Hoe kan ik mijn stressklachten verminderen?

Golden Health

Hoe kom ik van mijn stressklachten af?

 

U zoekt een antwoord op uw vraag ‘hoe kom ik van mijn stressklachten af?’ of ‘wat kan ik tegen mijn stressklachten doen?’ In deze blog ga ik u alle informatie geven die u nodig hebt. Ook tips om beter met uw stressklachten om te gaan komen uitgebreid aan bod. Dus leest u vooral verder…

 

 

Wat is nu precies stress?

 

Stress is een spanning. Spanningen zijn nodig om alert te zijn en te presteren. Als er een teveel aan spanning opkomt , spreekt men van stress. Er is onderscheid tussen positieve en negatieve stress. Positieve stress ontstaat wanneer er een spanning ontstaat uit een prettig moment, of een prettig moment wat nog moet komen, en waar je je op verheugd.

Zoals bijvoorbeeld:

 • de spanning vlak voor je vakantie
 • een groot feest geeft
 • nerveus bent voor je bruiloft
 • een concert bezoekt van je grote idool
 • een avondje gaat bowlen of karten

Negatieve stress kun je ervaren door spanningen die optreden bij nare gebeurtenissen of iets wat je overkomt.

 

 

zoals bijvoorbeeld:

 • verlies van een dierbare
 • problemen op het werk
 • verlies van je baan
 • problemen in de relatie/scheiding
 • finaniële problemen
 • teveel hooi op je vork nemen

Stress hoort nu eenmaal bij het leven. Maar de hoeveelheid stress en hoe je hiermee omgaat bepalen de mate waarin de pijnlijke ervaringen je leven beheersen.
Stress hoort dan weliswaar bij het leven, het wordt steeds duidelijker wat de gevolgen kunnen zijn voor ons immuunsysteem en gezondheid door overmatige of chronische stress.
Één van de symptomen van stress is bijvoorbeeld slaapstoornis. Juist in deze fase hersteld het lichaam van de dagelijkse activiteiten. U kunt zich misschien voorstellen dat wanneer het lichaam onvoldoende tot herstel komt, dit voor nog meer stress zorgt. U zit dan in een vicieuze cirkel.

 

De psychische symptomen van stress kunnen zijn:

 • burn-out
 • snel geïrriteerd/boosheid
 • somberheid
 • depressie
 • helder nadenken wordt steeds moeilijker
 • angst
 • eenzaamheid
 • vatbaarder voor verslavingen zoals: drugs en drank

 

De lichamelijke symptomen van stress kunnen zijn:

 • zwak immuunsysteem
 • slaapstoornissen/slaaptekort
 • hoofdpijn
 • hoge hartslag/bloeddruk
 • buikpijn/darmproblemen
 • versnelde veroudering van de huid

 

                                                                                     

Burn-out

Stress of overspannenheid kan een burn-out in de hand werken. Een burn-out wordt veroorzaakt door overmatige stress. Een burn-out is meestal werk-gerelateerd, maar ook zijn er andere oorzaken te vinden die buiten het werk liggen.

 

Denk bijvoorbeeld aan:

 • mantelzorg voor een dierbare met een fulltime baan
 • een druk gezinsleven
 • financiële problemen
 • relatieproblemen

Een burn-out ontstaat doordat je alle lichamelijke alarmsignalen stelselmatig blijft negeren. Wilt u meer weten over een burn-out, of zit u al in een burn-out? Ik heb een speciaal blog geschreven: hoe kom ik uit mijn burn-out? Mocht u daadwerkelijk in een burn-out zitten, dan kunt u hier veel informatie en tips vinden ten einde beter om te kunnen gaan met uw burn-out. Maar uiteraard doet u er verstandiger aan om direct contact met deze praktijk op te nemen!

 

 

Roken

 

Ook kan stress het roken weer in de hand werken. Als je bijvoorbeeld net bent gestopt, en je krijgt met een tragische gebeurtenis te maken, dan is de drang om naar een sigaret te grijpen groot.

 

 

Immuunsysteem

 

Omdat stress ook het immuunsysteem verzwakt, ben je hierdoor vatbaarder voor ziektes. Van een verkoudheid tot griep. Ook wordt de kans op lichamelijke kwalen groter. Van vrij milde problemen tot hart en vaatziektes. Zo zijn er nog meer (ernstige) aandoeningen die veroorzaakt worden door stress. Ik ga u verder niet onnodig bang maken, want ook dat kan de stress verergeren.
Wat wel belangrijk is dat er iets aan uw stressklachten wordt gedaan,dit vooral om erger te voorkomen! Zeker ten aanzien van de lichamelijke schade. Binnen mijn praktijk worden mensen geholpen aan stressklachten. De oorzaak van de stress zijn te vinden in uiteenlopende situaties.
Wilt u ook graag van uw stressklachten af, en prefereert u een stressvrijer leven? Neemt u dan contact met me op. Wat betreft de therapeutische mogelijkheden kom ik in deze blog nog uitgebreid op terug.

