Eenzaamheid is een nare emotie. In deze blog ga ik u alles vertellen wat u kan helpen om beter om te gaan met eenzaamheid. Ik geef zowel informatie als tips die u kunnen helpen om u minder eenzaam te voelen. Dus leest u vooral verder…

Eenzaamheid komt veel voor

Iedereen voelt zich van tijd tot tijd weleens eenzaam. Daar is niks mis mee. Het wordt wel een probleem als je je structureel alleen of buitengesloten voelt. Maar eenzaamheid betekent niet altijd dat je werkelijk alleen hoeft te zijn. Ook mensen met een baan, een behoorlijke vriendenkring of zelfs in een relatie kunnen zich eenzaam voelen. Aan de andere kant, mensen die alleen zijn hoeven zich niet altijd eenzaam te voelen. Zij kunnen zelfs gewoon gelukkig zijn. Eenzaamheid hoeft dus niet altijd te betekenen dat je alleen bent.
Eenzaamheid kan ook ontstaan doordat je anders bent dan een gemiddelde persoon. Bijvoorbeeld hoogbegaafde mensen kunnen zich makkelijk eenzaam voelen. Door hun hoge intellectuele vermogen zijn ze voor de gemiddelde persoon anders. Zij worden dan vaak niet begrepen. Hierdoor kan de hoogbegaafde persoon zich buitengesloten voelen. Ook introverte mensen worden vaak als ‘anders’ gezien.
Het liefst maken we natuurlijk direct korte metten met dat eenzame gevoel, want we willen ons immers goed voelen. En eenzaamheid geeft ons nu eenmaal een onprettig gevoel. Daar willen we dan zo snel mogelijk vanaf. We sporen ons zelfoplossende vermogen aan, en we gaan op zoek naar mogelijkheden. Doordat deze niet (direct) gevonden worden, voelen we ons steeds eenzamer.

 

Oorzaken van eenzaamheid

Om iets te doen aan uw eenzame gevoelens, moet u eerst weten wat nu precies de oorzaken kunnen zijn van eenzaamheid.
Er zijn heel veel oorzaken te vinden. Het verliezen van dierbaren, zoals een dierbaar familielid (moeder, vader, oma, opa), vrienden, collega’s (door bijvoorbeeld het verlies van een baan), kunnen ook veel gevoelens van eenzaamheid opwekken.

 Om een aantal voorbeelden te noemen:

* Alleenstaand

Verreweg de meeste eenzaamheid komt voor bij mensen die alleen wonen. Hier is wel een onderscheid in te trekken, namelijk tussen alleenstaanden zonder relatie, en alleenstaanden met een (lat)relatie. Deze mensen hebben dan wel een relatie, maar wonen niet samen. De eenzaamheid komt dan logischerwijs het meest voor bij alleenstaanden zonder relatie. Een relatie, ook al bevindt deze zich op afstand, zorgt voor een bescherming tegen emotionele eenzaamheid.

 

* Slechte relatie

Maar ook al heb je een relatie, dit hoeft niet te betekenen dat je je niet eenzaam kunt voelen. Als de relatie namelijk slecht verloopt, veel ruzie, misverstanden, de liefde is opgebrand enz. Dan kun je je eenzaam voelen binnen de relatie.

 

* Scheiding

Bij een slechte relatie bestaat er uiteraard een reële kans dat de relatie uiteindelijk zal uitdraaien op een beëindiging van de relatie, of in geval van een huwelijk  een echtscheiding. Vooral in het begin is dit een emotionele gebeurtenis. De persoon waar je soms wel jaren mee hebt samengeleefd gaat ineens zijn of haar eigen weg. Het leven met deze persoon eindigt. Je blijft dan alleen achter. Vooral mannen hebben vaak moeite met het zorgen voor zichzelf. Zelf eten koken, het complete huishouden runnen. Ook samen beslissen over moeilijke situaties is dan niet langer meer samen mogelijk.
Als kinderen in het spel zijn, zijn deze hiervan de dupe. Door het wegvallen van een ouder, kunnen kinderen zich hierdoor ook eenzaam gaan voelen. Sommige kinderen kunnen hier helemaal niet mee omgaan, en hebben dan professionele hulp nodig.

