Kun je een relatie hebben met iemand met bindingsangst?

Golden Health

Bindingsangst of hechtingsangst. Je wilt graag een relatie, of staat zelfs op een punt om een relatie aan te gaan, maar jouw bindingsangst staat dit in de weg. Je blokkeert volledig, en je wilt het wel graag, maar je durft het niet. Als je het al aandurft om toch een relatie in te stappen, dan blijft het contact meestal wat oppervlakkig. Je durft dan de diepte niet in te gaan. Ook als iemand dichterbij wil komen, dan schrikt dit jou af, en je krijgt vluchtneigingen.  Bindingsangst is net als verlatingsangst niet te onderschatten welke gevolgen deze aandoening kan hebben op je leven.

In dit artikel komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wat is bindingsangst?
 • Wat zijn de oorzaken van bindingsangst?
 • Hoe gedraagt iemand zich met bindingsangst?
 • Wat voelen mensen met bindingsangst?
 • Wat moet je doen met iemand met bindingsangst?
 • Is het echte bindingsangst of  de bindingsangst fake?
 • Hoe kom je van je bindingsangst af?

 

Al deze onderwerpen komen uitgebreid aan bod dus lees vooral verder.

 

Wat is bindingsangst?

Bij bindingsangst vind je het eng om je aan iemand te binden. Wanneer de persoon te dichtbij komt, dus emotioneel en/of fysiek te intiem wordt, gaat het je al gauw benauwen. De reactie hierop is: je neemt afstand. En juist het nemen van die afstand kan dan voor problemen zorgen.
Een persoon met bindingsangst wil wel graag een relatie. Daarom blijft hij/zij het proberen. Echter de relaties blijven in de meeste gevallen oppervlakkig. De diepte wordt vermeden, en intiem worden is doodeng.  Het wel graag willen, maar het niet durven leidt tot twee tegenstrijdige gevoelens. Het ene staat het andere in de weg.

Bindingsangst en verlatingsangst zijn termen waar mensen makkelijk mee strooien om het gedrag van iemand binnen een relatie aan te duiden. Als iemand jaloers reageert wordt bijvoorbeeld gezegd: ‘die heeft vast binding of verlatingsangst’. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn.

 

Wat zijn de oorzaken van bindingsangst?

Bindingsangst hoeft niet uit één oorzaak afkomstig te zijn. Het kan natuurlijk zo zijn dat je een relatie achter de rug hebt, waar je continu op jezelf was aangewezen. Mogelijk heb je te maken gekregen met een vreemdgaande partner. Dit op zich geeft al een ondraaglijke pijn. Het is niet niks als de man of vrouw waar je zoveel van houdt,  er een (seks) relatie op na houdt met een ander. Dit kan er uiteindelijk toe geleid hebben dat je partner, nu dus je ex ervoor gekozen heeft jou te verlaten voor die ander. In zo’n situatie kan verlatingsangst ontstaan. Verlatingsangst, maar ook bang zijn om je opnieuw te binden. Dus bindingsangst. Er is dan een trauma ontstaan voor het aangaan van nieuwe relaties. Je bent dan bang om opnieuw verlaten te worden. Dit zorgt ervoor dat de hechting wordt bemoeilijkt.

 

 

 

Bindingsangst kan ook ontstaan zijn vanuit de vroege jeugd. Als het gaat om een hechting aan de ouders die niet goed is verlopen. Van nature heeft ieder mens en dier behoefte aan bescherming, aandacht, verzorging en liefde van de ouders. De ouders zijn de basis van de ontwikkeling van mens en dier. Ook de manier en ontwikkeling hoe de hechting is verlopen, is het fundament voor het verdere leven. De hechting met je ouders is verlopen op een manier dat er te weinig aandacht en liefde is geweest om aan jouw essentiële basisbehoeften tegemoet te komen. Ze waren emotioneel te weinig aanwezig en betrokken, waardoor je teveel op je zelf was aangewezen.

