Wat is stress?

Stress is een spanning. Spanningen zijn nodig om alert te zijn en te presteren. Als er een teveel aan spanning optreedt, spreekt men van stress. Er is onderscheid tussen positieve en negatieve stress. Positieve stress ontstaat  bijvoorbeeld wanneer er een spanning optreedt vlak voordat u op vakantie gaat, een groot feest geeft, nerveus bent voor uw bruiloft, een concert van uw grote idool bezoekt enzovoort. Negatieve stress kunt u ervaren door spanningen die optreden bij nare gebeurtenissen of iets wat u overkomt, zoals de problemen/klachten die op de homepage zijn opgesomd. Bij counselling is voornamelijk de negatieve stress van belang. En dat is ook de meest voorkomende reden dat mensen psychische hulp zoeken. Negatieve stress heeft in de meeste gevallen een vervelende oorzaak. Belangrijk is dan ook dat in zo’n geval de oorzaak van de stress wordt aangepakt, i.p.v. enkel de symptomen proberen te bestrijden.

 

Mijn werkwijze

Hulpvraag

Tijdens het allereerste gratis intakegesprek, probeer ik al voorzichtig te inventariseren wat precies uw hulpvraag is, mocht dit bij u zelf nog niet bekend zijn. Bij sommige cliënten kan dit vrij snel helder zijn, terwijl bij anderen cliënten dit iets meer tijd vraagt. 

In tegenstelling tot een coach, richt een counsellor ook zijn aandacht op het psychologische aspect van uw klachten. Net als bij een psycholoog of psychotherapeut worden uw emoties zorgvuldig onder de loep genomen.

Mogelijkheden

In een geval van een vervelende ervaring, kan het zijn dat u door de stressklachten die u hiervan ondervindt, zodanig bent vastgelopen dat uw zelfoplossende vermogen hieronder te lijden heeft gehad. Één van mijn taken is om u te helpen het zelfoplossende vermogen weer te heractiveren. Dat doe ik door de focus te leggen op mogelijkheden. Deze mogelijkheden kunnen tijdens de gesprekken boven water komen drijven. Ik kan een mogelijkheid bij u ontdekken waar u nooit het bestaan vanaf heeft geweten. Door deze gesprekstherapie is het de bedoeling dat u weer inzicht krijgt in uw situatie, maar ook in nieuwe, ongebruikte mogelijkheden. Deze mogelijkheden kunnen zeer effectief zijn in de laatste fase van het proces, en dat is het bereiken van uw doelen.

 

Doelstellingen

Ieder mens heeft doelen nodig. Een doel om voor te leven. Zodat er een bepaalde richting op kan worden gegaan. Een mens zonder doel kan gemakkelijk in een depressie terechtkomen, omdat er geen richtingsgevoel is. In deze laatste fase van het traject ben ik meer een coach, omdat het van belang is dat uw zelf ontworpen doelstellingen bereikt gaan worden. Het moeten doelen zijn die in een reëel tijdsbestek te realiseren zijn. Het moeten doelen zijn die te realiseren zijn binnen de grenzen van uw eigen mogelijkheden. Zodra u uw doelen bereikt heeft, is mijn doel ook bereikt. Counselling is een pragmatische, oplossingsgerichte, en kortdurende gesprekstherapie ontstaan uit de cognitieve therapie en humanistische psychologie, die uitermate geschikt is voor allerlei vormen van negatieve stress.

Vertrouwen

De basis van counselling is vertrouwen, Dat wil zeggen dat er vanaf de eerste kennismaking (intakegesprek) al een begin wordt gemaakt om een vertrouwensband op te bouwen. Dit is namelijk zeer belangrijk, want het is de bedoeling dat u zich als cliënt op uw gemak voelt bij mij. Zou dit niet het geval zijn, dan zult u zich niet genoeg kunnen uiten en is een goede samenwerking vrijwel onmogelijk, en zullen er waarschijnlijk nauwelijks of geen gewenste resultaten worden behaald. Daarnaast heb ik als counsellor uiteraard ook een beroepsgeheim. Dat betekent dat alles wat er tussen ons wordt besproken, onvoorwaardelijk binnenskamers blijft. Ik neem mijn geheimhoudingsplicht uiterst serieus. Dat houdt dus in dat derden door mij nooit zullen worden geïnformeerd omtrent de inhoud, dan wel de voortgang van het counsellingproces. 

 

Intakegesprek

Geen enkel psychologisch begeleidingstraject is mogelijk zonder een uitgebreid intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek wordt er zorgvuldig ingegaan  wat counselling precies inhoudt, of counselling de passende methodiek is voor uw probleem of klacht, of ik wel de juiste persoon ben voor uw probleem of klacht, of het überhaupt klikt tussen cliënt en counsellor en tot slot wordt er een schatting gemaakt m.b.t. het aantal benodigde sessies. Zodra er een goedkeuring is gegeven door u, kunnen we de formulieren invullen en ondertekenen, en gaan we van start. Het intakegesprek is uiteraard ook volledig gratis en vrijblijvend!

 

Kort samengevat

Bij MindCure Counselling & Coaching bent u verzekerd van een warme en oprechte betrokkenheid van uw probleem of klacht. Ik ben er op gericht om u zo snel mogelijk van uw klachten af te helpen, zodat u zich weer gelukkiger voelt en u met frisse zin het leven tegemoet kan zien…

Jimmy Lim