Over mezelf

Ik ben de coach en therapeut van MindCure Coaching & Therapie. Ik begeleid en behandel mensen met diverse stress en/of psychische klachten. Ik werk zoveel mogelijk op basis van de humanistische psychologie en de unieke persoonlijkheid van de cliënt. De humanistische psychologie gaat er vanuit dat de mens gezond is, en door een tijdelijk psychisch probleem de balans verstoord is. Ik werk dan ook niet met de DSM-5 classificatie. Dat betekent dat mensen niet in hokjes worden geplaatst zoals dit in de reguliere geestelijke zorg gebruikelijk is. Ook betekent dit dat in deze praktijk geen cliënten worden behandeld voor psychiatrische aandoeningen zoals bijvoorbeeld: geriatrische depressies, persoonlijkheids – en gedragsstoornissen, schizofrenie, hypochondrie enz. Wel behandel ik cliënten om terugval van depressies te voorkomen, angst – eetstoornissen en chronische pijn.

 

 

De belangrijkste studies en opleidingen:     

  • Bachelors graad neuropsychologie en cognitieve psychologie  2012
  • Hbo stress-counselling          2016
  • Hbo Mindfulness based cognitive therapy     2020
  • Hbo Neurolinguïstisch programmeren  (NLP) 2021

 

 

Bijscholing

Zoals in veel hulpverlenende beroepen is het gebruikelijk dat therapeuten zich jaarlijks bijscholen om hiermee de nieuwe ontwikkelingen op therapeutisch gebied bij te houden. Uiteraard hou ik dit ook bij.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn werkstijl

Mijn werkstijl bestaat uit een eclectisch systeem, dat wil dus zeggen dat ik me niet richt op één bepaalde school of benadering. Ik maak gebruik van technieken en invloeden uit verschillende effectieve therapeutische vormen. Deze systematische manier van werken is niet alleen voor mij een prettige werkwijze, het is daarnaast ook nog zeer effectief gebleken. Mijn flexibele methode bied me de mogelijkheid om te kunnen schakelen naar de behoefte van de cliënt, en wat de cliënt ook daadwerkelijk nodig heeft. De therapie wordt op die manier op maat ingezet, immers alle therapeutische benaderingen draaien maar om één ding: namelijk het realiseren van constructieve verandering bij de cliënt. Meer informatie over de gebruikte therapiemethodes kunt u vinden op de webpagina ‘werkwijze‘.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loopbaan

Van oorsprong kom ik niet uit de psychologie, maar uit de techniek en commercie. Ik ben mijn werkloopbaan begonnen als lasser en later commercieel medewerker buitendienst. Uit dit werk kon ik geen genoegdoening meer putten. In die periode was ik al actief als een soort amateurcoach om mensen met stress-gerelateerde problemen ondersteuning te bieden. Ik bleek over een zekere aanleg te beschikken voor hulpverlening, want veel mensen voelden zich nadien al een stuk beter. Dat betekende de start van de psychologiestudies. Op die manier heb ik mijn natuurlijke aanleg weten te optimaliseren en te professionaliseren.

 

 

Ervaringsdeskundige

Mijn ervaring in de industrie heeft uiteraard een voordeel ten aanzien van werk-gerelateerde problematieken. Ik kan een cliënt op die manier beter begrijpen en aanvoelen. Ik weet wat er speelt. Het kan er soms behoorlijk hard aan toe gaan. Dit moet overigens niet gegeneraliseerd worden, omdat dit uiteraard per bedrijf verschilt. Problemen die kunnen ontstaan zijn: onvrede met de werkomstandigheden, conflicten met collega’s of leidinggevenden, pestgedrag, te hoge werkdruk (burn-out) enz. 

 

 

Doelstelling

MindCure C & T is een praktijk die opgericht is uit een behoefte. De behoefte om mensen bij te staan wanneer het leven even tegenzit.
Om die reden kunt u voor een laag tarief terecht bij deze praktijk, omdat ik van mening ben dat degelijke psychologische bijstand niet altijd duur hoeft te zijn.

Mijn doel is duidelijk, namelijk: om u als cliënt met een heldere visie doel – en oplossingsgericht te begeleiden met uw (psychische) probleem of klacht, zodat u weer beter in uw vel komt te zitten. Als u weer prettiger in uw vel komt te zitten, is mijn doel bereikt…