Ik word gepest

Golden Health

Je wordt gepest op school of op het werk, en je wilt er vanaf. Het pesten kan zowel geestelijk als ook lichamelijk zijn. Dat laatste betekent dus dat je ook fysiek mishandeld wordt. Hoe het ook zij, het pesten moet gestopt worden! Deze blog gaat je hiermee helpen om het pesten te laten stoppen,

In deze blog komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Ik word gepest
 • Wat is precies pesten?
 • Waarom pesten mensen?
 • Waar komt pestgedrag voor?
 • De gevolgen en psychische klachten
 • Wat te doen bij pesten op school?
 • Wat te doen bij pesten op het werk?
 • Tips om het pesten te stoppen
 • Ik word gepest door mijn buren
 • Wat te doen bij pesten door mijn buren?
 • Wanneer ben je kwetsbaar om slachtoffer te worden?
 • Is pesten strafbaar?

Dus lees vooral verder…

 

Wat is precies pesten?

Pesten is een vorm van psychische mishandeling. Er is een groot verschil tussen plagen en pesten. Plagen is nog een vrij onschuldige fase. Het wordt anders als het kwetsend wordt. Als je uitgescholden en vernederd wordt. In het bijzonder als er nog fysiek geweld bij komt kijken.
Pestgedrag kan zich uiten in veel verschillende soorten en maten.

 

De voornaamste pestvormen zijn:

 • sociaal pesten
 • verbaal pesten
 • fysiek pesten
 • cyber pesten

 

Sociaal pesten:

Er wordt negatief over je geroddeld. Vaak worden er kwetsende dingen over je verteld die erg pijn doen. Ook kun je buitengesloten of genegeerd worden. Je goede naam wordt door het slijk gehaald.

 

Verbaal pesten:

In tegenstelling tot sociaal pesten, is verbaal pesten meer direct. De confrontatie wordt aangegaan om je direct uit te schelden, te vernederen, kleineren. In veel gevallen is het een grote groep, of een complete klas die zich tegen jou keert. Je voelt je hierdoor erg kwetsbaar, bang, alleen, onzeker, verdrietig enz.

 

Fysiek pesten:

Bij deze vorm van pesten komt er naast het schelden, intimideren en bedreiging ook nog eens geweld bij te pas. Je wordt geduwd, geschopt, geslagen..

 

Cyber pesten

Cyberpesten wordt gedaan via internet. Het kan gaan om beledigingen via bijvoorbeeld Facebook of Instagram. Ook worden gevoelige naaktfoto’s via internet in omloop gebracht via bijvoorbeeld WhatsApp. Deze vorm van pesten komt vaker voor op middelbare scholen.

 

Waarom pesten mensen?

 

 

 

Het pestgedrag ontstaat vaak uit een onzekerheid van de pester. Het is deels een machtsspelletje. De pester voelt zich door het pestgedrag ook stoer ten opzichte van de rest van de klas of groep. Op die manier kunnen ze hun eigen onzekerheid verdoezelen. Soms kan jaloezie een reden zijn. Als jij bijvoorbeeld goede punten haalt op school, dan kan het voorkomen dat iemand die geen of minder goede punten haalt, hier jaloers om wordt. Het is dus goed mogelijk dat de pester zelf te kampen heeft met psychische problemen.

Ze zoeken een slachtoffer op die wat minder assertief is. Vaak is het doelwit een persoon die zich weinig bemoeit met andere kinderen. In het begin zijn ze nog wat aan het uitproberen. Maar als jij niet alert reageert, voelt de pester dat hij ‘succes’ boekt met zijn of haar gedrag. Waardoor de pester zijn/haar kans schoon ziet om dat ‘succes’ groter te maken. Uiteindelijk komt er dan een moment dat je geen verweer meer kan bieden tegen de overmacht van de pester. Wat ook vaak gebeurd is dat groep – of klasgenoten partij kiezen voor de pester.
Pesten is een vorm van mishandeling die zeer kwetsend is en bedoeld om de ander opzettelijk zoveel mogelijk pijn te berokkenen. Deze mishandelingen kunnen zowel geestelijk zijn als lichamelijk. Deze geestelijke en lichamelijke mishandelingen hebben gevolgen voor je zelfvertrouwen. je kunt er erg onzeker van worden, tot op latere leeftijd aan toe. Er zijn veel gevallen bekend van volwassenen die vroeger als kind ernstig gepest werden, en hier nog steeds last van hebben.