 

 Hoe kun je stressklachten voorkomen?

Hoe je stressklachten kunt voorkomen is eigenlijk vrij simpel, namelijk goed naar het lichaam luisteren.
Uw lichaam geeft u een hoop informatie. Dat kan natuurlijk zijn dat wanneer u uw hoofd stoot tegen een punt van de afzuigkap dat dit een enorm pijnlijk gevoel oplevert met waarschijnlijk een knoepert van een bult op de koop toe. Dit is ook lichamelijke informatie, maar dit is een iets andere informatie dan wat ik bedoel. Waar ik op doel is dat wanneer er overbelasting van het lichaam plaatsvindt, dan reageert het lichaam hierop. Het werkt als een lampje van het dashboard van uw auto. Als er een lampje gaat branden, is dit een signaal dat er iets niet in orde is met de auto. Bijvoorbeeld het olielampje. Als dit lampje gaat branden bent u eigenlijk al te laat met het bijvullen van motorolie. U kunt natuurlijk ook een hamer pakken en het lampje kapot slaan, en doen alsof er niks aan de hand is.
Dit klinkt misschien komisch, maar eigenlijk bent u hetzelfde aan het doen met uw eigen lichaam. U bent de stresssignalen die het lichaam uitzendt aan het negeren!
Een kanttekening moet hier echter wel bij geplaatst worden. Namelijk dat niet op iedere stressoorzaak een eenduidige invloed kan worden uitgeoefend. Een stressoorzaak heb je dus niet altijd in de hand. Als plotseling een dierbare komt te overlijden, en je hebt daar een immens verdriet van, of je hebt financiële problemen en je raakt hierdoor in de stress en je krijgt er nog slaapproblemen bij, dan is dit een stressoorzaak waar je geen invloed op hebt.

 

Om dan toch wat concrete tips te geven:

 • probeer wat te bewegen, ga wandelen, fietsen
 • zorg voor afleiding, doe iets wat u prettig vind
 • doe ontspanningsoefeningen/meditatie
 • lucht uw hart bij een persoon die u vertrouwt
 • gezond eten & drinken
 • maak gebruik van uw positieve eigenschappen

Maar wanneer deze tips niet afdoende zijn om uw situatie te verbeteren.

 • de stress is in te hoge mate aanwezig
 • u het gevoel heeft dat u de controle volledig kwijt bent
 • geen mogelijkheid ziet voor een oplossing
 • somberheid
 • depressieve gevoelens

Dan doet u er verstandig aan om contact met me op te nemen. U kunt dan de begeleiding verwachten die u nodig hebt. Dit doen we door eerst de situatie genuanceerd in kaart te brengen, we kijken waar zich precies de knelpunten bevinden. Vervolgens gaan we kijken naar uw sterke persoonlijke eigenschappen en mogelijkheden. Uiteraard wordt u gecoacht om deze eigenschappen om te zetten in mogelijkheden, en doelstellingen te verwezenlijken.

 

 

 

Psychologische hulp bij stressklachten

Het zou natuurlijk wel erg naïef zijn om te denken dat deze goedbedoelde kant en klare ‘doe-het-zelf’ tips u wel ‘eventjes’ van uw stress klachten af zullen helpen. Als het allemaal zo gemakkelijk was om van psychische problemen af te komen, dan zouden sommige psychische aandoeningen niet eens meer bestaan. Dan zouden zelfs psychologische hulpverleners overbodig zijn. Daar hoef je geen universitaire studie voor gevolgd te hebben om dit te begrijpen.
Psychologen en therapeuten zijn daarentegen niet voor niets soms wel een jaar bezig om hun cliënt of patiënt weer terug op het spoor te krijgen, om hen beter in hun vel te laten komen.
Ieder mens is uniek en reageert op zijn eigen manier op psychologische moeilijkheden.
Om die reden is het in de meeste gevallen natuurlijk veel verstandiger om psychologische hulp in te schakelen. Dit om ten eerste erger te voorkomen, en ten tweede u te helpen het balans weer terug te brengen.

Wilt u graag geholpen worden om van uw stress klachten af te komen, dan staat ook deze praktijk tot uw beschikking. Neemt u gerust contact op. Ook als u wat verder van de praktijk af woont is dit geen probleem, via beeldbellen kunnen we iedereen helpen.

 

In deze praktijk worden een aantal zeer effectieve therapievormen ingezet.

Psychosociale therapie, ook wel counseling genoemd. Niet te verwarren met psychotherapie wordt vaak ingezet tegen stressklachten. Allereerst wordt er zorgvuldig geïnventariseerd waar precies de knelpunten zitten. Als dit eenmaal helder is, gaan we eerst kijken in hoeverre het probleem kan worden opgelost. Als dit niet mogelijk is wordt er gekeken naar de persoonlijke eigenschappen en mogelijkheden van de cliënt. Waar zitten zijn of haar sterke punten, en hoe kunnen we daar optimaal gebruik van maken. Ik gebruik bewust het woord ‘we’ omdat iedere therapievorm een samenwerkingsverband is. We zijn samen onderweg om uw (ongebruikte) mogelijkheden op te sporen en optimaal te benutten. Daarna wordt u gecoacht om uw doelen te verwezenlijken.