Het kan zijn dat jouw ouders niet of onvoldoende voor je aanwezig waren als je iets emotioneels overkwam. Bijvoorbeeld als je met je fiets was gevallen. Als de ouders dan emotioneel en troostend niet aanwezig zijn, en in plaats daarvan het kind zelfs afstraffen voor het feit dat zijn/haar fiets kapot is, dan ontstaat er een gebrek aan ouderlijke liefde. Hierdoor is er een onveilige omgeving gecreëerd waardoor er een angst is ontstaan. Zo wordt het als volwassene het binden met mensen in het hier en nu bemoeilijkt. De angst was er al, maar de angst bemoeilijkt het aangaan van nieuwe relaties. Je associeert een nieuwe relatie als de hechting met je ouders die slecht is verlopen. Doordat je niet de liefde en de aandacht hebt gekregen die je nodig had, en in een onveilige omgeving bent opgegroeid, is er een angst ontstaan om je opnieuw te binden. Het is een stukje zelfbescherming in de trant van: als ik me niet bind, kan ik ook niet verlaten worden, en voel ik ook geen pijn.

 

Waarom zijn ze dan zo bang?

De angst is gericht op het afwijzen. Iemand met bindingsangst is bang om afgewezen te worden. Afgewezen worden gaat gepaard met pijn. Zij willen die pijn niet voelen. Niemand wil pijn voelen, en en al helemaal geen emotionele pijn. Door de relatie oppervlakkig te houden, beschermen ze zich dan tegen de pijn van het afwijzen. Iedere angst is feitelijk gebaseerd om ons zelf pijn te besparen, of zelfs ons leven te sparen. Waarom heeft iemand hoogtevrees? Iemand met hoogtevrees ziet het gevaar van de hoogte. Angst beschermd je tegen gevaarlijke situaties. Zo is dat met bindingsangst precies hetzelfde. Het beveiligd je van emotionele pijn. Het mechanisme zit ergens in de hersenen verstopt. Dit is het gedeelte in het brein dat in je vroege jeugd jouw beschermingsmechanisme heeft geactiveerd. De angst is dus veroorzaakt in jouw jeugd of door een mislukte relatie.
Het nadeel hiervan is dat je op deze manier geen hechte relaties durft aan te gaan. Dat is nu net wat je wel wilt. De angst belemmerd jou in dit geval om gelukkig te worden. Immers de meeste mensen zijn pas gelukkig als ze een relatie hebben. Het is een menselijke behoefte om liefde te ontvangen en te geven. En dat is nu precies de reden waarom jij op internet op zoek bent gegaan naar informatie om een oplossing te vinden om van jouw bindingsangst af te komen. Hoe kun je leren om beter om te gaan met de angst die jou het aangaan van een relatie zo dwarsboomt? Later kom ik hier uitgebreid op terug.

 

 

Wat is het verschil tussen verlatingsangst en bindingsangst?

Verlatingsangst

 

 

Bij verlatingsangst ligt de focus op het verlaten worden. Hij of zij wil de hechting met de partner niet verliezen. Hij/zij met verlatingsangst wil dan ook continu bevestiging van de partner dat hij/zij niet verlaten zal worden. Ook is de focus gericht op het in stand houden van de relatie, ongeacht of dit een goede of slechte relatie is. Dit vanwege de angst om alleen te blijven. Dit moet pertinent voorkomen worden, vandaar dat er veel energie gestoken wordt om de relatie te behouden.
De angst kan ook gericht zijn op een dierbaar familielid.

 

Bindingsangst

Bij bindingsangst is de angst nog wat sterker. Hier is de angst zo groot om verlaten te worden, dat hij/zij het zelfs niet aandurft om een emotionele hechting met iemand aan te gaan. De relatie blijft dan bewust oppervlakkig ter bescherming tegen pijn die voortkomt uit het verlaten worden. Door geen relaties aan te gaan, kun je immers ook niet verlaten worden, dus ook geen pijn voelen. Wat nogmaals niet wil zeggen dat een persoon met bindingsangst geen relatie zou willen. Ook mensen met bindingsangst hebben behoefte aan een relatie. Het is dan de angst die het aangaan van een relatie onmogelijk maakt.