Triest genoeg kan het pesten ook uitgelokt worden door dat iemand een medische of geestelijke aandoening. Zoals bijvoorbeeld een zichtbare huidziekte, zoals bijvoorbeeld vitiligo of eczeem. Je bent dan eigenlijk dubbel slachtoffer. Ten eerste op het feit dat je de aandoening hebt, en daar bovenop wordt je ook nog getrakteerd op een flink portie treiterijen vanwege dus je aandoening. Volledig onacceptabel. Om het treiteren maar te blijven accepteren is dan ook geen optie.

 

 

 

Waar komt pestgedrag voor?

Pestgedrag komt vooral voor op scholen, sportclubs maar ook volwassenen kunnen nog steeds worden getreiterd op het werk. Wat betreft het werk kom ik hier later nog uitgebreid op terug. Ook tussen buren onderling komt pestgedrag voor, en ook in het uitgaansleven en tussen familie, vrienden en kennissenkringen.
We blijven nu nog even bij het pestgedrag op scholen.
Bij kinderen die slachtoffer zijn van pestgedrag kunnen er gevoelens en emoties ontstaan van: onzekerheid, angst, machteloosheid, schaamtegevoel, slaapproblemen. Ook durft het kind niet meer naar school, de schoolresultaten lijden er onder. Het kind durft er met niemand over te praten, niet met de ouders en de leerkracht of schoolleiding.
Na langdurig treitergedrag loopt het kind grote kans op ernstige psychische klachten en schade tot depressie aan toe. Pestgedrag komt voor vanaf de leeftijd 9-12 jaar. Na deze leeftijd blijft de kans op het treiteren bestaan tot zelfs volwassen leeftijd.

 

 

De mogelijke gevolgen en psychische klachten kunnen zijn:

 

 

Wat te doen bij pesten op school?

 

Op de eerste plaats: laat het pestgedrag niet te lang doorgaan. Hoe langer het duurt, hoe erger het wordt. Het is dan belangrijk om voor jezelf op te komen. Kom zo snel mogelijk in actie. Wanneer je meer zelfvertrouwen hebt kun je je beter weren. Als je het pesten te lang laat doorgaan, wordt het steeds moeilijker om het pesten te stoppen, en kan het escaleren. De pester krijgt dan steeds meer macht, en voelt zich steeds sterker. Dit in tegenstelling tot jouw zelfvertrouwen, die juist steeds meer afzwakt. Dus laat het niet te ver doorgaan.
Als het pesten al een langere tijd aan de gang is, ook dan moet je natuurlijk iets doen. Hoe moeilijk het ook kan zijn, je kunt dan toch het beste je ouders over de situatie in kennis stellen zodat zij met jou kunnen praten. Dit lucht vaak al op, maar het probleem wordt hiermee niet opgelost. Je ouders kunnen dan het beste de school benaderen. Je kan ook zelf het gesprek aangaan met de schoolleiding of je leerkracht. Vaak gaan scholen hier serieus mee om. Helaas niet altijd.
Mocht je er niet aan uitkomen, dan doe je er zeker verstandig aan contact met mij op te nemen. Korte telefonische of e-mail gesprekken zijn bij mij altijd gratis dus daar hoef je je geen zorgen over te maken. Het gaat erom dat jij zo snel mogelijk van het pesten afkomt!

 

Wat te doen bij pesten op het werk

Naast treiterijen op school, komt dit gedrag ook veelvuldig voor op het werk. Keer op keer wordt je buitengesloten, genegeerd, vernederd, belachelijk gemaakt, uitgescholden enz.
De consequenties zijn groot; voorbeelden van emoties : met veel tegenzin naar je werk, je voelt je eenzaam omdat het pestgedrag vaak in groepsverband plaatsvindt, je zelfvertrouwen loopt er schade door, je wordt bang en onzeker enz.

Tips om het pesten te stoppen

 

 • Probeer in gesprek te komen met de pester

Uiteraard begrijp ik dat het erg moeilijk kan zijn om de dader aan te spreken.
Dit is echter wel de beste actie. Probeer op een strategisch geschikt moment een gesprek aan te gaan met je pester. Vertel hem of haar bijvoorbeeld dat het erg kwetsend en persoonlijk is wat hij of zij over je zegt. Probeer dan zo concreet mogelijk uit te leggen wat je van de situatie vindt, en dat je graag zou willen dat hij of zij stopt met dit kwetsende gedrag. Geef aan dat je er onder lijdt en er veel stress door ervaart.