 

Andere oorzaken zijn te vinden in:

 

* Gepest worden

Pesten is een vorm van psychische en/of lichamelijke mishandeling. De consequenties zijn groot, voorbeelden van emoties : met veel tegenzin naar uw werk, gebrek aan zelfvertrouwen, angst, schaamte, verdriet enz. Dit alles leidt dan tot een groot gevoel van eenzaamheid. Het gevoel er niet bij te horen wordt dan benadrukt door het structureel aanhoudende treitergedrag waardoor dit gevoel alleen maar wordt versterkt.
Wordt u gepest, dan is mijn blog ‘hulp bij pesten‘ een aanrader. Ik geef hier informatie en tips wat u kunt doen om van het pesten af te komen. Nog beter is het om contact met me op te nemen, zodat ik u persoonlijke hulp kan aanbieden.

 

* Werkloosheid

Door het wegvallen van een baan kunnen mensen zich behoorlijk eenzaam voelen. Werk betekent niet alleen het verdienen van het dagelijks brood, maar het zorgt ook voor sociale contacten. Ook door de Corona-maatregelen geïntroduceerde thuiswerken kan bij sommige mensen voor eenzaamheid zorgen.

Verder kunnen persoonlijke, lichamelijke en financiële beperkingen ook eenzaamheid veroorzaken.

Denk dan bijvoorbeeld aan:

* Financiële problemen

* psychische en lichamelijke beperkingen, zoals dementie, invaliditeit, chronische pijn, chronische huidziekten zoals bijvoorbeeld Vitiligo

 

Ook al zijn er aanwijsbare oorzaken te vinden voor eenzaamheid, toch hoeft eenzaamheid geen absolute waarheid te zijn. Dit klinkt misschien wat psychologisch, maar ik bedoel hiermee te zeggen dat eenzaamheid geen feit is, maar een emotie. Het is een gevoel die de ene keer heftiger aanwezig is dan de andere keer. Maar desondanks is eenzaamheid subjectief. Er zijn twee oorzaken die aan de basis ten grondslag liggen:

1. Sociale eenzaamheid

2. Emotionele eenzaamheid

 

Sociale eenzaamheid

Sociale eenzaamheid ontstaat wanneer je behoefte hebt en een gebrek hebt aan sociale contacten. Je hebt andere mensen nodig om je weer goed te voelen.

 

Emotionele  eenzaamheid

Emotionele eenzaamheid ontstaat wanneer je voldoende sociale contacten hebt, maar toch voel je je eenzaam in een groep of relatie.

 

Wat zijn de mogelijke gevolgen van eenzaamheid?

Als er verder geen actie wordt ondernomen om de eenzame gevoelens te verminderen, bestaat de kans op psychische en lichamelijke aandoeningen.

Zoals bijvoorbeeld:

* Meer stress, hierdoor kunnen ook lichamelijke kwalen ontstaan zoals hart – en vaatziekten                                                                                                          * Slaapproblemen
* Depressies
* Verzwakt immuunsysteem
* Dementie

Het is dus erg belangrijk om ermee aan de slag te gaan, of indien nodig professionele hulp in te schakelen. Ook is deze praktijk voor u beschikbaar. U kunt dan contact met de praktijk opnemen.

 

 

Wat kan je doen tegen eenzaamheid?

* Onderzoek waar de eenzaamheid vandaan komt

Als eerste onderzoek je waar de eenzaamheid vandaan komt. Wat is precies de oorzaak? Als eerste kijk je of een gebrek aan sociale contacten de oorzaak kan zijn. Verreweg de meeste (niet alle) mensen hebben een enorme behoefte aan sociale contacten. Dan kan de oorzaak ook te vinden zijn in te weinig richting (focus) in het leven. Je dobbert dan maar wat doelloos rond, dit kan een bepaald gevoel van ‘leegte’ geven. En op deze manier kunt u zelf onderzoeken wat precies de oorzaak is van uw eenzame gevoelens.

* Leer om van je zelf te houden

Zelfliefde is de basis voor alle (psychische) problemen die een mens op zijn/haar levenspad kunnen tegenkomen. De liefde voor jezelf is in alle opzichten het fundament om beter om te gaan met moeilijke situaties.