 

 

Oplossingsgerichte therapie

Ook bij oplossingsgerichte therapie wordt er net als bij psychosociale therapie niet gekeken naar wat een persoon niet kan, maar we kijken juist naar wat wel mogelijk is. Ook wordt er gericht gekeken naar de competenties van de cliënt. Op eigen kracht zal de cliënt zijn of haar probleem tot een oplossing kunnen brengen.

 

 

Cognitieve Gedragstherapie

Bij de cognitieve gedragstherapie wordt er gekeken welke negatieve gedachten zorgen voor de stressproblemen. Daar waar je over denkt zorgt wat je doet en voelt. Het komt er op neer dat alle gedachten die binnenkomen, zorgen voor een bepaald gedrag. Met cognitieve gedragstherapie leert u op een andere, gunstigere, positievere manier te denken, waardoor de stressklachten zullen verdwijnen, dan wel sterk verminderd worden.

 

 

 

Mindfulness

Mindfulness of aandachtgerichte therapie, is een therapievorm waarbij u wordt geleerd dat een gedachte maar een gedachte is, zonder hier teveel aandacht aan te besteden. Op deze manier kunt u iedere stress-opwekkende situatie accepteren zoals het is. Problemen zijn niet altijd oplosbaar. Mindfulness gaat er vanuit dat het energieverspilling is om alle problemen altijd maar te willen oplossen. Het zit in onze genen om problemen op te willen lossen. Nuttig, maar niet altijd. In veel gevallen is het veel nuttiger om situaties te accepteren zoals ze komen en gaan.

De genoemde therapievormen zijn niet volledig. Er zijn zeker nog andere therapiemethodieken die stress effectief kunnen verminderen.

 

 

Samenvattend

Tot slot hoop ik dat ik op deze manier uw vraag: ‘wat kan ik tegen mijn stressklachten doen?’ of ‘hoe kom ik van mijn stressklachten af?’ naar tevredenheid heb kunnen beantwoorden. Het is natuurlijk wel zo dat ieder mens uniek is, en iedereen ervaart stress op een andere manier. Daarom is het eigenlijk niet mogelijk om een eenduidig ‘recept’ te geven hoe u van uw stressklachten af kunt komen. Maar met alle goede bedoelingen met betrekking tot de informatie die op het internet te vinden is, kan ik u toch een flinke zet in de goede richting geven.
In deze blog heb ik het gehad over ‘hoe kom ik van mijn stressklachten af?’, wat stress precies is. Ik heb het gehad over de psychische symptomen. Ook heb ik de lichamelijke symptomen benoemd, hoe je stressklachten kunt voorkomen, of hoe u er beter mee om kunt gaan met concrete tips en adviezen. En tot slot kwam de psychologische hulp met betrekking tot de meest effectieve therapievormen aan bod.

Dan rest me nog u te bedanken voor het lezen van mijn blog, ‘hoe kom ik van mijn stress klachten af’ met u nog een allerlaatste tip mee te geven, namelijk deze: mocht u daadwerkelijk met stressklachten te kampen hebben, het helpt u niet om op dezelfde voet door te blijven gaan. Anders zou er immers ook geen noodzaak zijn om op internet naar adviezen te gaan zoeken. Ik raad u sowieso aan om de genoemde tips te gebruiken, maar mocht het zo zijn dat het niet afdoende functioneel is, dan raad ik u toch aan om contact met deze praktijk op te nemen. U wordt dan middels psychologische hulp begeleid volgens de methodieken die ik heb omschreven. We gaan samen aan de slag om het beste uit uzelf te halen. Dit kan ook online! Dit betekent dat iedereen in Nederland en Vlaanderen welkom is bij MindCure Coaching & Therapie! Ook als de informatie niet geheel duidelijk is, kunt u gerust contact met me op nemen. Wat u ook van plan bent om te gaan doen, het is uw eigen leven. U bent de enige die weet wat u voelt. Wat uw beslissing dan ook is, zorg goed voor uzelf…

 

 

 

Tekst: René E. Jansen
coach,therapeut,psycholoog
MindCure Coaching & Therapie

 

 

 

 

 

 

Meer blog berichten

Ik vind het leven te saai

Ik vind het leven te saai

Je vind het leven te saai, dan kan dit een signaal zijn dat je niet tevreden bent over het leven, en dat je niet gelukkig bent op de manier hoe je...

Lees meer
Het leven zit me tegen

Het leven zit me tegen

Je kan er niet meer tegen Je hebt het gevoel dat niks lukt. Het is een brok ellende, en dit alles keer op keer op keer. Waar je ook aan begint, niks...

Lees meer