 

 

 

Je hebt hier een behoorlijke dosis lef voor nodig. Je bent al zolang getreiterd en gekleineerd. Hierdoor ben je een groot deel van je zelfvertrouwen kwijtgeraakt. Kun je toch ergens het lef vandaan halen, dan is dit de beste optie. Geef aan dat je het gedrag erg kwetsend vindt, en dit niet langer meer accepteert. Vraag ook vooral door waarom hij /zij jou pest. Ga niet dreigen, want dan kan het alleen maar erger worden.
Als de ellende en de consequenties die zijn/haar gedrag veroorzaakt maar niet tot hem/haar door wil dringen. Hij/zij heeft dus niet door dat zijn/haar gedrag verstrekkende gevolgen met zich mee kan brengen, dan is de volgende stap om een leidinggevende of een vertrouwenspersoon van het bedrijf te benaderen.

 

 • Leg de situatie voor bij de leidinggevende

Een andere optie is dan om de situatie voor te leggen aan je leidinggevende. Je kan dan vertellen dat je al langere tijd met regelmaat getreiterd wordt door een bepaald persoon of personen. Mogelijk zullen de betrokkenen dan bijeen worden geroepen om op die manier tot concrete afspraken te komen. Werkgevers zijn volgens de Arbowet verplicht zorg te dragen voor een veilige en sociale werkomgeving. Als je vindt dat je geestelijke welzijn onder deze pesterijen komt te lijden, dan doe je er goed aan dit bespreekbaar te maken met je werkgever.

 

 • Vertrouwenspersoon

Mocht dit onverhoopt niet tot succes leiden, dan kan je ook een vertrouwenspersoon van buitenaf inzetten. Ook ik ben beschikbaar voor jouw probleem. Neem dan gerust contact met mij op!

 

Ik word gepest door mijn buren

Pesten kan overal vandaan komen. Je kan zelfs gepest worden door je buren.

Het gedrag van het pesten kan variëren in bijvoorbeeld:

 • geluidsoverlast tot midden in de nacht
 • stankoverlast

 

Maar ook intimidatiegedrag zoals:

 • scheldpartijen
 • spugen
 • rotzooi door de brievenbus
 • afval over de schutting smijten
 • autobanden lekprikken
 • auto’s en andere eigendommen vernielen

En zo nog veel meer van dit soort ellendig gedrag

Je lijdt eronder. Je hebt er veel stress en slapeloze nachten van. Kortom: je gaat er aan onder door. Het is echter niet makkelijk om het pesten door de buren te stoppen. Er zijn gevallen bekend dat er jarenlange gerechtelijke procedures voor noodzakelijk zijn geweest, en zelfs dan is het nog erg moeilijk om het pesten van buren te stoppen. Het schijnt erg lastig te zijn om keihard, waterdicht bewijs aan te leveren. Er moet echt worden aangetoond dat de intimidatie zo ver strekt dat het een ernstige inbreuk vormt op de persoonlijke levenssfeer.

 

Wat te doen bij pesten door mijn buren

 

 • Maak het pestgedrag bespreekbaar
  Op de eerste plaats is het belangrijk het gesprek met je buren aan te gaan. Dit is vaak ook een vereiste alvorens over te kunnen gaan op andere (juridische) maatregelen. Dus probeer hoe moeilijk het ook is, eerst een gesprek met je buren aan te gaan.
 • Aangifte doen bij politie, zorg dan wel voor voldoende bewijs

Mocht het in gesprek gaan met de buren niet leiden tot een bevredigende en structurele oplossing, dan wordt het stoppen van burenpesterijen of ruzies vaak een juridische zaak. Daar heb ik geen verstand van. Mijn werkterrein zijn psychologische gezondheidszaken. Als je meer informatie wilt met betrekking tot de juridische stappen die je kan zetten, dan verwijs ik je door naar de juridische websites.

Bijvoorbeeld:
 • Rijksoverheid
 • Gemeenten
 • Advocatenkantoren
 • Politie

 

Wanneer ben je kwetsbaar om slachtoffer te worden?

 

 

Eigenlijk zijn er geen specifieke types die extra kwetsbaar zijn om gepest te worden. Mensen die nauwkeurig en accuraat hun werk uitvoeren en over een bovengemiddelde intelligentie beschikken of mensen die veel zelfvertrouwen hebben, kunnen tot de slachtoffers behoren. Het is dus niet per se zo dat alleen slungelachtige types worden getreiterd.
Wel is de manier van belang hoe je reageert tegen een aanval van een pester. Als je het te ver uit de hand laat lopen geef je de pester al zoveel macht en succes dat het van kwaad tot erger wordt. Een sterk assertiviteitsvermogen is dan van groot belang.