 

 

 

Hoe gedraagt iemand zich met bindingsangst?

 

Misschien heb je het gevoel dat de gene met wie je aan het daten bent, er een wat afstandelijke houding op na houdt. Er zijn wat kenmerken waar je bindingsangst aan zou kunnen herkennen.

  1. Vermijden intimiteit

  2. Zijn gesteld op vrijheid en onafhankelijkheid, en willen dit niet opgeven

  3. Geven het gevoel dat je teveel eisend bent

  4. Uitstelgedrag

  5. Gesprekken over toekomstperspectieven worden uit de weggegaan

  6.  Als je te dichtbij komt geeft dit een benauwend gevoel

  7. Gaan emotionele verbintenis uit de weg

  8. Hebben angst om verlaten te worden

  9. Vertoond defensief gedrag, en vermijdt het om zich kwetsbaar op te stellen

10. Ze willen wel een relatie, maar ze durven zich niet te hechten

11. Spenderen hun tijd liever aan andere personen of dingen dan aan hun partner

12. Gaan vaak vreemd

 

Wat voelen mensen met bindingsangst?

 

 

Zoals nu meerdere malen aangegeven:  mensen met bindingsangst willen wel graag een relatie, maar de angst zorgt ervoor dat het aangaan van relatie onmogelijk wordt gemaakt.  Dat betekent dat ze het Spaans benauwd krijgen wanneer iemand te dichtbij komt. De toenadering die dan gezocht wordt zorgt juist voor afstand, of ze haken volledig af. Ze vinden een relatie al gauw saai, en de interesse verdwijnt snel. Ook wordt het contact met de familie en/of vrienden van de ander voortdurend uitgesteld. Als het gaat om seks, is dit mogelijk maar je moet er niet  te veel van verwachten. De seks is dan meestal berust op lust. Als de seks eenmaal voorbij is, krijg je het gevoel niet belangrijk meer te zijn. Zo zal intieme seks vermeden worden. De seks is dan meer een spel, die eenmaal voltooid is, vaak het vervolg vindt in een nieuwe seks-partner. Ook het delen van emoties is erg moeilijk. Bindingsangst is net als verlatingsangst een serieuze angststoornis. Hierdoor is het contact oppervlakkig, omdat dit een veiliger gevoel voor hen geeft.

Tussen de contactmomenten zijn er lange stiltes. Deze stiltes werken bevrijdend voor degene met bindingsangst, maar voor de partner is het een regelrechte kwelling. De onzekerheid die deze stiltes teweegbrengen zorgen ervoor dat de partner aan zich zelf kan gaan twijfelen. Als de partner dan ook nog tot over zijn/haar oren verliefd is, kan het zelfs gebeuren dat deze er aan onderdoor gaat. Het resultaat hiervan is dat het mogelijk is dat bij de partner emotionele problemen en/of psychische klachten zullen ontstaan.

 

Wat moet je doen met iemand met bindingsangst?

Om te voorkomen dat er psychische problemen ontstaan, is het belangrijk om te weten wat je moet doen of vooral niet moet als je in een relatie zit met een persoon die bindingsangst heeft.
Als het gaat om een echte bindingsangst. Ja inderdaad als het gaat om een echte bindingsangst, want als iemand tegen jou zegt bindingsangst te hebben, hoeft dit nog niet altijd te betekenen dat de persoon daadwerkelijk bindingsangst heeft. Hier kom ik later op terug. Als het gaat om een echte bindingsangst, dan is het belangrijk om:

 • te praten met elkaar
 • niet teveel te claimen. ( Dit kan lastig zijn als je verliefd bent)
 • je niet teveel op te dringen
 • niet te proberen hem/haar te veranderen. Dat gaat je niet lukken
 • nooit aan jezelf te twijfelen. Je bent wie je bent, dat mag en dat is goed zo
 • Je niet te laten intimideren
 • er niet teveel van te verwachten
 • niet te snel over te gaan op seks.
 • te accepteren dat de persoon de relatie oppervlakkig wenst te houden
 • de persoon in zijn/haar waarde te laten
 • jezelf een hoop ellende en misschien zelfs psychisch leed te besparen, kies dan voor iemand zonder bindingsangst

 

 

Is het echte bindingsangst of is de bindingsangst fake?