* Gedachten zijn maar gedachten

Gedachten komen en gaan. Bij mensen waar de psychische gesteldheid in harmonie is, zijn de gedachten de ene keer negatief, en de andere keer positief, ups en downs. Bij mensen met een psychisch probleem of aandoening, zoals somberheid, eenzaamheid, depressie hebben de negatieve gedachten de overhand. Door te leren dat gedachten maar gedachten zijn, is het mogelijk deze gedachten te zien als een verhaal wat komt en gaat, zonder er te diep in mee te gaan. Door dit te doen zullen de negatieve emoties verminderen. Blijf dus niet te lang hangen in het geloof van de eenzaamheid, want je bent niet eenzaam, je voelt je eenzaam. Dat is een groot verschil. Hoe meer aandacht wordt besteedt aan het negatieve denken, hoe meer je erin gaat geloven, en hoe slechter je je gaat voelen.
Ik moet er wel aan toevoegen dat het niet makkelijk is om verandering van het denkpatroon zelfstandig te bereiken. Meestal is hier wel wat therapie voor nodig. Spreekt u dit aan, neemt u dan gerust contact met ons op.

* Ga op zoek naar uw interesses en passies

Misschien heeft u een talent voor schilderen, of heeft u buitengewoon goede communicatieve vaardigheden waar u tot op heden vrij weinig mee gedaan hebt. Bijvoorbeeld door onzekerheid of verlegenheid, of door een baan waar goede communicatievaardigheden niet van belang zijn. Op die manier kunt u op zoek gaan naar uw (ongebruikte) mogelijkheden.

* Social Media

Als je eenzaam bent is het misschien heel verleidelijk om op Social Media te kijken zoals Facebook, Instagram, Snapchat enz, maar toch is het beter om dit te vermijden. De reden is namelijk deze; eenzame mensen kunnen erg ongelukkig worden door foto’s die op Facebook en Instagram worden getoond. Denk aan: vakantiefoto’s van een ander, foto’s van feestjes,  foto’s waar twee geliefden op intieme wijze worden afgebeeld, trouwfoto’s enz. Dit kan namelijk voor een eenzaam individu erg kwetsend zijn. Op die manier wordt je geconfronteerd met het geluk van een ander. Zij kunnen zich dan van het een op andere moment eenzaam en somber gaan voelen.
Wat wel nuttig kan zijn, zijn bijvoorbeeld apps waarbij je sociale contacten kunt vinden. De meeste mensen die aanwezig zijn op zo’n (dating)app zijn zelf ook op zoek naar contacten. Voor gevoelige en onzekere mensen is dit dan weer wat minder geschikt, omdat je over een behoorlijk sterk incasseringsvermogen moet beschikken. Er bestaat een serieuze kans dat je zonder pardon afgewezen wordt. Het spreekt voor zich dat dit bepaald niet bevorderlijk is voor het zelfvertrouwen.

* Vrijwilligerswerk

Door vrijwilligerswerk te doen toon je je goodwill. Ook is er bij een vrijwilligersorganisatie veel sociaal contact mogelijk.

Ik kan zo nog een tijdje doorgaan, maar het is van groot belang dat de activiteiten bij u passen. Komt u er zelf niet aan uit, omdat u wellicht te onzeker of te verlegen bent, neemt u dan gerust contact op. We gaan dan samen aan de slag om uw sterke kanten en behoeften stapje voor stapje naar boven te halen.

 

Psychologische hulp bij eenzaamheid

Mochten de eenzame gevoelens al in een verder gevorderd stadium zitten, zoals somberheid en zelfs depressieve gevoelens, dan kan het noodzakelijk zijn om hulp te zoeken.

Het zou natuurlijk wel erg naïef zijn om te denken dat deze goedbedoelde kant en klare ‘doe-het-zelf’ tips u wel even van uw somberheid of depressie klachten af zullen helpen. Als het allemaal zo gemakkelijk was om van uw psychische problemen af te komen, dan zouden sommige psychische aandoeningen niet eens meer bestaan. Dan zouden zelfs psychologische hulpverleners overbodig zijn.
Psychologen en therapeuten zijn niet voor niets soms wel een jaar bezig om hun cliënt of patiënt weer in balans te brengen.
Ieder mens is uniek en reageert op zijn eigen manier op psychologische moeilijkheden.
Om die reden is het in de meeste gevallen kan het verstandig zijn om psychologische hulp in te schakelen. Dit om ten eerste erger te voorkomen, en ten tweede u te helpen het balans weer terug te brengen.
Mocht u hulp nodig hebben bij uw eenzaamheid, dan staat ook deze praktijk tot uw beschikking. Neemt u dan gerust contact op. Ook als u wat verder van de praktijk af woont is dit geen probleem, via beeldbellen kunnen we iedereen helpen.

