* Online Coaching & Therapie

Woont u verder van de praktijk? Geen probleem, via online coaching en/of therapie kunnen mensen in heel Nederland en Vlaanderen bij ons terecht.

* Nieuw: Direct psychische hulp zonder wachtlijst

Voor veel mensen is het zoeken van hulp nog steeds een taboe. Bij MindCure C & T proberen wij deze drempel zo laag mogelijk te maken.  Het liefst zouden we willen dat die drempel helemaal niet meer aanwezig is. Dat is helaas niet zo eenvoudig, daarom hebben we de mogelijkheid om mensen die (dringend) hulp nodig hebben, maar geen behoefte hebben om een compleet coaching of  therapietraject in te gaan,  op een wat meer anonieme wijze te helpen. Dit doen we via: telefoon, e-mail, WhatsApp of voor wie dit wil online beeldbellen. 

 

 

* WandelCoaching & Therapie

Wandelcoaching/therapie in combinatie met bewegen in de natuur geeft een wetenschappelijk bewezen krachtige meerwaarde aan de effectiviteit van de begeleiding. De rust en ontspanning geeft een positief vitaliserend effect ten aanzien van fysiek en mentaal welzijn.

 

* Huisbezoekservice

Bent u slecht ter been, of om een andere reden niet of beperkt mobiel? Dan is de huisbezoekservice de oplossing. In geheel West- Brabant en sommige plaatsen van België wordt u deze mogelijkheid kosteloos aangeboden. In tegenstelling tot andere praktijken rekenen wij voor deze service geen extra kosten. Deze nemen we dus voor onze eigen rekening! Uiteraard hanteren we de 1,5 meter maatregel.

 

* Geen extra avondtarieven

Indien u de sessies liever in de avonduren wilt laten verlopen, dan is dit mogelijk. Er worden dan geen extra avondtarieven in rekening gebracht. De intakegesprekken zijn gratis, om die reden worden deze overdag ingepland. Mocht dit voor u op problemen stuiten, dan komen we er in overleg altijd wel aan uit.

De praktijk is ook op zaterdagochtend van 10:00 tot 12:00 geopend, in dat geval zullen wel extra toeslagen worden gerekend, van 125% van het normale tarief.

Vanwege onder meer het succes van deze wandelbegeleiding, en omdat ik voornamelijk actief ben voor scholen – en bedrijven, zijn in deze praktijk de gebruikelijke gesprekken in de spreekkamer hierdoor komen te vervallen. Dat betekent dat de begeleiding/behandeling uitsluitend nog plaatsvindt middels de wandeling, onlineverbinding, of indien nodig via de huisbezoekservice.

 

 

 

 
Tarieven

 

(Wandel) coaching/therapie:                     € 69,50  per sessie/uur

Coaching/Therapie online:                        € 59,50   per sessie/uur

Schoolcoaching/therapie:                         € 79,50   per uur

Bedrijfscoaching/therapie:                       € 89,50   per uur ex btw

Snelle hulp per:  3 mails, telefoongesprek, WhatsApp of beeldbelgesprek van 15 tot 20 minuten:  € 19,50

 

U zult begrijpen dat de werkzaamheden uiteraard niet alleen uit een uur coaching of therapie bestaat. De werkzaamheden bestaan verder uit voorbereiding en verslaglegging. Daarnaast heeft iedere cliënt die bij MindCure C & T onder begeleding/behandeling is, het recht en de mogelijkheid om met mij tussen de sessies door contact te leggen. Bijvoorbeeld bij vragen over een bepaalde huiswerkopdracht, of omdat u zich wat minder voelt, bijvoorbeeld door een nare tussentijdse situatie of gebeurtenis. Dit kan worden gedaan via e-mail, WhatsApp of een kort telefonisch gesprekje. Dit doen we om u als cliënt het gevoel te geven dat er oprechte betrokkenheid en belangstelling is voor u als persoon, en uw probleem of psychische klacht. U staat er bij Mindcure C & T dus nooit alleen voor. Deze praktijk is er voor zijn cliënten tijdens en buiten de sessies! 

Spreekt dit u aan, neemt u dan gerust contact op voor een gratis en vrijblijvend intakegesprek.

 

 

 

 

 

 

Deze praktijk is contractueel niet verbonden aan zorgverzekeraars. Dit kan betekenen dat de consulten niet of gedeeltelijk worden vergoedt. Om u hierin tegemoet te treden, heb ik de tarieven voor u zo laag mogelijk gehouden. Tevens heeft dit een voordeel ten aanzien van uw privacy, die op deze wijze beter gewaarborgd blijft. Ook heeft u geen verwijsbrief nodig van uw huisarts. Als het gaat om een behandeling aan burn-out valt dit niet meer onder de vergoeding van de basisverzekering. De behandeling dient dan zelf of door de werkgever bekostigd te worden. De normale standaardtarieven van een psycholoog liggen tussen de 85 en 105 euro per consult van 45 tot 60 minuten.

Deze praktijk wil voor iedereen toegankelijk zijn. Ondanks onze lage tarieven, kan het zijn dat dit voor u nog steeds te hoog is. Voor de minima zijn er bij MindCure C & T dan ook altijd mogelijkheden!

 

 

Eventuele alternatieve vergoedingen

 
Belastingdienst

Zorgkosten die niet voor vergoeding in aanmerking komen bij de zorgverzekeraars, kunnen mogelijk worden afgetrokken van uw inkomstenbelasting. Coaching is feitelijk een  cursus. U wordt immers geleerd middels een trainingstraject om beter om te gaan met stress gerelateerde problemen. Coaching is daarmee ook een investering in zelfontwikkeling. Als cursus of bijscholing zijn de kosten ook dan mogelijk aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.

 

UWV

Mocht u een uitkering ontvangen (UWV), dan is er een mogelijkheid dat u in het kader van het herstel of re-integratie, voor vergoeding in aanmerking komt.  Informeert u hiervoor bij uw contactpersoon van de uitkeringsinstantie.

 

Werkgever en bedrijfsarts

Tot slot is er nog de werkgever en bedrijfsarts. Omwille van de inzet tot verbetering van uw fysieke en lichamelijke gesteldheid, of in het kader van een re – integratietraject, zijn werkgevers vaak bereid om voor algehele of gedeeltelijke vergoeding zorg te dragen. Dit met het doel het ziekteverzuim te verkorten.

 

Eigen risico

Het kan natuurlijk zijn dat u liever gebruik maakt van de reguliere psychologische zorg (GGZ). Houdt u er dan wel rekening mee dat uw wettelijk verplichte eigen risico zal worden aangesproken. (Als u nog geen eigen risico heeft betaald voor andere zorg, bedraagt dit min. € 385,- p.j.). Deze kosten zijn niet fiscaal aftrekbaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

waterval