 

 

 

Misschien heb je zelf weleens iemand getroffen die in eerste instantie oprechte interesse in jou leek te hebben. Je ging met de persoon naar bed, en jij zag wel mogelijkheden en perspectief om aan een relatie te gaan bouwen. De ander dacht daar iets anders over en gaf aan jou erg leuk en aantrekkelijk te vinden, maar gaf tevens aan last te hebben van bindingsangst… en verlatingsangst erbij! Dat kan.

Uiteraard kan dit waar zijn, echter de meeste mensen die zeggen dat ze bindingsangst hebben, hebben in werkelijkheid geen bindingsangst. Dat komt omdat de meeste mensen op de wereld geen bindingsangst hebben, en nog minder worden er op gediagnosticeerd. Daarnaast gaan ook de meeste mensen niet naar een psycholoog of psychiater en deze mensen zijn nu eenmaal nodig om een diagnose te stellen als het gaat om psychische aandoeningen. Als iemand zegt dat hij/zij bindingsangst heeft, maakt dit de kans dus groter dat hij/zij geen bindingsangst heeft dan dat dit wel het geval is.
Je kan uiteraard jezelf gaan diagnosticeren, dat mag dat is allemaal prima, en als jij vindt dat je bindingsangst hebt, wie ben ik dan om te beweren dat dit niet zo is? Maar het is dan geen officiële diagnose.

Feitelijk maakt het weinig uit of iemand een officiële diagnose bindingsangst heeft, of dat hij/zij zichzelf gediagnosticeerd heeft. In beide gevallen zal de persoon afstandelijk gedrag vertonen. Dus of de bindingsangst fake is of niet. Het gaat om het gedrag en de houding die men aanneemt ten aanzien van degene die een relatie wel ziet zitten.
Dus de vraag: ‘is het echte bindingsangst of is de bindingsangst fake?’ is dan in dit geval irrelevant.

 

Hoe kom je van bindingsangst af?

Om te weten hoe je van je bindingsangst af kan komen, moet je eerst weten wat bindingsangst precies is. Bindingsangst betekent dat je bang bent om je te binden. Maar wat houdt dat precies in?
Mensen hebben liefde nodig. Daarom ben je op zoek naar de juiste partner die jou die liefde wilt geven, en waar jij jouw liefde aan kwijt wilt. Als je dan vervolgens verliefd wordt, wil je dan eigenlijk ook niets anders dan die ene man of vrouw jouw liefde geven. Bij mensen zonder bindingsangst is er dan niets aan de hand. Zij laten de ander onvoorwaardelijk in hun leven toe. Bij mensen met bindingsangst is het anders. Als de man of vrouw emotioneel te dichtbij komt, slaan ze op tilt. De reactie is dan: vluchten. Wat niet wil zeggen dat ze de persoon niet leuk vinden, maar ze zijn bang om de persoon weer te verliezen. Door je niet te binden, kun je ook niet verlaten worden. De ‘relaties’ blijven dan oppervlakkig.

 

 

Hoe kom je er vanaf?

 

Wat je het beste kan doen ga ik je nu uitleggen. Ik moet er wel aan toevoegen dat het bepaald niet makkelijk is om jezelf te verlossen van een psychische kwaal.

Wat kun je wel doen?

 • erken het probleem
 • accepteer het probleem
 • laat je angst zijn voor wat het is, accepteer dit en probeer er niet tegen te vechten

Probeer met iemand die je vertrouwt te achterhalen waar jouw angstgevoelens vandaan komen. Wat is de oorzaak van jouw bindings – en/of verlatingsangst? Het kan te maken hebben met relaties die niet in de lijn van verwachtingen zijn verlopen. Het kan ook te maken hebben met gebeurtenissen in je vroege jeugd, dat daar dingen zijn gebeurd waarbij er niet (afdoende) tegemoet is gekomen aan jouw emotionele behoeften.