Er zijn heel wat therapievormen geschikt om mensen met eenzaamheid te helpen.
Ik benoem nu de meest geschikte therapievormen:

* Oplossingsgerichte therapie
* Psychosociale therapie (counseling)
* Mindfulness
* Cognitieve gedragstherapie

 

Oplossingsgerichte therapie & psychosociale therapie

Bij oplossingsgerichte en psychosociale therapie (counseling) wordt er voornamelijk gekeken naar de sterke kanten van een cliënt, en deze gericht te benutten. De cliënt onderzoekt samen met de therapeut welke vaardigheden hij of zij al in huis heeft om zijn probleem aan te pakken. Beide therapievormen zijn pragmatisch, resultaatgericht en kortdurend van aard. Deze werkwijze spreekt veel mensen aan. U bent dus puur op eigen mogelijkheden en vaardigheden uw koers aan het varen.

 

Mindfulness

Dagelijks komen er duizenden gedachten voorbij. De meeste gedachten zijn vrij onschuldig, deze kunnen zowel positief als negatief zijn. Binnen mindfulness gaat het er om, hoe de cliënt deze gedachten ervaart. Wat doet het met de persoon en hoe gaat hij of zij er mee om? Door te leren mindful te worden, kun je vanuit deze staat van ‘zijn’ een gedachte herkennen als een gedachte die voorbij komt, zonder hier te diep in mee te gaan, of het nu gaat om een positieve of negatieve gedachte. Ook kun je door mindful te leren worden beter je grenzen aanvoelen.

 

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een veel toegepaste therapievorm. Het betreft een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie. Het cognitieve deel richt zich op de gedachtes en herinneringen van de cliënt, en het gedragstherapeutische deel richt zich vanzelfsprekend op het gedrag. Cognitieve gedragstherapie stelt niet de gebeurtenissen centraal, maar meer de disfunctionele gedachten die de emoties en het gedrag negatief kunnen beïnvloeden.  Alle gedachten zorgen voor een bepaald gedragspatroon. Door voornamelijk de negatieve gedachten anders te leren interpreteren, leer je op een andere objectievere en gunstigere manier te kijken naar de gewaarwording. Op deze manier kan er verandering worden bereikt in de negatieve gevoelens en sensaties, zodat het negatieve denken hierdoor zal verminderen.

Ook is een combinatie tussen deze therapievormen mogelijk.
De genoemde therapievormen zijn overigens niet volledig, er zijn zeker nog meer therapievormen om eenzaamheidsgevoelens te verminderen.

 

Samenvattend

Ik hoop dat ik uw vraag ‘wat kan ik doen tegen mijn eenzaamheid?’ afdoende heb kunnen beantwoorden. Ik heb het gehad over: ‘wat kan ik doen tegen mijn eenzaamheid?’, dat u niet de enige bent die gevoelens van eenzaamheid ervaart, wat een oorzaak kan zijn van eenzaamheid, wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn van eenzaamheid, wat u zelf kunt doen als u zich eenzaam voelt, en tot slot kwam de psychologische hulp met betrekking tot de meest geschikte therapievormen aan bod.
Uiteraard is deze blog geen vervanging voor een persoonlijk afgestemde begeleiding. Ieder mens is anders, dus reageert iedereen op haar/zijn eigen manier op een emotie. Mocht deze blog niet afdoende hebben geholpen om u van uw eenzaamheidsgevoelens af te helpen, dan kunt u contact met deze praktijk opnemen.

Dan rest me nog u te bedanken voor het lezen van mijn blog ‘wat kan ik doen tegen mijn eenzaamheid?’, en u nog een laatste advies mee te geven. Als u zich daadwerkelijk eenzaam voelt, blijf er dan niet mee tobben. Kom in actie, en probeer verandering te brengen in uw nare situatie. Lukt u dit niet zelfstandig laat u zich dan psychologisch helpen, maar blijf er in ieder geval nooit te lang mee rondlopen. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met mij. Dit alles om erger te voorkomen. Als u wat verder van de praktijk in West- Noord Brabant woont is dit geen probleem. Via beeldbellen kunt ook u geholpen worden, want eenzaamheid kan nare gevolgen hebben. Laat het dus niet zover komen. Hoe u het ook gaat doen, zorg goed voor uzelf…

 

 

Tekst: René E. Jansen
Coach, Therapeut, Psycholoog
MindCure Coaching & Therapie


Copyright: MindCure Coaching & Therapie

Jimmy Lim