In mijn praktijk geef ik dan ook regelmatig persoonlijke assertiviteitstrainingen. Deze zijn dan vooral bedoeld voor slachtoffers van pestgedrag.
Uit eigen ervaring kan ik je vertellen dat het veel gemakkelijker is om pestgedrag wat nog redelijk in de beginfase zit, in de kiem te smoren. Wanneer er namelijk al sprake is van vergevorderd en gestructureerd treitergedrag, heeft de pester al een zekere macht bereikt. In de beginfase van het pesten is die macht er nog niet. Dan zijn het eigenlijk nog maar wat pogingen en uitprobeersels  om te kijken hoe je er op reageert, en om jouw grens op te zoeken. Die macht wordt pas bereikt als de pester het gevoel krijgt dat hij of zij ‘succes’ boekt. Dit ‘succes’ ontstaat dan door jouw manier van reageren. Als je hier in het begin al niet alert op reageert, je laat het maar voor wat het is, voelt de pester al gauw dat hij of zij een zwakke plek in je verdediging heeft gevonden. Het vinden van deze zwakke plek wordt al gauw ervaren als een beginnend succes. En dat succesje smaakt naar meer. Als het dan zover komt dat de pester eenmaal het machtsgevoel bereikt heeft is het hek van de dam.

 

Is pesten wettelijk strafbaar?

Om deze blog zo volledig mogelijk te maken en omdat veel mensen zoeken op deze zoekterm neem ik het als zodanig mee in het geheel.
Om te beginnen ben ik nogmaals geen jurist. Psychologen, therapeuten, counselors, zijn psychologische hulpverleners, dat is het werkterrein waar ik verstand van heb. Voor zover ik weet is pesten op zich niet strafbaar. Wat ik wel weet is dat wanneer je wordt bedreigd of lichamelijk wordt mishandeld, je hiervan aangifte kan doen. Ook als het gaat om cyberpesten (onlinepesten), en je goede naam wordt bijvoorbeeld op Facebook of WhatsApp door het slijk gehaald door beledigingen die onwaarheden bevatten. Dan zou je eventueel aangifte kunnen doen van smaad en/of laster. Maar of dit alles de onderlinge verstandhouding met je klasgenoten, collega’s en werkgever ten goede komt, dat kan in twijfel getrokken worden.

 

 

Samenvattend

Tot slot hoop ik dat ik je op deze manier je vraag ‘hoe kan ik het pesten stoppen?’ heb kunnen beantwoorden. Ik heb het gehad over wat je het beste kan doen om het pesten te stoppen, wat pesten is, welke vormen er van pesten bestaan, wat de gevolgen kunnen zijn van pesten, wat de kenmerken zijn van pesten, waar pesten voorkomt, de mogelijke psychische klachten die kunnen ontstaan. Ook heb ik pesten op het werk besproken, wat je er aan kan doen, en of pesten wettelijk strafbaar is.

Het slachtoffer krijgt dan vaak psychische hulp, maar door geen aandacht te besteden aan de bron van de oorzaak, de pester dus, krijgt hij of zij de kans om bij een ander slachtoffer weer een onherstelbare psychische ravage aan te richten. Daarnaast kan ook bij de pester sprake zijn van psychische problemen. Denk bijvoorbeeld aan: onzekerheid, jaloersheid, maar mogelijk zijn er bij een nader onderzoek diepere oorzaken te vinden voor dit gedrag, bijvoorbeeld dat de pester zelf vroeger gepest of mishandeld is.

Mocht het zo zijn dat je gepest wordt en je er zelf niet aan uitkomt, dan doe je er zeker verstandig aan om contact met mij op te nemen. Doe dat gerust. Mailcontact of korte telefonische gesprekken zijn bij mij kosteloos. Het gaat erom dat je weer met plezier naar school of naar je werk gaat, en dat het getreiter gestopt wordt!

Dan rest me nog je te bedanken voor het lezen van mijn blog. Mocht het zo zijn dat je erop wilt reageren, neem ook dan gerust contact met me op. Zorg goed voor jezelf…

 

 

Iedere week wordt op deze website een nieuw blog gepubliceerd. We doen niet aan nieuwsbrieven. Wil je je toch aanmelden voor een soort van kennisgeving dan kan dat. Via het contactformulier kun je je aanmelden en we sturen iedere week het nieuwste blog naar je toe. 

 

Tekst: René E. Jansen

coach, therapeut, psycholoog

MindCure Coaching & Therapie

 

 

Copyright: Mindcure C&T

 

Meer blog berichten

Ik heb overgangsklachten

Ik heb overgangsklachten

Overgangsproblemen kunnen je leven ernstig verzieken, zowel in mentale als in lichamelijke zin. Zo plotseling als de geslachtsrijpheid ontstaat, is...

Lees meer