Het kan zijn dat het achterhalen van de oorzaak toch echt moet worden uitgevoerd door een professional. Dat is logisch, hij of zij heeft er jaren voor gestudeerd om mensen te helpen bepaalde patronen te doorbreken die jou belemmeren in dat gene wat je graag wilt. In dit geval dus een relatie. Het beste wat je kan doen, is dan contact opnemen met je huisarts of rechtstreeks met een psychologenpraktijk. Ook deze praktijk is voor je beschikbaar. Neem in dat geval gerust contact met ons op voor een persoonlijk advies.

Ter informatie nog de therapeutische methodes die het meest worden ingezet om angststoornissen te behandelen:

 • Cognitieve gedragstherapie
 • EMDR
 • Mindfulness

 

Cognitieve gedragstherapie

Bij CGT wordt er gekeken hoe gedachten je emoties en gedrag kunnen beïnvloeden. Door anders en gunstiger te leren denken, kunnen op die manier de emoties en het gedrag positief beïnvloed worden.

 

Mindfulness

Ook bij mindfulness wordt er gekeken naar de gedachten die voor nare emoties en gedrag zorgen. Bij mindfulness gaat het dan niet om verandering, maar om gedachten te laten zijn voor wat ze zijn. Acceptatie. Alles mag zijn wat het is. Jij mag zijn wie je bent en zoals je bent. Mindfulness gaat er vanuit dat alleen het ‘hier en nu’ van belang is. Er wordt niet gekeken naar het verleden, er wordt ook niet gekeken naar de toekomst. Het ‘zijn’ in het moment is het enige dat telt, en dat is genoeg.

 

EMDR

 

Bij emdr wordt geprobeerd de herinnering aan een angstervaring van de negatieve lading te ontdoen. Het doel hiervan is om de beperking die deze herinnering opwekt in jouw dagelijks leven, te verminderen dan wel te laten verdwijnen.

 

Tot slot

Bindingsangst is een groot probleem. Het is een aandoening die je belemmert als het gaat om het aangaan van een relatie. Een relatie waar ook mensen met bindings – en/of verlatingsangst behoefte aan hebben. In deze blog heb ik het gehad over: Hoe kom ik van mijn bindingsangst af? Wat is bindingsangst? Wat zijn de oorzaken van bindingsangst? Hoe kom je van bindingsangst af? Hoe gedraagt iemand zich met bindingsangst? Wat voelen mensen met bindingsangst? Wat moet je doen met iemand met bindingsangst? Is het echte bindingsangst of is de bindingsangst fake? Hoe kom je van je bindingsangst af? En tot slot zijn de therapeutische methodes onder de aandacht gebracht.

Ik hoop dat ik je met dit informatieve artikel een eind in de goede richting heb kunnen helpen. Niet alleen voor de mensen met bindingsangst, maar ook zeker voor de mensen die te maken hebben met iemand die bindingsangst heeft. Mocht je te maken hebben met bindingsangst, en wil je er graag vanaf, dan raad ik je aan om contact op te nemen met je huisarts dan wel rechtstreeks met een psychologenpraktijk. Dit geldt ook voor mensen die door iemand met bindingsangst juist in psychische moeilijkheden zijn gekomen. Ook is deze praktijk voor je beschikbaar. Neem in dat geval gerust gratis en vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies.
Veel sterkte, en hoe je het ook gaat oplossen, zorg goed voor jezelf…

 

 

 

Tekst: René E. Jansen

coach, therapeut, psycholoog

MindCure Coaching & Therapie

 

 

Copyright: MindCure C & T

 

 

 

 

Meer blog berichten

Ik heb overgangsklachten

Ik heb overgangsklachten

Overgangsproblemen kunnen je leven ernstig verzieken, zowel in mentale als in lichamelijke zin. Zo plotseling als de geslachtsrijpheid ontstaat, is...

Lees meer