Werkwijze
 

Werkwijze

Mijn werkwijze is oplossingsgericht, creatief, resultaatgericht en ik denk altijd in mogelijkheden.
De persoon staat centraal, en niet de diagnose of aandoening. We werken niet volgens de DSM procedure. Dit betekent dat in deze praktijk geen psychiatrische diagnoses worden gesteld. De lichte psychosociale tot matig ernstige psychische klachten kunnen worden behandeld. Cliënten hebben hiervoor geen verwijzing nodig van de huisarts.

 

Coachingtraject

Het aantal sessies die er nodig zijn worden geschat. Dit hangt af van uw hulpvraag. De hulpvraag bespreken we tijdens het intakegesprek. In de intake wordt zorgvuldig in overleg een plan van aanpak bepaald. Omdat het aantal sessies worden geschat, bestaat altijd de kans dat hier vanaf geweken zal moeten worden. Indien nodig kunnen we in overleg meer sessies aan het traject toevoegen. Ook bestaat de kans dat er juist minder sessies nodig zijn.
Voor zowel de coaching als de therapie zijn er regelmatig evaluaties om op die manier uw vorderingen aan het licht te brengen. We kijken dan waar we op het moment van evaluatie staan in het (therapeutisch) proces.

 

 

 

 

 

 

 

 

Therapietraject

Het aantal sessies die er nodig zijn worden geschat. Dit hangt af van uw probleem of klacht. Dit doen we tijdens het intakegesprek. In de intake wordt zorgvuldig in overleg een plan van aanpak bepaald. Omdat het aantal sessies worden geschat, bestaat altijd de kans dat hier vanaf geweken zal moeten worden. Indien nodig kunnen we in overleg meer sessies aan het traject toevoegen. Ook bestaat de kans dat er juist minder sessies nodig zijn. Mocht het noodzakelijk zijn om door te verwijzen, dan kijken we in overleg naar geschikte vervolghulp.

 

De toegepaste methodes zijn volledig afhankelijk van uw hulpvraag, probleem of klacht. We bekijken eerst of een probleem oplosbaar is. En zo ja, wat moet er gebeuren om het probleem op te lossen. Komen we er achter dat het probleem niet op te lossen is, dan worden er andere therapievormen ingezet om u te leren beter met de omstandigheden om te gaan (acceptatie). In de meeste gevallen betreft het een combinatie van verschillende therapeutische methodes die uiteraard op uw situatie van toepassing zijn.

Huiswerk

Vrijwel in iedere therapievorm worden huiswerkopdrachten ingezet. Dit kunnen oefeningen zijn om de gedachten en emoties te onderzoeken en in kaart te brengen. Dit kan het bijhouden van een weekoverzicht zijn. Maar het kunnen ook oefeningen zijn, zoals bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen of meditatieoefeningen (mindfulness). De huiswerkopdrachten zijn zo ingericht dat ze over het algemeen niet moeilijk of vervelend zijn. De bedoeling van het huiswerk is om de nieuw geleerde vaardigheden, gezonde patronen en strategieën op duurzame wijze in uw leven te integreren

 

 

 

Methoden

Mijn werkwijze bestaat uit elementen en invloeden onder meer uit:

 

Oplossingsgerichte therapie
De aandacht gaat uit naar de sterke kanten van een cliënt, en deze gericht te benutten. De cliënt onderzoekt samen met de therapeut welke vaardigheden hij of zij al in huis heeft om zijn probleem aan te pakken.

Psychosociale therapie (counseling)
Bij psychosociale therapie niet te verwarren met psychotherapie, wordt het zelf oplossende vermogen gestimuleerd. Door deze verhelderende pragmatische therapievorm is de focus net als bij oplossingsgerichte therapie meer gericht op eigen mogelijkheden en vaardigheden.

Cognitieve gedragstherapie (CGT)
Om te onderzoeken hoe gedachten, gevoelens en gedrag op elkaar inwerken en wat je anders kunt denken en doen.

(MBCT) Mindfulness,
Problemen zijn niet altijd op te lossen. Deze zullen we moeten leren accepteren. Bij mindfulness gaat de aandacht uit naar gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties. Dit doen we met behulp van meditatieoefeningen. Ook kan er voor worden gekozen om een volledige 8-weekse mindfulness-training in te zetten, bijvoorbeeld bij burn-out. Deze training wordt bij MindCure C & T altijd individueel uitgevoerd.

Het lichaam spreekt een taal, lichaamstaal. Dit betreft niet alleen de lichaamshouding en de manier van bewegen. Maar ook spanningen, vermoeidheid/energiegebrek, pijn, slaapproblemen enz. Dit zijn allen signalen van het lichaam dat er iets niet helemaal naar behoren werkt. Wat zou de oorzaak kunnen zijn? Misschien weet je dat, maar misschien weet je dat ook niet. Tijdens een coaching of therapeutisch traject kunnen we onderzoeken waar de oorzaak zich precies bevindt.

Doelstelling

Met psychologisch theoretische kennis en levenservaring begeleid ik (jong) volwassen personen en ouderen om de route uit te stippelen naar nieuwe inzichten, persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden.

Ziet u dit ook wel zitten? Neemt u gerust contact op.

 

 

 

 

 

 

 

Geheimhoudingsplicht

 

MindCure C & T is gebonden aan geheimhoudingsplicht tegenover derden. Dit houdt in dat alleen met uw schriftelijke toestemming informatie verstrekt wordt aan bijvoorbeeld een werkgever, bedrijfsarts of instantie zoals UWV.