaat de kans dat hij of zij op den duur eenzaam zou kunnen worden. Daarom is het goed dat je op zoek bent gegaan naar informatie om te trachten jouw verdraagzaamheid te vergroten.

 

Hoe word ik verdraagzamer?

Onverdraagzame mensen dulden geen tegenspraak. Zoals ik eerder al aangaf kun je door jezelf te onderzoeken nagaan op welke momenten jij onverdraagzaam bent. Als je dat eenmaal helder hebt, ga dan vervolgens voor jezelf eens na wat jou belemmerd om meer tolerant te worden. Hoe denk je dat anderen jou zien? Wat rechtvaardigt het dat jouw mening altijd boven dat van een ander moet uitsteken? Waarom is jouw wil wet? Immers een ander heeft ook het recht om zijn mening op tafel te gooien.
Als we dit heel realistisch benaderen, is het natuurlijk praktisch onmogelijk om van het ene op het andere moment oprecht verdraagzamer te worden. Om dit te begrijpen hoef je geen Einstein voor te heten. Je bent nu eenmaal wie je bent, en jezelf veranderen is nu eenmaal erg moeilijk. Maar niet onmogelijk.

 

 

Vaak draait het in het leven en in therapeutische behandelingen om inzicht. Als jij je realiseert en er van bewust bent dat andere mensen de persoon als niet prettig ervaren, dan maakt dat op de meeste mensen een bepaalde indruk. De meeste mensen willen altijd aardig gevonden worden. De angst om mensen boos of verdrietig te maken of om mensen te verliezen, is dan de drijfveer om het gedrag te veranderen.
Omdat een dergelijk onderzoek behoorlijk complex is, is het haast ondoenlijk om dit allemaal zelf te doen. Om accuraat te onderzoeken wat precies de oorzaak is dat jij je zin altijd maar moet blijven doordrammen, kan een buitenstaander veel beter beoordelen. Het allerbeste is dan toch om dit onderzoek te laten uitvoeren door een professional. Hij of zij kan dan onderzoeken waar de oorzaak zich precies bevindt, en kan jou dus helpen meer toleranter te worden naar andere mensen.

 

Welke mogelijkheden zijn er nog meer?

Mindfulness! Waarom mindfulness? Omdat je gek genoeg bij mindfulness niets hoeft te veranderen. Problemen zijn niet altijd op te lossen. Deze zullen we moeten leren accepteren. Bij mindfulness gaat de aandacht uit naar gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties. Dit doen we met behulp van meditatieoefeningen. Deze meditatieoefeningen behoren bij een volledige 8-weekse mindfulness-training.
Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat mensen met weinig tolerantievermogen wat grenst aan agressie, meer toleranter en minder agressief gedrag vertoonde ten opzichte van mensen die de mindfulness-training niet gevolgd hadden. Voor deze onderzoeken werd tevens gekeken naar de hoeveelheid mindfulness die per individu is verkregen. Naar mate de hoeveelheid beoefende mindfulness toenam, hoe minder intolerantie en agressief gedrag er werd vertoond.

Hoe zit dat precies?

Dat komt omdat mindfulness ervoor zorgt dat je het lichaam beter kan aanvoelen. Wanneer je bijvoorbeeld in een stress-situatie dreigt te raken, kun je alerter reageren om juist die stress te voorkomen. Dat houdt dus in dat wanneer je het gevoel krijgt onverdraagzaam te worden je de escalatie kan voorkomen door hier alert op te reageren. Je voelt aan wanneer je een onverdraagzame houding gaat aannemen. Door hier direct op te reageren kun je het onverdraagzame gedrag zoveel mogelijk voorkomen dan wel beperken.

 

 

Tot slot

Ik denk dat het tot zover wel duidelijk is wat precies het verschil is tussen verdraagzame en onverdraagzame mensen, en welke mogelijkheden er zijn om je te helpen om meer verdraagzaam te worden.
In deze blog heb ik het onder meer gehad over: hoe word ik verdraagzamer?, wat is verdraagzaamheid, wat is onverdraagzaamheid?, te verdraagzaam, hoe kun je onverdraagzaamheid herkennen? Waarom ben ik zo snel geïrriteerd? Wat zijn de gevolgen van onverdraagzaamheid en hoe word ik verdraagzamer?

 

Ik hoop dat ik tot zover dat via een blog mogelijk is je een klein beetje heb kunnen helpen hoe je wat verdraagzamer zou kunnen worden. Het is nogmaals heel moeilijk om zelfstandig te veranderen. Tenzij je er voor de volle 100% van overtuigd bent dat jouw gedrag leidt tot een hoop ellende. Dan zou je door deze bewustwording eventueel in staat kunnen zijn om jouw gedrag jegens anderen zodanig te veranderen dat je een wat aangenamer persoon zou kunnen worden om contact mee te hebben.
Mocht je hulp nodig hebben om je te helpen wat meer toleranter te worden, dan kun je hulp inschakelen. Ook deze praktijk is beschikbaar. Dus mocht je interesse hebben in een gratis en vrijblijvend intakegesprek, dan kun je contact opnemen met de praktijk. Voor nu wens ik je veel succes met de verandering, en zorg goed voor jezelf…

 

 

 

Tekst: René E. Jansen

coach, therapeut, psycholoog

MindCure Coaching & Therapie

 

 

 

Copyright: MindCure C & T

 

 

Meer blog berichten

Ik heb overgangsklachten

Ik heb overgangsklachten

Overgangsproblemen kunnen je leven ernstig verzieken, zowel in mentale als in lichamelijke zin. Zo plotseling als de geslachtsrijpheid ontstaat, is...

Lees meer